Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Najnovšie na webe

Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove

30.11.2020 Ponuka prebytočného majetku - osobný automobil Škoda Fabia

Prenájom nehnuteľného majetku - Gréckokatolícka charita Prešov, k. ú. Humenné z dôvodu hodného osobitného zreteľa

30.11.2020 Prenájom nehnuteľného majetku - Gréckokatolícka charita Prešov, k. ú. Humenné z dôvodu hodného osobitného zreteľa (uzávierka do 14.12.2020 do 10:00 h)

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Svidník z dôvodu hodného osobitného zreteľa

27.11.2020 Prevod nehnuteľného majetku PSK do vlastníctva kupujúceho Mesto Svidník, z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 27.11.2020 do 14.12.2020, 10:00)

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Čaklov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

27.11.2020 Prevod nehnuteľného majetku PSK v k.ú. Čaklov do vlastníctva kupujúceho ORAGRO-V, s.r.o. , z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 27.11.2020 do 14.12.2020, 10:00)

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Kežmarok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

27.11.2020 Prevod nehnuteľného majetku PSK do vlastníctva kupujúceho Mgr. Márie Ivanovej, z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 27.11.2020 do 14.12.2020, 10:00)

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Spišská Sobota z dôvodu hodného osobitného zreteľa

27.11.2020 Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Spišská Sobota z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 27.11.2020 do 14.12.2020, 10:00)

Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 579/2017 zo dňa 22.08.2017

27.11.2020 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 579/2017 zo dňa 22.08.2017 – nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa v prospech nájomcu Hokejová akadémia Slávia Prešov, o.z. (zverejnené od 27.11.2020 do 14.12.2020, 10:00)

Ukončenie nájmu nehnuteľného majetku v k.ú. Sabinov

27.11.2020 Ukončenie nájmu nehnuteľného majetku PSK v k.ú. Sabinov v nájme nájomcu – NÁRODNÉ CENTRUM SCLEROSSIS MULTIPLEX, n.o. (zverejnené od 27.11.2020 do 14.12.2020, 10:00)

Nájom nehnuteľného majetku PSK v k. ú. Matejovce pre Mesto Poprad z dôvodu hodného osobitného zreteľa

27.11.2020 Prenájom nehnuteľného majetku v k. ú. Matejovce v správe Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Poprade - Matejovciach do nájmu nájomcu Mesto Poprad z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 27.11.2020 do 14.12.2020, 10:00)

Prenájom nehnuteľného majetku v k. ú. Humenné z dôvodu hodného osobitného zreteľa

27.11.2020 Prenájom nehnuteľného majetku k.ú. Humenné v správe Vihorlatské múzeum v Humennom do nájmu nájomcu Slovenský červený kríž z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 27.11.2020 do 14.12.2020, 10:00)

Prenájom nehnuteľného majetku – nebytových priestorov PSK v k. ú. Humenné

27.11.2020 Prenájom nehnuteľného majetku v k. ú. Humenné v správe Strednej odbornej školy polytechnickej v Humennom do nájmu nájomcu Štátna školská inšpekcia z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (zverejnené od 27.11.2020 do 14.12.2020, 10:00.

O.V.S. ponuka na prenájom - k.ú. Orkucany

27.11.2020 O.V.S. ponuka na prenájom - podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK - k. ú. Orkucany (zverejnené od 27.11.2020 do 14.12.2020, 14:00 h)

Návrh VZN PSK xx/2020, ktorým sa mení VZN PSK 78/2019

26.11.2020 Materiál na pripomienkovanie - Návrh VZN PSK xx/2020, ktorým sa mení VZN PSK 78/2019 (uzávierka 6.12.2020)

Návrh rozpočtu PSK 2021 - 2023

25.11.2020 Materiál na pripomienkovanie - Návrh rozpočtu PSK 2021 - 2023 (uzávierka pripomienok 9.12.2020)

Učiteľ/ka odborných geodetických predmetov, SOŠ polytechnická, Humenné

25.11.2020 Voľné pracovné miesto - Učiteľ/ka odborných geodetických predmetov, SOŠ polytechnická, Humenné (uzávierka 9.12.2020)

Publikované: 03.02.2009 / Aktualizované: 13.08.2020 HoreTlačiť