Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook
 
Späť

Historické zaujímavosti

Historické zaujímavosti z Prešovského kraja (Perličky z histórie Prešovského kraja)

Michal Bosák
Medzi najvýznamnejších Slovákov novodobej histórie patrí Michal Bosák, rodák z Okrúhleho neďaleko Stropkova. Stal sa uznávaným bankárom v USA. Jeho podpisy figurovali na viacerých amerických bankovkách.

Zakladateľ uhorskej hydrografie
Juraj Wernher (1497- 1567) ako prvý systematicky a objektívne popísal 22 najvýznamnejších lokalít v Uhorsku, na ktorých sa nachádzali minerálne, alebo termálne pramene. Svojimi prácami významnou mierou prispel k položeniu základov hydrológie, hydrogeológie a balneológie u nás a v Európe.

Prvá zdravotnícka publikácia v slovenčine
Najznámejšou postavou z histórie 400 ročného prešovského lekárnictva je Ján Weber (1612-1684). Tento neobyčajne vzdelaný človek svojimi dielami položil základy slovenskej zdravotníckej spisby.

Najstarší hasičský zbor na Slovensku
Prvý hasičský zbor na území Slovenska bol založený v roku 1847 v Prešove. Po ňom vznikol druhý v roku 1863 v Spišských Vlachoch a tretí o päť rokov neskôr v Bratislave.

Prvenstvo v slovenskej astronómii
Prešov zaujíma v slovenskej astronómii prvé miesto. Medzi najvýznamnejších astronómov patril rodák z Linzu Izrael Hiebner. Spoločne s mestským lekárom a polyhistorom Jánom Patersonom Hainom ako prví na Slovensku zostrojili hvezdársky ďalekohľad. V roku 1948 bola ako prvá na Slovensku v Prešove otvorená Ľudová hvezdáreň.

Prvé očkovanie proti kiahňam v strednej Európe
Prvé očkovanie proti pravým kiahňam (Variola) v strednej Európe vykonal v roku 1720 Ján Adam Rayman, lekár, infekcionista, imunológ, farmaceut a polyhistor, mestský lekár mesta Prešova a župný lekár Šarišskej župy.

Kultúrne a vzdelanostné prvenstvá Bardejova
Stöckelove školské zákony, napísané pod názvom Leges scholae Bartfensis(1540), sú najstarším pedagogickým dokumentom na Slovensku.
Na pôde mestskej školy nacvičili prvú školskú hru v Uhorsku - Historia von Susanna (Príbeh o Zuzane). Jej autom bol Leonard Stöckel.
Bohatá farská knižnica bola prvou verejnou knižnicou v Uhorsku. K nej sa už roku 1551 pridružilo kníhkupectvo.
Gutgesellova tlačiareň vytlačila v roku 1581 prvú knihu na Slovensku napísanú v biblickej češtine- Lutherov Katechizmus.

Gigantický meteorit na Slovensku
9. júna 1866 spadol na zem jeden z najväčších meteoritov v Európe. Meteorit, známy pod označením Kňahiňa, dopadol na lokalitu Čierna mláka v masíve Stinskej, nad obcou Zboj. Čierna mláka sa v súčasnosti nachádza na území Ukrajiny.
Priekopník modernej fotografickej optiky
Z podtatranského mesta Spišská Belá pochádza univerzitný profesor, matematik, fyzik, vynálezca portrétového objektívu, priekopník modernej fotografickej optiky a zakladateľ modernej fotografie, Jozef Maximilián Petzval. Meno slávneho vynálezcu nesie viacero ulíc európskych miest, ako aj jeden z kráterov na Mesiaci.

Odliatok lebky neandertálca
V travertínovej kope v Gánovciach pri Poprade bol objavený odliatok mozgovej kosti neandertálskeho človeka, ktorý žil v blízkosti termálneho prameňa asi pred 120 000 rokmi. Sintrový odliatok možno vidieť v stálej expozícii Slovenského národného múzea na Bratislavskom hrade.

Otvorenie chodníka k Reinerovej chate

Prvý bezbariérový chodník vo vysokých Tatrách smerujúci z Hrebienka k Rainerovej chate 24. októbra 2008 otvárala samotná britská kráľovská Výsosť Alžbeta II.

Návšteva monarchov v Poprade 

 

Kráľ Matej Korvín (1474) - Doteraz pravdepodobne najvýznamnejšou a historicky doloženou  kráľovskou návštevou v Spišskej Sobote (dnes súčasti Popradu, a jej okolia) bola v roku 1474 návšteva kráľa Mateja. Na ceste do Spišskej Starej Vsi za poľským kráľom Kazimírom IV. sa v Spišskej Sobote zastavil a prenocoval tam uhorský kráľ Matej Korvín. Kráľ Matej býval v neskorogotickom dome č. 32, na ktorom je dnes pamätná tabuľa.

 

 

Kráľ Carol II (1936) 27. októbra 1936 zavítal do Popradu rumunský kráľ Carol II. O jeho vtedajšej návšteve v Poprade sú len minimálne informácie.  

Arcivojvoda Karol Ľudovít Habsburský (1889) V septembri 1889 navštívil Poprad a jeho okolie arcivojvoda Karol Ľudovít Habsburský.

 

 

Bulharský cár Ferdinand Coburg (1908) Začiatkom 20. storočia bol na návšteve v Poprade bulharský cár Ferdinand Coburg. Podľa dobových prameňov sa bulharský kráľ zastavil v Poprade – Kvetnici niekoľkokrát v roku 1908 u svojich známych. Historicky je doložená jeho návšteva Kvetnice 22. septembra 1908.

Britská kráľovná Alžbeta II. (2008) bola historicky piatou korunovanou hlavou a vôbec prvou kráľovnou, ktorá navštívila mesto Poprad. Dňa 24. októbra 2008 otvárala prvý bezbariérový chodník vo vysokých Tatrách smerujúci z Hrebienka k Rainerovej chate. 

(Zdroj: http://www.pluska.sk/slovensko/navsteva-kralovnej-druhy-den-alzbety-ii-bol-tatransky.html)

 

Publikované: 02.01.2009 / Aktualizované: 27.07.2017 HoreTlačiť