Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Životné prostredie

Informovanie o životnom prostredí

Zverejnenie informácií o životnom prostredí Informácie o životnom prostredí v zmysle kompetencií PSK, vydávanie stanovísk EIA a SEA. Služba poskytuje možnosť získať ďalšie informácie prostredníctvom elektronickej žiadosti.

Popis služby

Problematikou životného prostredia v Prešovskom kraji v zmysle legislatívy a kompetencií sa zaoberá odbor strategického rozvoja a projektového riadenia na Úrade PSK.

Stanoviská v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie

V rámci verejného posudzovania predpokladaných vplyvov strategických dokumentov a navrhovaných činností na životné prostredie podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, vydáva Prešovský samosprávny kraj ako dotknutý orgán podľa § 3 písm. m) uvedeného zákona.

Vydané Stanoviská EIA a SEA

Mapa PSK s rozdelením na okresy

Informácie súvisiace so životným prostredím

Priestorové informácie o životnom prostredí

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Doplňujúce informácie 

Ak ste nenašli čo ste hľadali, ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára alebo poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor regionálneho rozvoja, Oddelenie územného plánovania a životného prostredia, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

 

Kontakty

Odbor

Odbor strategického rozvoja 
Oddelenie územného plánovania a životného prostredia

Kontakt

Ing. Martina Kačurová
martina.kacurova@vucpo.sk
051/ 70 81 554

Web

Podania

Súvisiaca legislatíva

 • Zákon č. 24/2006 Z. z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
 • Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí
 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

Životné situácie

 • Slobodný prístup k informáciám utajované skutočnosti archívy
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 01.03.2021 HoreTlačiť