Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zdravotnícke zariadenia (nemocnice a polikliniky)

Informovanie o zdravotníckych zariadeniach (nemocniciach a poliklinikách)

Zverejnenie zoznamu zdravotníckych zariadení v Prešovskom kraji s možnosťou vyhľadávania a triedenia.

Popis služby

Služba sprístupňuje občanom informácie z registra zdravotníckych zariadení. Umožňuje vyhľadávanie a prehliadanie informácií v textovej forme, ako aj v grafickej podobe.

Zoznam zdravotníckych zariadení v PSK

Filter:

Názov zariadenia - zadajte časť názvu alebo celý názov zariadenia

Názov zariadenia Druh zariadenia Typ pracoviska Špecializačný odbor Ulica Číslo PSČ Obec Telefón
NZZ Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Stropkov, (ADOMEZA s.r.o.) ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti všeobecné lekárstvo Hviezdoslavova 9 / 9 09101 Stropkov +421 543810180
Ambulancia zubného lekárstva, Poprad, (AESCULAP, s.r.o. Tatranská Lomnica) ambulancia zubného lekárstva zubné lekárstvo Banícka 803 / 28 05801 Poprad +421 527724464
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Levoča, (ALFA EL) ambulancia klinickej imunológie a alergológie klinická imunológia a alergológia Probstnerova cesta 666 / 2 05401 Levoča 053 / 333 25 44
Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, Prešov, (ANAESTHESIA, spol. s r.o.) ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny len v nemocnici, v ktorej sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť najmenej v jednom odbore anestéziológia a intenzívna medicína anestéziológia a intenzívna medicína Nábrežná 3 08001 Prešov
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Levoča, (B-HEALTH s.r.o.) ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti všeobecná starostlivosť o deti a dorast Kežmarská cesta 6 05401 Levoča 057/7322361
Psychiatrická ambulancia, Prešov, (Centrum duševného zdravia Prešov, s.r.o.) psychiatrická ambulancia psychiatria Mukačevská 4818 / 18 08001 Prešov +421 51 7720788
Ambulancia zubného lekárstva, Ľubotice, (DENT plus, s.r.o.) ambulancia zubného lekárstva zubné lekárstvo, detské zubné lekárstvo Hájnova 2900 / 33 08006 Ľubotice
Všeobecná ambulancia pre dospelých, Bardejov, (DONATIUS, s.r.o.) ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti všeobecné lekárstvo Partizánska 4 / A 08501 Bardejov
Algeziologická ambulancia, Prešov, (Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov) algeziologická ambulancia algeziológia Hollého 14 08181 Prešov
Otorinolaryngologická ambulancia, Prešov, (Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov) otorinolaryngologická ambulancia otorinolaryngológia Hollého 14 08181 Prešov
Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, Prešov, (Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti chirurgia Hollého 14 08181 Prešov
Nefrologická ambulancia, Medzilaborce, (FMC - dialyzačné služby, s. r. o.) nefrologická ambulancia nefrológia Komenského 134 / 4 06801 Medzilaborce
Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Prešov, (INTERDIA, s.r.o.,) ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy Hollého 14/B 08001 Prešov
Všeobecná ambulancia pre dospelých, Vranov nad Topľou, (Jolana Zeherová) ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti všeobecné lekárstvo Kalinčiakova 2729 / 10 09301 Vranov nad Topľou
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Humenné, (KAM-DET, s.r.o.) ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti všeobecná starostlivosť o deti a dorast Štefánikova 1525 / 29 06601 Humenné
Stacionár, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Humenné, (M.V. Medicínske centrum spol. s r.o.) stacionár fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia Nemocničná 1440 / 7 06601 Humenné
SVaLZ, klinická biochémia, Prešov, (MEDIKOCENTRUM, s.r.o.) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek klinická biochémia Švábska 41/A 08001 Prešov
Dermatovenerologická ambulancia, Kežmarok, (MUDr. Gabriela Hudzíková) dermatovenerologická ambulancia dermatovenerológia Hviezdoslavova 27 06001 Kežmarok 052/4525125
Chirurgická ambulancia, Poprad, (Nemocnica AGEL Levoča a.s.) chirurgická ambulancia chirurgia Tatranské námestie 4914 / 8 05801 Poprad
Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Prešov, (MEDIKARD, s. r.o.) ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy Hollého 14 / D 08001 Prešov
Ambulancia poradenskej psychológie, Prešov, (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) ambulancia poradenskej psychológie poradenská psychológia Štúrova 7 08001 Prešov
