Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 

Samospráva Prešovského kraja

Kalendár

29.09.2020

Videokonferencia pracovného stretnutia Riadiaceho výboru v rámci Iniciatívy „Catching-up Regions“ 2

29.09.2020

20. zasadnutie Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Z PSK (29.09.2020)

30.09.2020

Slovenská hudba a výtvarné umenie v rôznych perspektívach
Hudobné knihovníctvo, dokumentácia, spracovanie a prezentácia hudobných prameňov

01.10.2020

13. zasadnutie Komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia pri Z PSK

01.10.2020

1. október 2020 

Tatranská galéria v Poprade

O podujatí

Tatranská galéria v Poprade pozýva na IV. ročník Sochárskeho sympózia v areáli Tatranskej galérie v Poprade Recycle Art (dajme veciam druhú šancu)

Autori: Jaroslav Drotár (SK), Dominik Monček (SK)

Autorská koncepcia a kurátorka: Anna Ondrušeková

Termín slávnostného ukončenia a stretnutia hostí: 1. októbra 2020 o 15.00 – nádvorie Tatranskej galérie v Poprade

               Tatranská galéria v Poprade už po štvrtýkrát realizuje sochárske sympózium Recycle Art (dajme veciam druhú šancu) v areáli TG. Povýšili tak počas predchádzajúcich rokov veľkoobjemové výmenníky tepla od spoločnosti Tatrakon v Poprade na sochárske objekty v parku.  Umelecké sympózium, ktorým by chceli prinavrátiť históriu bývalých sympoziálnych stretnutí v strednej Európe zo 60. rokov minulého storočia, má za cieľ využiť odpadový materiál, predovšetkým železo a použiť ho na vytvorenie nových skulptúr.

Tento región je bohatý na organizovanie sochárskych sympózií pod gesciou Tatranskej galérie v Poprade a pod kurátorským vedením Anny Ondrušekovej už viac ako 20 rokov (príklad MSS Vyšné Ružbachy, SS Umelci Tatrám v Novom Smokovci, či sympózium venované osobnosti Jána Brokoffa v Spišskej Sobote).

Aj tento rok skúsení  akademickí  sochári formou recyklácie a umeleckého opracovania kovošrotu vytvorili objekty, ktoré oživia verejný priestor v meste Poprad. Budú slúžiť nielen na obdivovanie, ale zároveň splnia aj úžitkovú funkciu. Vyplnia prázdny priestor a budú slúžiť ako komunikačná stretávacia zóna so zaujímavým sedením.

V týchto náročných časoch TG nechcela prerušiť kontinuitu umeleckých stretnutí, ktorá je v tomto období pre umelcov obzvlášť potrebná, vďaka finančnému prispeniu mesta Poprad môžeme v začatej myšlienke Recycle Art pokračovať.

Plagát

Ukončenie sympózia RecycleArt (dajme veciam druhú šancu) - Tatranská galéria v Poprade - 1. október 2020

 

 

01.10.2020

Výstava kresieb reflektujúcich aktuálnu tému

Vypísať všetky

  
Fotografia predsedu PSK, Milana Majerského

Vážení obyvatelia Prešovského samosprávneho kraja,

toto leto je výnimočné. Už sa nehrnieme masívne do zahraničia, ale hľadáme dovolenkové destinácie u nás, na Slovensku. Dobrou správou je, že za neobjavenými miestami nemusíme cestovať ďaleko. V Prešovskom kraji ich máme hneď niekoľko. Tiež sa môžeme pochváliť najväčším počtom kultúrnych, architektonických a prírodných pamiatok na Slovensku.

Vymeňme preto more za Domašu, vyberme sa do hôr, spoznávajme naše hrady alebo sa pozrime na najtmavšiu oblohu v Poloninách. Skrátka, strávme leto v Prešovskom kraji. Srdečne vás pozývam.

Milan Majerský