Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zdravotnícke zariadenia (nemocnice a polikliniky)

Informovanie o zdravotníckych zariadeniach (nemocniciach a poliklinikách)

Zverejnenie zoznamu zdravotníckych zariadení v Prešovskom kraji s možnosťou vyhľadávania a triedenia.

Popis služby

Služba sprístupňuje občanom informácie z registra zdravotníckych zariadení. Umožňuje vyhľadávanie a prehliadanie informácií v textovej forme, ako aj v grafickej podobe.

Zoznam zdravotníckych zariadení v PSK

Filter:

Názov zariadenia - zadajte časť názvu alebo celý názov zariadenia

Názov zariadenia Druh zariadenia Typ pracoviska Špecializačný odbor Ulica Číslo PSČ Obec Telefón
ADOS, Litmanová, (ADOS HANA s.r.o.) agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti domáca ošetrovateľská starostlivosť 193 06531 Litmanová
Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Poprad, (ALERGOIMUNO, spol. s.r.o.) pneumologicko-ftizeologická ambulancia pneumológia a ftizeológia Mnoheľova 2 05801 Poprad
SVaLZ, klinická imunológia a alergológia, Stropkov, (Alpha medical s.r.o.) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek klinická imunológia a alergológia Hviezdoslavova 37 / 46 09101 Stropkov
Angiologická ambulancia, Prešov, (Angiocomfort s.r.o.,) angiologická ambulancia angiológia Prostějovská 125 08001 Prešov
Všeobecná ambulancia pre dospelých, Malý Lipník, (B.A.M. MEDIC s.r.o.) ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti všeobecné lekárstvo 06546 Malý Lipník
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Prešov, (CHAVAKIAŠ s.r.o.,) ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti všeobecná starostlivosť o deti a dorast, pediatria Raymanova 4 08001 Prešov
Ambulancia zubného lekárstva, Bardejov, (DENTIMA, s.r.o.) ambulancia zubného lekárstva zubné lekárstvo Radničné námestie 43 08501 Bardejov
Ambulancia dentálnej hygieny, Prešov, (Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov) ambulancia dentálnej hygieny dentálna hygiena Hollého 14 08181 Prešov
Všeobecná ambulancia pre dospelých, Liptovská Teplička, (Fmedico, s.r.o.) ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti všeobecné lekárstvo Teplická 545 05940 Liptovská Teplička 052 7798234
Ambulancia vnútorného lekárstva, Sabinov, (INMEDD, s.r.o.) ambulancia vnútorného lekárstva vnútorné lekárstvo SNP 1 08301 Sabinov +421 517739725
Všeobecná ambulancia pre dospelých, Vranov nad Topľou, (JOMED spol. s r.o.) ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti všeobecné lekárstvo Námestie slobody 1248 09301 Vranov nad Topľou +421 574462676
Všeobecná ambulancia pre dospelých, Radvaň nad Laborcom, (Medic I+H s.r.o.) ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti všeobecné lekárstvo Radvaň nad Laborcom 297 06701 Radvaň nad Laborcom
Všeobecná ambulancia pre dospelých, Bardejov, (MEDIVO) ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti všeobecné lekárstvo Radničné námestie 43 08501 Bardejov 054 4748111
Ambulancia klinickej logopédie, Stará Ľubovňa, (Mgr. Ľudmila Šmindáková) ambulancia klinickej logopédie klinická logopédia Budovateľská 1771 / 13 06401 Stará Ľubovňa
Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Kežmarok, (MOBILA s.r.o.) ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia Hviezdoslavova 27 06001 Kežmarok
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Sabinov, (MUDr. Kornélia Bujňáková, s.r.o.) ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti všeobecná starostlivosť o deti a dorast SNP 12 08301 Sabinov
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Veľká Lomnica, (MUDr. Peter MARKO, s.r.o.) ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti všeobecné lekárstvo Tatranská 265 / 26 05952 Veľká Lomnica
Dermatovenerologická ambulancia, Poprad, (Nemocnica Poprad, a.s.) dermatovenerologická ambulancia dermatovenerológia Banícka 803 / 28 05845 Poprad
SVaLZ, rádiológia, Prešov, (ON-GYA Prešov, s.r.o.) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek rádiológia Sládkovičova 38 08001 Prešov
Geriatrická ambulancia, Prešov, (PRA-LEK s.r.o.) geriatrická ambulancia geriatria Prostějovská 33/B 08001 Prešov
Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Bardejov, (MUZMED s.r.o.) ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia Ťačevská 3998 08501 Bardejov
Hematologická a transfúziologická ambulancia, Humenné, (Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.) hematologická a transfúziologická ambulancia hematológia a transfuziológia Nemocničná 7 06601 Humenné
Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Svidník, (Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.) ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia MUDr. Pribulu 412 / 4 08901 Svidník
Stacionár, pneumológia a ftizeológia, Svidník, (Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.) stacionár pneumológia a ftizeológia MUDr. Pribulu 412 / 4 08901 Svidník
SVaLZ, centrálna sterilizácia, Svidník, (Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek centrálna sterilizácia MUDr. Pribulu 412 / 4 08901 Svidník
Jednodňová zdravotná starostlivosť, otorinolaryngológia, Kežmarok, (Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti otorinolaryngológia Huncovská 42 06001 Kežmarok
Pediatrická ambulancia, Poprad, (Nemocnica Poprad, a.s.) pediatrická ambulancia len v nemocnici, v ktorej sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť najmenej v jednom pediatrickom odbore neonatológia Banícka 803 / 28 05845 Poprad
SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, MUDr. Natália Kyjovská, Snina, (Nemocnica Snina, s.r.o.) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia Sládkovičova 300 / 3 06901 Snina
SVaLZ, mikrobiológia a biológia životného prostredia, Bardejov, (NsP Sv. Jakuba, n.o.) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek mikrobiológia a biológia životného prostredia Sv.Jakuba 21 08501 Bardejov
Jednodňová zdravotná starostlivosť, detská chirurgia, Vysoké Tatry, (Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti detská chirurgia Dolný Smokovec 70 05981 Vysoké Tatry
Nájdených 3 190 záznamov, zobrazujem 1 až 30.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
 

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor zdravotníctva, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

 

 

Kontakty

Odbor

Odbor zdravotníctva

Kontakt

Mgr. Ľubica Cuperová
lubica.cuperova@vucpo.sk
051/ 70 81 635

Ing. Viera Haľková, MBA 
viera.halkova@vucpo.sk
051/ 70 81 634

Mgr. Andrea Harasztová
andrea.harasztova@vucpo.sk
051/ 70 81 637

Web

Podania

Životné situácie

  • Slobodný prístup k informáciám utajované skutočnosti archívy
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie
Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 07.01.2019 HoreTlačiť