Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Najnovšie na webe

Školník – údržbár – kurič, SOŠ hotelová, Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry

27.01.2020 Voľné pracovné miesto - Školník – údržbár – kurič, SOŠ hotelová, Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry (uzávierka 30.01.2020)

Pracovník mzdovej učtárne, SOŠ hotelová, Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry

27.01.2020 Voľné pracovné miesto - Pracovník mzdovej učtárne, SOŠ hotelová, Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry (uzávierka 24.02.2020)

Prevod podielu nehnuteľného majetku v k. ú. Štrba z dôvodu hodného osobitného zreteľa

24.01.2020 Zverejnenie zámeru na prevod podielu k nehnuteľného majetku do vlastníctva kupujúceho obce Štrba z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 24.01.2020 do 10.02.2020, 10:00)

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Nižný Hrabovec z dôvodu hodného osobitného zreteľa

24.01.2020 Zverejnenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku v správe SÚC PSK do vlastníctva kupujúceho obce Nižný Hrabovec dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 24.01.2020 do 10.02.2020, 10:00)

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Lesnica z dôvodu hodného osobitného zreteľa

24.01.2020 Zverejnenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku v správe SÚC PSK do vlastníctva kupujúceho obce Lesnica z dôvodu hodného osobitného zreteľa.(zverejnené od 24.01.2020 do 10.02.2020, 10:00)

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Orkucany z dôvodu hodného osobitného zreteľa

24.01.2020 Zverejnenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva kupujúceho Azor Kappa, s. r. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa.(zverejnené od 24.01.2020 do 10.02.2020, 10:00)

Výpožička hnuteľného a nehnuteľného majetku PSK – nebytových priestorov vrátane vybavenia do výpožičky Ing. Jánovi Hudackému (honorárny konzul Poľskej republiky) z dôvodu hodného osobitného zreteľa

24.01.2020 Výpožička hnuteľného a nehnuteľného majetku PSK – nebytových priestorov vrátane vybavenia do výpožičky Ing. Jánovi Hudackému (honorárny konzul Poľskej republiky) z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 24.01.2020 do 10.02.2020, 10:00)

Nájom nehnuteľného majetku PSK – pozemku v k. ú. Humenné v správe Hotelovej akadémie do nájmu nájomcu Mesto Humenné z dôvodu hodného osobitného zreteľa

24.01.2020 Nájom nehnuteľného majetku PSK - pozemku v k. ú. Humenné v správe Hotelovej akadémie do nájmu nájomcu Mesto Humenné z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 24.01.2020 do 10.02.2020, 10:00)

Nájom nehnuteľného majetku – pozemku v k.ú. Prešov do nájmu nájomcu Severovýchod Slovenska, n.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

24.01.2020 Nájom nehnuteľného majetku – pozemku v k.ú. Prešov do nájmu nájomcu Severovýchod Slovenska, n.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (parkovacie miesto) (zverejnené od 24.01.2020 do 10.02.2020, 10:00)

Expert geniality show 2019

23.01.2020 13. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT geniality show

Učiteľ anglického a francúzskeho jazyka, Hotelová akadémia, Prešov

22.01.2020 Voľné pracovné miesto - Učiteľ anglického a francúzskeho jazyka, Hotelová akadémia, Prešov (uzávierka 29.01.2020)

Učiteľ odborných ekonomických predmetov, Hotelová akadémia, Prešov

22.01.2020 Voľné pracovné miesto - Učiteľ odborných ekonomických predmetov, Hotelová akadémia, Prešov (uzávierka 29.01.2020)

Zdravotná sestra - Domov pre seniorov, Stará Ľubovňa

22.01.2020 Voľné pracovné miesto - Zdravotná sestra - Domov pre seniorov, Stará Ľubovňa (uzávierka 31.01.2020)

Sociálny pedagóg, Stredná odborná škola polytechnická A. Warhola, Medzilaborce

21.01.2020 Voľné pracovné miesto - Sociálny pedagóg, Stredná odborná škola polytechnická A. Warhola, Medzilaborce (uzávierka 29.01.2020)

Pedagogický asistent - 2 prac. miesta, Stredná odborná škola polytechnická A. Warhola, Medzilaborce

21.01.2020 Voľné pracovné miesto - Pedagogický asistent - 2 prac. miesta, Stredná odborná škola polytechnická A. Warhola, Medzilaborce (uzávierka 29.01.2020)

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 224, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 03.02.2009 / Aktualizované: 08.04.2010 HoreTlačiť