Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Najnovšie na webe

Odborný zamestnanec ekonomiky stavieb SÚC PSK

06.07.2020 Voľné pracovné miesto - Odborný zamestnanec ekonomiky stavieb, SÚC PSK (uzávierka 16.07.2020)

Sestra - CSS Zátišie, Snina

02.07.2020 Voľné pracovné miesto - Sestra - CSS Zátišie, Snina (uzávierka 31.07.2020)

Učiteľ ruského jazyka, SOŠ podnikania, Prešov

01.07.2020 Voľné pracovné miesto - Učiteľ ruského jazyka, SOŠ podnikania, Prešov (uzávierka 06.07.2020)

Učiteľ matematiky, Spojená škola T. Ševčenka, Prešov

01.07.2020 Voľné pracovné miesto - Učiteľ matematiky, Spojená škola T. Ševčenka, Prešov (uzávierka 08.07.2020)

O.V.S. - Prenájom majetku - Vihorlatské múzeum v Humennom

30.06.2020 O.V.S. - Prenájom majetku - Vihorlatské múzeum v Humennom (uzávierka 20.07.2020, 12:00)

SOŠ, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou

29.06.2020 Prevod prebytočného majetku - SOŠ, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou (uzávierka do: 20.07.2020 vrátane)

SOŠ gastronómie a služieb, Prešov

29.06.2020 Prevod prebytočného majetku - SOŠ gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov (uzávierka do: 20.07.2020 vrátane)

Učiteľ informatiky, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou

29.06.2020 Voľné pracovné miesto - Učiteľ informatiky, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou (uzávierka 15.07.2020)

OVS - prenájom nebytových priestorov - Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Bardejov

26.06.2020 OVS - prenájom nebytových priestorov (kancelárie) - Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Bardejov (uzávierka 15.07.2020, 13:00)

OVS - prenájom nebytových priestorov - Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Bardejov

26.06.2020 OVS - prenájom nebytových priestorov - Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Bardejov (uzávierka 15.7.2020, 13:00)

O.V.S. – Prenájom nebytových priestorov – Gymnázium Leonarda Stöckela, Bardejov

22.06.2020 O.V.S. – Prenájom nebytových priestorov – Gymnázium Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, 085 01 Bardejov (uzávierka 07.07.2020, 12:00)

IV. výzva mikroprojekty PSK-KARPATY

15.06.2020 IV. výzva - mikroprojekty PSK - Karpaty - 1. a 3. prioritná os

IV. výzva mikroprojekty os 3 PSK-TATRY-ŽSK

15.06.2020 IV. výzva mikroprojekty os 3 PSK-TATRY-ŽSK

Výzva o ŽoNFP - IROP-PO2-SC211-2017-17

05.06.2020 Aktualizácia č. 12 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17.

Výzva o ŽoNFP - IROP-PO2-SC222-2016-13

29.05.2020 Aktualizácia č.7 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách (otvorená výzva)

Publikované: 03.02.2009 / Aktualizované: 28.04.2020 HoreTlačiť