Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Knižnice bez bariér

Možnosti prístupnosti v múzeách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

BARDEJOV - Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove

Knižnica PONÚKA:

 • Bezbariérový vstup - pre imobilných čitateľov sa nachádza na oddelení beletrie a na oddelení náučnej literatúry.
 • Špeciálne služby pre nevidiacich a slabozrakých a pre ľudí so sclerosou multiplex.
 • Zapožičanie zvukových kníh (pre ZŤP) - z Knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči - pre všetkých, ktorí vlastnia preukaz ZŤP.

Knižnica NEPOSKYTUJE:

 • Žiadne špeciálne služby pre pre matky s deťmi.

Adresa

Radničné námestie 1, 085 01 Bardejov
Tel.: 054 / 472 21 05, Fax: 054 / 472 27 14
E-mail: sekretariat(at)kniznicadg-bj.vucpo.sk; kniznica(at)gutgesel.sk
Web: www.gutgesel.sk

HUMENNÉ - Vihorlatská knižnica v Humennom

Knižnica PONÚKA:

 • Bezbariérový prístup - do budovy knižnice pre občanov so zdravotným postihnutím od r. 2009 v rámci rekonštrukcie.
 • Sprístupňovaním informácií formou výmenných súborov zvukových dokumentov - v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých v Humennom.
 • Dokumenty v Braillovom písme - a to na základe spolupráce so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči.
 • Príprava podujatí pre znevýhodnené skupiny čitateľov – prednášky, hudobno-literárne pásma, besedy, spoločné posedenie pre členov základnej organizácie Únie nevidiacich a slabozrakých a TP.

Adresa

Námestie slobody 50, 066 18 Humenné
Tel.: 057 / 77 63 517-18, 78 90 070
E-mail: sekretariat(at)kniznicavihorlat-he.vucpo.sk, kniznica(at)vkhe.sk
Web: www.vkhe.sk

 

 

 

 POPRAD - Podtatranská knižnica v Poprade

Knižnica úzko spoluprácuje s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska a spoločne pripravuje rôzne podujatia a aktivity pre čitateľov s hendikepom.

Knižnica PONÚKA:

 • Bezbariérový prístup.
 • Zapožičanie zvukových kníh - v spolupráci Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči.
 • Čítací prístroj pre slabozrakých v čitárni knižnice  - v spolupráci Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči.
 • Realizácia podujatí pre zrakovo znevýhodnených návštevníkov - 2x ročne na knižničnom podujatí stretnutie s  Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska, predaj " bielych pasteliek" a pod.
 • Príprava a realizácia špeciálnych podujatí, stretnutia v knižnici - pre handicapované deti  - v spolupráci so Špeciálnou základnou školou a Spojenou školou Mládeže.
 • Podujatia pre matky s deťmi.
 • Špeciálne stretnutia detí a ich starých rodičov.

Adresa

Podtatranská 1548/1, 058 01 Poprad
Tel.: 052 / 772 95 68, 772 94 95, 772 97 81
E-mail: sekretariat(at)kniznicatatry-pp.vucpo.sk, kniznica(at)kniznicapp.sk
Web: www.kniznicapp.sk

 

 

 

 PREŠOV - Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove

Knižnica ponúka svojim čitateľom knižničné služby v niekoľkých pobočkách a oddeleniach v rámci Prešova - Centrálna pobočka, Britské centrum, Centrum regionálnyxh dokumentov, Slniečko - knižnica predovšetkým pre detských čitateľov - 5 pobočiek - centrálna pobočka, sídl. II. - Centrál, sídl. III - Centrum, sídl. Šváby, sídl. Sekčov.

Na vrátenie kníh v čase, keď bude knižnica zatvorená, ponúkame možnosť vrátiť knihy do Biblioboxu, ktorý sa nachádza pred budovou knižnice na Hlavnej 139 (Stará mestská škola). Knihy budú z čitateľského konta odpísané nasledujúci pracovný deň.

Knižnica PONÚKA:

 • Bezbariérový prístup - je zabezpečený na 5 pracoviskách.
 • Špeciálne oddenie pre nevidiacich - v tomto oddelení sa nachádzajú zvukové knihy, dokumenty v brailovom písme.
 • Zvukové knihy - uľahčenie prístupu k informáciám pre slabozrakých a nevidiacich čitateľov.
 • Dokumenty v brailovom písme - uľahčenie prístupu k informáciám pre slabozrakých a nevidiacich čitateľov.
 • prístupňovaním informácií formou výmenných súborov - v spolupráci  so  Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči.
 • Špeciálne kútiky pre matky s deťmi - sa nachádzajú na pobočkách knižnice.
 • Spoločné projekty v súvislsoti s nevidiacimi - spolupráca s Úniou nevidiacich, s Knižnicou pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči (výmenné súbory, digitálna knižnica).
 • Spoločné aktivity pre nepočujúcich - v spolupráci so špeciálnou školou pre nepočujúcich J. Sabadoša v Prešove.
 • Spoločné projekty a aktviity pre ďalšie skupiny čitateľov - v úzkej spolupráci s Dia klubom v Prešove, Zväzom telesne postihnutých, klubom Prešovskí seniori a taktiež je rozvinutá spolupráca s Ústavom na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody v Prešove.

