Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zdravotné obvody

Informovanie občanov o ich príslušnosti k zdravotnému obvodu

Rajonizácia – zverejnenie zdravotníckych zariadení podľa zdravotných obvodov v Prešovskom kraji.

Popis služby

Prešovský samosprávny kraj v zmysle platnej legislatívy určuje rozsah zdravotného obvodu vrátane zoznamov obcí, menného zoznamu ulíc, prípadne popisných čísel domov.

Zdravotnícke zariadenia podľa zdravotných obvodov (Rajonizácia)

Na určenie poskytovateľa pri odmietnutí návrhu na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti môžete použiť súvisiacu elektronickú službu „Určenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti“

Zoznam zdravotníckych zariadení podľa zdravotných obvodov - Rajonizácia

Register zdravotných zariadení (RZZ) zobrazuje zoznam s detailných informácií o zdravotných obvodoch.  V registri je možné filtrovanie a vyhľadávanie údajov podľa zvolených kritérií - podľa mesta/obce alebo podľa ulice.

Vzhľadom na procesy zapracovávania priebežných zmien v registrácii zdravotníckych zariadení a s tým súvisiacimi priebežnými úpravami zdravotníckych obvodov v určitom časovom úseku nemusia aktuálne zobrazované údaje pokrývať všetky adresy v rámci PSK. V prípade potreby môžete zistiť príslušnosť k zdravotníckemu zariadeniu podaním elektronického podania, listinne, emailom alebo telefonicky.

Filter:

Typ ambulantnej starostlivosti Rajón mesto/obec Rajón ulica Poskytovateľ- Lekár/lekárka Miesto prevádzkovania
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Bardejov Makovická Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Bardejov, (PEDIAMB, s.r.o.) Partizánska 4, Bardejov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Bardejov Sv. Jakuba Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Bardejov, (M - PEDIATRICS, s.r.o.) Partizánska 4, Bardejov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Bardejov Gorkého Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Bardejov, (PEDIAMB, s.r.o.) Partizánska 4, Bardejov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Bardejov Nový sad Všeobecná ambulancia pre dospelých, Bardejov, (MEDIVO) Radničné námestie 43, Bardejov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Bardejov Štefánikova Všeobecná ambulancia pre dospelých, Bardejov, (DONATIUS, s.r.o.) Partizánska A, Bardejov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Bardejov Stöcklova Všeobecná ambulancia pre dospelých, Bardejov, (Ambulancia praktického lekára pre dospelých, s.r.o.,) Bezručova 8, Bardejov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Bardejov Mikulovská Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Bardejov, (M - PEDIATRICS, s.r.o.) Partizánska 4, Bardejov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Humenné Štúrova Všeobecná ambulancia pre dospelých, Humenné, (PRAKTIK AP s.r.o.) 1.mája 25, Humenné
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Humenné Sládkovičova Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Humenné, (MUDr. Edita Olšová) Štefánikova 29, Humenné
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Humenné Hviezdoslavova Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Humenné, (MUDr. Edita Olšová) Štefánikova 29, Humenné
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Humenné Ul. 1. mája Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Humenné, (STOMPED s.r.o.) Štefánikova 29, Humenné
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Humenné Tyršova Všeobecná ambulancia pre dospelých, Humenné, (IVAMED, s.r.o.) 1.mája 21, Humenné
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Levoča Poľná ulica Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Levoča, (NeoPedia, s.r.o.) Kukučínova 3, Levoča
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Sabinov Hviezdoslavova Všeobecná ambulancia pre dospelých, Sabinov, (PO-zdrav, s.r.o.) SNP 1, Sabinov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Levoča Mengusovská ulica Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Levoča, (B-HEALTH s.r.o.) Kežmarská cesta 6, Levoča
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Levoča Pod vinicou Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Levoča, (NeoPedia, s.r.o.) Kukučínova 3, Levoča
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Sabinov J. Jesenského Všeobecná ambulancia pre dospelých, Sabinov, (MARIOND, s r.o.) SNP 6, Sabinov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Sabinov Pod Švabľovkou Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Sabinov, (MEED, s.r.o.) SNP 1, Sabinov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Spišské Podhradie Štefánikova Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Spišské Podhradie, (MUDr. Alena Kopaničáková) Mariánske Námestie , Spišské Podhradie
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Sabinov Ružová Všeobecná ambulancia pre dospelých, Sabinov, (ROJAK, s.r.o.,) SNP 6, Sabinov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Stropkov Samuela Jurkoviča Všeobecná ambulancia pre dospelých, Stropkov, (VIVE VALEQUE s.r.o.) Hviezdoslavova 9, Stropkov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Stropkov Gen. Sázavského Všeobecná ambulancia pre dospelých, Stropkov, (MEBEVA, s.r.o.) Hviezdoslavova 9, Stropkov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Stropkov Kalinčiakova Všeobecná ambulancia pre dospelých, Stropkov, (Parwan, s.r.o.) Hviezdoslavova 9, Stropkov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Bardejov Pod lipkou Všeobecná ambulancia pre dospelých, Bardejov, (MEDIFIL, s.r.o.) Partizánska 4, Bardejov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Humenné Kukorelliho Všeobecná ambulancia pre dospelých, Humenné, (IVAMED, s.r.o.) 1.mája 21, Humenné
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Humenné Pugačevova Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Humenné, (STOMPED s.r.o.) Štefánikova 29, Humenné
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Levoča Nad tehelňou Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Levoča, (B-HEALTH s.r.o.) Kežmarská cesta 6, Levoča
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Bardejov Bardejovská Nová Ves Všeobecná ambulancia pre dospelých, Bardejov, (DONATIUS, s.r.o.) Partizánska A, Bardejov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Snina Gagarinova Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Snina, (EMaPED s. r. o.) Študentská 1, Snina
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Pavľany Pavľany Všeobecná ambulancia pre dospelých, Nižné Repaše, (MUDr. Cyprián Kučera) Nižné Repaše , Nižné Repaše
Nájdených 10 167 záznamov, zobrazujem 1 až 30.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
 

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor zdravotníctva, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie. 

 

Kontakty

Odbor

Odbor zdravotníctva

Kontakt

Mgr. Ľubica Cuperová
lubica.cuperova@vucpo.sk
051/ 70 81 635

Ing. Marek Číž
marek.ciz@vucpo.sk
051/ 70 81 636

Ing. Viera Haľková
viera.halkova@vucpo.sk
051/ 70 81 634

Mgr. Andrea Harasztová
andrea.harasztova@vucpo.sk
051/70 81 637

Mgr. Konštantín Oršuľak 
konstantin.orsulak@vucpo.sk
051/ 70 81 633

Web

Podania

Životné situácie

  • Ambulantná starostlivosť lekára prvého kontaktu
  • Ochrana zdravia / Zdravotná prevencia
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie
Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 07.01.2019 HoreTlačiť