Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Najnovšie na webe

Návrh VZN PSK xx/2021 - zriadenie SŠ Medzilaborce

14.05.2021 Návrh VZN PSK č. xx/2021, ktorým sa zriaďuje Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce s organizačnými zložkami Gymnázium, Duchnovičova 506, Medzilaborce a Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce

Návrh VZN PSK xx/2021 - zriadenie SŠ Prešov

14.05.2021 Návrh VZN PSK č. xx/2021, ktorým sa zriaďuje Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce s organizačnými zložkami Gymnázium, Duchnovičova 506, Medzilaborce a Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce

Hlavný inžinier stavieb SÚC PSK obl. Poprad

13.05.2021 Voľné pracovné miesto - hlavný inžinier stavieb SÚC PSK, oblasť Poprad (uzávierka žiadostí - 25. 05. 2021)

Hlavný inžinier stavieb SÚC PSK, obl. Stará Ľubovňa

13.05.2021 Voľné pracovné miesto - Hlavný inžinier stavieb SÚC PSK, oblasť Stará Ľubovňa (uzávierka žiadostí - 25. 05. 2021)

SOŠ, Snina (automobily)

12.05.2021 Prevod prebytočného majetku - SOŠ, Sládkovičova 2723/120, Snina (uzávierka do: 01.06.2021 vrátane)

Asistentka riaditeľa / všeobecný administratívny pracovník

11.05.2021 Voľné pracovné miesto - Asistentka riaditeľa / všeobecný administratívny pracovník, Krajské múzeum v Prešove (uzávierka žiadostí - 21.5.2021)

Súťaž Strojár - Inovátor 2021

11.05.2021 Úspech strojárov Strednej priemyselnej školy v Snine

SYGA 2021

11.05.2021 Žiaci SPŠE v Prešove víťazmi na celoslovenskej súťaži SYGA 2021

Virtuálna exkurzia žiakov SŠ v Starej Ľubovni

11.05.2021 Virtuálna exkurzia vo firme LKW Walter vo Viedni

Výberové konanie - riaditeľ SOŠ technická, Poprad

04.05.2021 Výberové konanie - riaditeľ SOŠ technická, Poprad (uzávierka žiadostí do 24.05.2021)

Výberové konanie - zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie, SOŠ polytechnická a služieb arm.gen. L.Svobodu, Svidník

04.05.2021 Výberové konanie - zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie, SOŠ polytechnická a služieb arm.gen. L.Svobodu, Svidník(uzávierka žiadostí do 24.05.2021)

Výberové konanie - zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie, SOŠ polytechnická a služieb arm.gen. L.Svobodu, Svidník

04.05.2021 Výberové konanie - zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie, SOŠ polytechnická a služieb arm.gen. L.Svobodu, Svidník(uzávierka žiadostí do 24.05.2021)

O.V.S. Byt č.2, vchod 1, prvé poschodie, k.ú. Bijacovce

03.05.2021 O.V.S. Byt č.2, vchod 1, prvé poschodie, k.ú. Bijacovce (uzávierka 19.05.2021,13:00)

O.V.S. - SPŠ drevárska, budova a pozemky v k. ú. Ľubotice

03.05.2021 Obchodná verejná súťaž – Stredná priemyselná škola drevárska, budova a pozemky v k. ú. Ľubotice (uzávierka 19.05.2021, 13:00)

Školský internát Sabinov, budova a pozemok v k. ú. Sabinov

03.05.2021 Obchodná verejná súťaž –Školský internát Sabinov, budova a pozemok v k. ú. Sabinov (uzávierka 19.05.2021, 13:00)

Publikované: 03.02.2009 / Aktualizované: 13.08.2020 HoreTlačiť