Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 

Samospráva Prešovského kraja

Fotografia predsedu PSK, Milana Majerského

Vážení obyvatelia Prešovského samosprávneho kraja,

našu krajinu zasiahla druhá vlna koronavírusu. Pozitívne testovaných pribúda a prognózy na ďalšie obdobie nie sú vôbec lichotivé. To, že koronavírus už bude súčasťou našich životov, je fakt. Budeme si tiež musieť zvyknúť na nosenie rúšok v interiéri. Každý z nás však môže prispieť k tomu, aby sme koronavírus porazili. K prijatým opatreniam ale musíme pristupovať so všetkou vážnosťou. Zodpovednosť je na každom z nás. Chráňme si naše zdravie, pretože je to to najdôležitejšie, čo máme.

 

Milan Majerský
 

Najnovšie na webe

Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb s kódom IROP-PO1-SC122-2020-59.02.12.2020

VIRTUÁLNY DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ SOŠ služieb, Košická 20 v Prešove02.12.2020

Ponuka prebytočného majetku - osobný automobil Škoda Fabia30.11.2020

Prenájom nehnuteľného majetku - Gréckokatolícka charita Prešov, k. ú. Humenné z dôvodu hodného osobitného zreteľa (uzávierka do 14.12.2020 do 10:00 h)30.11.2020

Prevod nehnuteľného majetku PSK do vlastníctva kupujúceho Mesto Svidník, z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 27.11.2020 do 14.12.2020, 10:00)27.11.2020

Prevod nehnuteľného majetku PSK v k.ú. Čaklov do vlastníctva kupujúceho ORAGRO-V, s.r.o. , z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 27.11.2020 do 14.12.2020, 10:00)27.11.2020

Prevod nehnuteľného majetku PSK do vlastníctva kupujúceho Mgr. Márie Ivanovej, z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 27.11.2020 do 14.12.2020, 10:00)27.11.2020

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Spišská Sobota z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 27.11.2020 do 14.12.2020, 10:00)27.11.2020

Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 579/2017 zo dňa 22.08.2017 – nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa v prospech nájomcu Hokejová akadémia Slávia Prešov, o.z. (zverejnené od 27.11.2020 do 14.12.2020, 10:00)27.11.2020

Ukončenie nájmu nehnuteľného majetku PSK v k.ú. Sabinov v nájme nájomcu – NÁRODNÉ CENTRUM SCLEROSSIS MULTIPLEX, n.o. (zverejnené od 27.11.2020 do 14.12.2020, 10:00)27.11.2020

Vypísať všetky