Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook
 
Späť

UNESCO (pamiatky)

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization = Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru)

Do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO môže byť zapísané pôvodné výnimočné dielo univerzálnej hodnoty jedinečné svojou architektúrou, stavebnou technológiou, mestského alebo krajinného charakteru, ktoré reprezentuje vieru, kultúrnu tradíciu či spolupôsobenie človeka a prírody. Objekty navrhnuté na zápis posudzujú odborníci (ICOMOS), ktorí návrh porovnávajú s objektmi zapísanými, navrhnutými alebo nenavrhnutými  podobného charakteru a pri výbere zohľadňujú aj možné ohrozenie a schopnosť ochrániť objekt v budúcnosti.

dekoratívny obrázok

Zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO obsahuje 878 položiek, z toho 679 kultúrnych, 174 prírodných a 25 zmiešaných lokalít v 145 štátoch celého sveta.

Do Zoznamu bolo zo Slovenska doteraz zaradených sedem lokalít. Na území Prešovského kraja sa nachádzajú štyri lokality s viacerými objektmi.

Mapa  UNESCO pamiatok v PSK

Legenda: 1 - Kežmarok, 2 - Hervartov, 3 - Bardejov, 4 -Ladomírová, 5 - Bodružal, 6 -Havešová, 7 - Stužica, 8 - Rožok, 9 - Kyjjovský prales, 10 - Spišský hrad, 11 - Spišské Podhradie, 12 - Žehra, 13 - Spišská Kapitula

Kultúrne dedičstvo UNESCO

Prírodné dedičstvo UNESCO

 

 

zdroj: MK SR (http://www.culture.gov.sk/zahranicna-spolupraca-/unesco)

Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 16.08.2010 HoreTlačiť