Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Najnovšie na webe

SOŠ elektrotechnická, Poprad

24.03.2020 Prevod prebytočného majetku - SOŠ elektrotechnická, Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad - Matejovce (uzávierka do: 13.04.2020 vrátane)

Prevod 50% podielu na združenej činnosti v k. ú. Spišský Hrhov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

23.03.2020 Zverejnenie zámeru na prevod 50% podielu na združenej činnosti v k. ú. Spišský Hrhov z dôvodu hodného osobitného zreteľa(zverejnené od 23.03.2020 do 31.05.2020, 10:00)

Nájom nehnuteľného majetku PSK – časti pozemkov v k. ú. Kapušany z dôvodu hodného osobitného zreteľa

23.03.2020 Nájom nehnuteľného majetku PSK – časti pozemkov v k. ú. Kapušany z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 23.03.2020 do 31.05.2020, 10:00)

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Podolínec z dôvodu hodného osobitného zreteľa

23.03.2020 Zverejnenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Podolínec z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 23.03.2020 do 31.05.2020, 10:00)

Prevod pozemku v k. ú. Stará Ľubovňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

23.03.2020 Zámena nehnuteľného majetku v k. ú. Stará Ľubovňa medzi Prešovským samosprávnym krajom v správe Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja a Gurman, s. r. o., bez vzájomného finančného vyrovnania z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 23.03.2020 do 31.05.2020, 10:00)

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Humenné z dôvodu hodného osobitného zreteľa

23.03.2020 Zverejnenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Humenné z dôvodu hodného osobitného zreteľa(zverejnené od 23.03.2020 do 31.05.2020, 10:00)

O.V.S. - Prenájom časti pozemku – Gymnázium duklianskych hrdinov vo Svidníku

13.03.2020 O.V.S. - Prenájom časti pozemku – Gymnázium duklianskych hrdinov vo Svidníku (uzávierka 30.03.2020, 12:00)

Odborné vzdelávanie na SPŠ v Snine

13.03.2020 Vzdelávanie formou odbornej exkurzie

Sociálny pedagóg, Stredná odborná škola, Stará Ľubovňa

12.03.2020 Voľné pracovné miesto - Sociálny pedagóg, Stredná odborná škola, Stará Ľubovňa (uzávierka 02.04.2020)

Pedagogický asistent, Stredná odborná škola, Stará Ľubovňa

12.03.2020 Voľné pracovné miesto - Pedagogický asistent, Stredná odborná škola, Stará Ľubovňa (uzávierka 02.04.2020)

Zmena vizuálu Európskeho preukazu ZP - odchod Spojeného kráľovstva z EU

03.03.2020 Zmena vizuálu Európskeho preukazu ZP - odchod Spojeného kráľovstva z EU (od 01.02.2020)

Pedagogický asistent, SOŠ agropotravinárska a technická, Kežmarok

28.02.2020 Voľné pracovné miesto - Pedagogický asistent, SOŠ agropotravinárska a technická, Kežmarok (uzávierka 31.03.2020)

Špeciálny pedagóg, SOŠ agropotravinárska a technická, Kežmarok

28.02.2020 Voľné pracovné miesto - Špeciálny pedagóg, SOŠ agropotravinárska a technická, Kežmarok (uzávierka 31.03.2020)

Školský psychológ, SOŠ agropotravinárska a technická, Kežmarok

28.02.2020 Voľné pracovné miesto - Školský psychológ, SOŠ agropotravinárska a technická, Kežmarok (uzávierka 31.03.2020)

Učiteľ informatiky, Spojená škola, Bardejov

24.02.2020 Voľné pracovné miesto - Učiteľ informatiky, Spojená škola, Bardejov (uzávierka 31.05.2020)

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 224, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 03.02.2009 / Aktualizované: 08.04.2010 HoreTlačiť