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Vranov nad Topľou, (MUDr. Mária Zelenayová) ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti všeobecná starostlivosť o deti a dorast Alexandra Dubčeka 877 / 1 09301 Vranov nad Topľou
Ambulancia pediatrickej nefrológie, MUDr. IVANKOVÁ Eva, Humenné, (Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.) ambulancia pediatrickej nefrológie pediatrická nefrológia Nemocničná 7 06601 Humenné
Pediatrická ambulancia, Svidník, (Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.) pediatrická ambulancia len v nemocnici, v ktorej sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť najmenej v jednom pediatrickom odbore neonatológia MUDr. Pribulu 412 / 4 08901 Svidník
Ambulancia zubného lekárstva, Prešov, (Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín) ambulancia zubného lekárstva zubné lekárstvo Kpt. Nálepku 1 08113 Prešov +421/51/283 21 11
Pediatrická ambulancia, Bardejov, (NsP Sv. Jakuba, n.o.) pediatrická ambulancia len v nemocnici, v ktorej sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť najmenej v jednom pediatrickom odbore pediatria Sv.Jakuba 21 08501 Bardejov
Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec, Dolný Smokovec, Vysoké Tatry, (Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec) špecializovaná nemocnica pediatrická pneumológia a ftizeológia, klinická imunológia a alergológia, pediatria, pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, JIS pneumologická a ftizeologická Dolný Smokovec 70 05981 Vysoké Tatry
Mobilné odberové miesto, Jasenov, (Obec Jasenov) mobilné odberové miesto 515 06601 Jasenov
Gynekologická ambulancia, Holumnica, (PED-GYN, s.r.o.) gynekologicko-pôrodnícka ambulancia gynekológia a pôrodníctvo Zdravotné stredisko 05994 Holumnica
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Prešov, (PEDIATRIA BK, s. r. o.,) ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti všeobecná starostlivosť o deti a dorast, pediatria, dorastové lekárstvo Švábska 41/A 08005 Prešov 0517702491
Oftalmologická ambulancia, Vranov nad Topľou, (PROLENS, s.r.o.,) oftalmologická ambulancia oftalmológia M. R. Štefánika 187 / 177B 09301 Vranov nad Topľou
Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Bardejov, (REMEDIUM, s.r.o.) ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia Bardejovské Kúpele 2037 / 68 08631 Bardejov 054 477 7408
SABMED DENTAL CLINIC, Sabinov, (SABMED spol. s r.o.) ambulancia zubného lekárstva zubné lekárstvo SNP 1 08301 Sabinov 054 7860574
Jednodňová zdravotná starostlivosť, dermatovenerológia, Svidník, (SANARE, spol. s r.o.) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti dermatovenerológia MUDr.Pribulu 466 / 2 08901 Svidník
ADOS, Budovateľská, Prešov, (ZDRAVIE G-PLUS s.r.o.) agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti domáca ošetrovateľská starostlivosť Budovateľská 38 08001 Prešov
Ambulancia zubného lekárstva, Stropkov, (ZDRAVÝ ÚSMEV, s.r.o.) ambulancia zubného lekárstva zubné lekárstvo Chotčanská 100 / 16 09101 Stropkov
Otorinolaryngologická ambulancia, Giraltovce, (ZENMED) otorinolaryngologická ambulancia otorinolaryngológia Kukorelliho 334 / 16 08701 Giraltovce +421 547524398
Ambulancia zubného lekárstva, Svidník, (SABMED spol. s r.o.) ambulancia zubného lekárstva zubné lekárstvo MUDr.Pribulu 2264 / 17 08901 Svidník
Ambulancia zubného lekárstva, Prešov, (SALDENT, s.r.o.) ambulancia zubného lekárstva zubné lekárstvo Volgogradská 4782 / 13 08001 Prešov
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Prešov, (SALLI, s.r.o.) ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti všeobecná starostlivosť o deti a dorast Prostějovská 14 08001 Prešov
Nájdených 3 528 záznamov, zobrazujem 1 až 40.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
 

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor zdravotníctva, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

 

 

Kontakty

Odbor

Odbor zdravotníctva

Kontakt

Mgr. Ľubica Cuperová
lubica.cuperova@vucpo.sk
051/ 70 81 635

Ing. Viera Haľková, MBA 
viera.halkova@vucpo.sk
051/ 70 81 634

Mgr. Andrea Harasztová
andrea.harasztova@vucpo.sk
051/ 70 81 637

Web

Podania

Životné situácie

  • Slobodný prístup k informáciám utajované skutočnosti archívy
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie
Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 07.01.2019 HoreTlačiť