Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 

Samospráva Prešovského kraja

Kalendár

Vypísať všetky

» Pracovný program župana 

Fotografia predsedu PSK, Milana Majerského

Vážení obyvatelia Prešovského samosprávneho kraja,

aj tento rok je naším prioritným cieľom rozvíjať život v regiónoch. Chceme pokračovať v už rozbehnutých projektoch – budovaní cyklotrás a športovísk, opravách ciest, modernizovaní našich škôl, kultúrnych či sociálnych zariadení.

Zároveň máme ambíciu podporovať nové zmysluplné zámery, ktoré budú prospešné pre Vás, obyvateľov nášho kraja. Verím, že sa nám to aj s Vašou pomocou podarí. Pretože aj vďaka Vám môže byť Prešovský kraj lepším miestom na život.

Milan Majerský
 

Najnovšie na webe

Voľné pracovné miesto - Učiteľ/ka ruského jazyka, SOŠ technická, Prešov (uzávierka 28.01.2022)25.01.2022

Oznámenie RO pre IROP o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2020-57 k 24.01.2022

Informácia o termíne uzávierky 7. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2020-57
25.01.2022

VI. výzva - mikroprojekty PSK - Karpaty - 3. prioritná os24.01.2022

VIII. výzva mikroprojekty PSK-TATRY-ŽSK24.01.2022

O.V.S. - prenájom nehnuteľného majetku  -  Krajské múzeum v Prešove (uzávierka 08.02.2022, 12:00)24.01.2022

Voľné pracovné miesto - Samostatný odborný referent oddelenia dotácií na Odbore projektového riadenia Úrad PSK (uzávierka žiadostí - 02. 02. 2022)24.01.2022

Odborný zamestnanec diagnostiky SÚC PSK - uzávierka (10.02.2022)24.01.2022

Prvenstvo medzi strednými odbornými školami na Slovensku pre SPŠ elektrotechnickú v Prešove23.01.2022

Mimoriadny úspech na Medzinárodnej olympiáde mladých vedcov pre Gymnázium v Poprade23.01.2022

SPŠ v Snine sa v tomto školskom roku zapojila do ďalšieho eTwinningového európskeho projektu23.01.2022

Vypísať všetky