 

Adresa - centrálna pobočka

Levočská 1, 080 01 Prešov
Tel.: 051 / 77 33 009, Fax: 051 / 772 53 93
E-mail: sekretariat(at)kniznicapoh-po.vucpo.sk, kniznica.poh(at)gmail.com
Web: www.kniznica-poh.sk

Adresa - čitáreň, centrum regionálnych dokumentov a Britské centrum

Hlavná 139, 080 01 Prešov

Čitáreň (Mgr. Sivaničová Andrea)
Tel.: +421 51 7495239, E-mail: kniznicapoh.bibliografia@gmail.com 

Britské centrum (Bc. Fričová Patrícia)
Tel.: +421 51 7495239, E-mail: kniznicapoh.britskecentrum@gmail.com  

Centrum regionálnych dokumentov (Mgr. Liptáková Ľubica)
Tel.: +421 51 7495239, E-mail: kniznicapoh.crd@gmail.com

Adresa - Slniečko - centrálna pobočka

Hlavná 16, 080 01 Prešov
Tel.: +421 51 7732494, E-mail: kniznicapoh.slniecko@gmail.com

Adresa - Slniečko - pobočka sídlisko II. Centrál

Centrál, Čsl. armády 29, 080 01 Prešov
Tel.: +421 51 7713633, E-mail: kniznicapoh.pobockas2@gmail.com

Adresa - Slniečko - pobočka sídlisko III. Centrum

Sídlisko 3, Centrum, Prostějovská 35, 080 01 Prešov
Tel.: +421 51 7718515, E-mail: kniznicapoh.pobockas3@gmail.com

Adresa - Slniečko - pobočka Sekčov

Sekčov, Exnárova 5, 080 01 Prešov
Tel.: +421 51 7718515, E-mail: kniznicapoh.pobockas3@gmail.com

Adresa - Slniečko - pobočka Šváby

Šváby, Švábska 27, 080 01 Prešov
Tel.: +421 51 7704709, E-mail: kniznicapoh.pobockasvaby@gmail.com 

 

 

 

 

 

 STARÁ ĽUBOVŇA - Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni

Knižnica PONÚKA:

 • Bezbariérový prístup (alternatívny) -  do knižnice nie je zatiaľ účelovo vyriešený, ale v prípade potreby je možné používať nákladný výťah.
 • Študovňa INTERNETOVÉ OČKO - špeciálne pracovisko pre nevidiacich a slabozrakých (z projektových finančných prostriedkov).
 • Služby pre nevidiacich a slabozrakých.
 • Spolupráca Slovenskou knižnicou Mateja Hrebendu pre nevidiacich v Levoči.

Knižnica NEPOSKYTUJE:

 

 • Komplexný bezbariérový prístup - nie je zatiaľ účelovo vyriešený.

 

Adresa

Letná 6, 064 01 Stará Ľubovňa
Tel.: 052 / 432 22 10, Fax: 052 / 432 22 10
E-mail: sekretariat(at)kniznicalubovna-sl.vucpo.sk, kniznica(at)slnet.sk
Web: www.kniznicasl.sk

 

SVIDNÍK - Podduklianska knižnica vo Svidníku

Knižnica PONÚKA:

 • Bezbariérový vstup -  do knižnice, centrálna výpožičná služba je na prízemí, kde je priamo z chodníka vstup do budovy.
 • Knihy v brailovom písme - z fondu Slovenskej knižnice Mateja Hrebendu pre nevidiacich v Levoči.
 • Zvukové knihy - pravidelná aktualizácia a obmena fondu zvukovo nahratých kníh,  v spolupráci so  Slovenskou knižnicou Mateja Hrebendu pre nevidiacich v Levoči.
 • Rôzne kultúrnospoločenské podujatia pre znevýhodnené skupiny čitateľov - spoločné podujatia s organizáciami.
 • Spolupráca s organizáciami pre znevýhodnené skupiny čitateľov - s Úniou nevidiaci vo Svidníku, SK  M. Hrebendu pre nevidiacich v Levoči.

Adresa

8. mája 697/55, 089 01 Svidník
Tel.: 054 / 788 21 91, 788 21 92, Fax: 054 / 788 11 61
E-mail: sekretariat(at)kniznicalubovna-sl.vucpo.sk, kniznica(at)slnet.sk
Web: www.kniznicasl.sk

 

VRANOV - Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou

Knižnica PONÚKA:

 • Bezbariérový vstup -  do budovy Domu kultúry, v ktorom sídli.
 • Zvukové knihy na MP3 a MP4 nosičoch - sú dostupné pre nevidiacich a slabozrakých
 • Podujatia pre zrakovo znevýhodnených čitateľov - organizovanie v spolupráci so Slovenskou knižnicou Mateja Hrebendu pre nevidiacich v Levoči.
 • Podujatia pre mentálne a telesne postihnuté deti - organizovanie podujatí týmto skupinám čitateľov či návštevníkov prispôsobuje knižnica na základe dohody, podľa toho o aký druh znevýhodnenia sa jedná - vzájomná konzultácia a súčinnosť s pedagógmi.
 • Čemerné podujatia
 • Piatky pre matky - cyklus podujatí organizované pre matky s deťmi. 
 • Spolupráca s organizáciami pre znevýhodnené skupiny čitateľov - Spojená škola internátna M.R. Štefánika, Spojená škola Budovateľská, DSS - Rodinná oblasť, Krízové centrum.

Adresa

M. R. Štefánika 875/200, 093 01 Vranov nad Topľou
Tel.: 057 / 446 44 94, 446 44 68, Fax: 057 / 446 44 94
E-mail: sekretariat(at)kniznicahzemplin-vt.vucpo.sk, hzkvt(at)vt.psg.sk
Web: www.vthk.sk

 

 

Publikované: 03.07.2017 / Aktualizované: 31.10.2018 HoreTlačiť