Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Najnovšie na webe

Odborný pracovník/čka pre oblasť spevu, folklóru, scénického folklorizmu, tradičnej ľudovej kultúry a divadla, POS Svidník

06.07.2022 Odborný pracovník / pracovníčka pre oblasť spevu, folklóru, scénického folklorizmu, tradičnej ľudovej kultúry a divadla, Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku (uzávierka žiadostí - 22. 07. 2022)

Učiteľ/ka odborných gastronomických predmetov, SOŠ, Kežmarok

06.07.2022 Voľné pracovné miesto - Učiteľ/ka odborných gastronomických predmetov, SOŠ, Kežmarok (uzávierka 28.07.2022)

Majster/ka odborného výcviku pre gastronomické odbory, SOŠ, Kežmarok

06.07.2022 Voľné pracovné miesto - Majster/ka odborného výcviku pre gastronomické odbory, SOŠ, Kežmarok (uzávierka 28.07.2022)

Majster/ka odborného výcviku pre odbor predavač, SOŠ, Kežmarok

06.07.2022 Voľné pracovné miesto - Majster/ka odborného výcviku pre odbor predavač, SOŠ, Kežmarok (uzávierka 28.07.2022)

Učiteľ/ka chémie - biológie, Spojená škola, Bardejov

06.07.2022 Voľné pracovné miesto - Učiteľ/ka chémie - biológie, Spojená škola, Bardejov (uzávierka 31.07.2022)

Učiteľ/ka umeleckých predmetov, Škola umeleckého priemyslu, Prešov

06.07.2022 Voľné pracovné miesto - Učiteľ/ka umeleckých predmetov, Škola umeleckého priemyslu, Prešov (uzávierka 12.08.2022)

Učiteľ/ka umelecko-výtvarných predmetov, Škola umeleckého priemyslu, Prešov

06.07.2022 Voľné pracovné miesto - Učiteľ/ka umelecko-výtvarných predmetov, Škola umeleckého priemyslu, Prešov (uzávierka 12.08.2022)

Učiteľ/ka telesnej výchovy a fyziky, Škola umeleckého priemyslu, Prešov

06.07.2022 Voľné pracovné miesto - Učiteľ/ka telesnej výchovy a fyziky, Škola umeleckého priemyslu, Prešov (uzávierka 12.08.2022)

Učiteľ/ka umeleckých predmetov, Škola umeleckého priemyslu, Prešov

06.07.2022 Voľné pracovné miesto - Učiteľ/ka umeleckých predmetov, Škola umeleckého priemyslu, Prešov (uzávierka 12.08.2022)

Učiteľ/ka umeleckých predmetov, Škola umeleckého priemyslu, Prešov

06.07.2022 Voľné pracovné miesto - Učiteľ/ka umeleckých predmetov, Škola umeleckého priemyslu, Prešov (uzávierka 12.08.2022)

Učiteľ/ka pre odborné výtvarné-umelecké predmety, Škola umeleckého priemyslu, Svidník

06.07.2022 Voľné pracovné miesto - Učiteľ/ka pre odborné výtvarné-umelecké predmety, Škola umeleckého priemyslu, Svidník (uzávierka 31.07.2022)

Upratovačka, SOŠ elektrotechnická, Poprad - Matejovce

06.07.2022 Voľné pracovné miesto - Upratovačka, SOŠ elektrotechnická, Poprad - Matejovce (uzávierka 31.07.2022)

Kuchárka, SOŠ elektrotechnická, Poprad - Matejovce

06.07.2022 Voľné pracovné miesto - Kuchárka, SOŠ elektrotechnická, Poprad - Matejovce (uzávierka 31.07.2022)

Pomocná kuchárka, SOŠ technická, Prešov

06.07.2022 Voľné pracovné miesto - Pomocná kuchárka, SOŠ technická, Prešov (uzávierka 08.07.2022)

Pracovník/čka ekonomického úseku, Gymnázium, Snina

06.07.2022 Voľné pracovné miesto - Pracovník/čka ekonomického úseku, Gymnázium, Snina (uzávierka 08.07.2022)

 

Publikované: 03.02.2009 / Aktualizované: 13.08.2020 HoreTlačiť