Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook
 
Späť

UNESCO (prírodné pamiatky)

Do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO bolo zo Slovenska doteraz zaradených sedem lokalít.

Na území Prešovského kraja sa nachádzajú až štyri z nich – Spišský hrad so Spišským Podhradím, historické centrum Bardejova, drevené chrámy karpatského oblúka a Karpatské bukové pralesy.

 

PRÍRODNÉ DEDIČSTVO UNESCO

Karpatské bukové pralesy (2007)

Patria k cezhraničnému bilaterálnemu svetovému prírodnému dedičstvu, pozostávajúcemu z desiatich samostatných lokalít bukových pralesov. Štyri z nich sú na Slovensku a šesť na Ukrajine. Pralesy spadajú do najprísnejšieho piateho stupňa ochrany. Národné prírodné rezervácie Stužica, Havešová a Rožok sú súčasťou Národného parku Poloniny, prírodná rezervácia Kyjovský prales je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat. V najväčšej koncentrácii pralesov na Slovensku sa nachádzajú impozantné exempláre jedle, buka a javora osobitného vzrastu a veku. Žije tu viacero vzácnych a ojedinelých druhov rastlín, húb a živočíchov. Unikátne exempláre listnatých stromov slúžia na vedecko–výskumné, náučné a kultúrno–výchovné ciele.

 

Súvisiace odkazy:

Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 17.07.2009 HoreTlačiť