Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Propozície súťaže

SAPA Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek Prešovský samosprávny kraj Medzinárodný rok sestry a pôrodnej asistentky

Propozície k súťaži „DAJ FOTKE PRÍBEH“

Priebeh súťaže

V súťaži „Daj fotke príbeh“  má žiak k dispozícii 54 fotografií z online výstavy zverejnenej na webovej stránke www.po-kraj.sk/sestrykraja,  ktoré vznikli v lete 2020 vo vybraných zdravotníckych zariadeniach Prešovského kraja (v nemocnici, zariadení sociálnych služieb, detskom domove, hospici, v špecializovaných zariadeniach a národnom ústave, v ambulanciách všeobecného lekára pre dospelých či deti, v špecializovaných ambulanciách). K online výstave bolo zhotovené aj propagačné video, ktoré približuje náročnú, no krásnu prácu sestier.

Video je možné zhliadnuť na stránke  www.po-kraj.sk/sestrykraja, budeme tiež radi, ak ho pedagógovia v rámci informovania o súťaži, pustia žiakom počas jednej z dištančných hodín slovenského jazyka.

Žiak si pre svoju literárnu tvorbu vyberá jednu fotografiu podľa vlastného výberu, ku ktorej napíše svoj vlastný príbeh.

Súčasťou každej fotografie zverejnenej v online výstave na www.po-kraj.sk/sestrykraja je popis, kde vznikla a aktualizované počítadlo príbehov, ktoré k fotografii už boli vytvorené.
Výber fotografie pre príbeh môže byť podmienený: 

 • osobnou skúsenosťou s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
 • skúsenosťou k fotografovanému zariadeniu či osobe,
 • miestom bydliska autora,
 • sympatií k fotozáberu,
 • alebo môže ísť o fiktívny príbeh.

Dôležité je, aby bol príbeh... emotívny.

Podmienky súťaže

Súťaž prebieha od 18. decembra 2020 do 18. februára 2021.

Je určená pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ – 1. kategória 1. a pre žiakov SŠ – 2. kategória  v Prešovskom kraji.
Príbeh môže mať podobu epického alebo lyrického literárneho druhu. V rámci epiky si autor textu vyberá z literárnych útvarov: poviedka, úvaha, esej. V rámci lyriky si autor textu vyberá z literárnych útvarov: voľný verš, viazaný verš.

Každá z poviedok by mala byť v rozsahu maximálne 5 rukopisných normostrán (1 NS = 30 riadkov po 60 úderov, 1800 znakov vrátane medzier, cca 250 slov), teda spolu max. 9000 znakov (cca 1250 slov).
Básne by mali mať rozsah minimálne 10 veršov a maximálne 100 veršov.

 

Ceny

Žiaci v súťaži súťažia o vyše 20 hodnotných cien.

Kategória (8. a 9. ročník ZŠ v PSK)

 1. miesto – tablet + poukážka na nákup kníh v hodnote 100 eur
 2. miesto – poukážka na nákup kníh v hodnote 100 eur
 3. miesto – poukážka na nákup kníh v hodnote 70 eur
  ďalší piati autori získavajú balíček PSK+ balíček z knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK (podľa miesta bydliska)

Kategória (stredné školy v PSK)

 1. miesto – tablet + poukážka na nákup kníh v hodnote 100 eur
 2. miesto – poukážka na nákup kníh v hodnote 100 eur
 3. miesto – poukážka na nákup kníh v hodnote 70 eur
  ďalší piati autori získavajú balíček PSK + balíček z knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK (podľa miesta bydliska)

CENA predsedu PSK

Víťaz získava e-čítačku kníh + poukážku na nákup kníh v hodnote 100 eur

Všetky ocenené literárne diela budú zverejnené na sociálnych sieťach PSK, webovom sídle kraja www.po-kraj.sk/sestrykraja a školskom portáli PSK www.kampo.sk. Taktiež budú odoslané zdravotníckym zariadeniam, ku ktorým víťazné príbehy vzniknú.

 

Termín uzávierky súťaže

Literárne príspevky je potrebné zasielať poštou na adresu:

Úrad PSK
Námestie mieru č. 2
080 01 Prešov

s označením - Súťaž „Daj fotke príbeh“
a kontaktnými údajmi (meno a priezvisko autora, škola, trieda, číslo vybranej fotografie)

alebo emailom na sutazsestry@vucpo.sk .

Uzávierka súťaže je 18. februára 2021 do 23:59 hod.

Literárne práce bude vyhodnocovať odborná porota v zložení: predseda PSK, vedúci Odboru školstva PSK, zástupca Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek SK, zástupca Oddelenia komunikácie a propagácie, riaditeľ strednej zdravotníckej školy.

 

Výsledky súťaže budú zverejnené v marci 2021 pri príležitosti mesiaca kníh.

Publikované: 09.12.2020 / Aktualizované: 09.02.2021 HoreTlačiť