Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 

Samospráva Prešovského kraja

Fotografia predsedu PSK, Milana Majerského

Dňa 4. novembra 2017 sa uskutočnili voľby do krajskej samosprávy.  Voľba predsedov samosprávnych krajov prebehla jednokolovo narozdiel od  predchádzajúcich rokov.

Novým predsedom Prešovského samosprávneho kraja pre obdobie rokov 2017 až 2022 sa stal PaedDr. Milan Majerský, PhD. 
Dňa 1. decembra 2017 nový predseda a noví poslanci Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja zložili svoje sľuby.   

Bližšie informácie o voľbách - Voľby 2017.


 

Najnovšie na webe

Materiál na pripomienkovanie - Návrh VZN PSK č. xx/2018, ktorým sa mení VZN PSK č.20/2010 v znení VZN PSK č. 44/2014 a VZN PSK č. 50/2015 o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Prešovského samosprávneho kraja25.04.2018

AKTUALIZÁCIE VÝZIEV IROP24.04.2018

Voľné pracovné miesto - Referent (ka) hospodárskeho úseku, Stredná zdravotnícka škola, Prešov (uzávierka prihlášok 4.5.2018)23.04.2018

Prevod prebytočného majetku - SOŠ, Sládkovičova 2723/120, Snina (uzávierka do: 11.05.2018 do 15:00 hod.)18.04.2018

Európa si vybrala Prešov - Občiansky dialóg o budúcnosti Európy (19. apríl )17.04.2018

O.V.S. - Prenájom majetku – nebytové priestory - Centrum sociálnych služieb Vita vitalis, Prešov (uzávierka 27.04.2018, 12:00)12.04.2018

Výzva na predkladanie projektových zámerov - IROP-PO2-SC212-PZ-2018-810.04.2018

O.V.S. - Prenájom majetku telocvičňa - Stredná odborná škola Majstra Pavla, Levoča (uzávierka 23.04.2018, 14:00)06.04.2018

Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 568/2017 zo dňa 22.08.2017 k prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 06.04.2018 do 23.04.2018, 10:00)06.04.2018

Nájom časti pozemku v k. ú. Orkucany v správe Úradu PSK do nájmu nájomcu – Mesto Sabinov z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 06.04.2018 do 23.04.2018, 10:00)06.04.2018

Vypísať všetky

Kalendár

Po Ut St Št Pi So Ne
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 

 

Banner Prešovský kraj bez bariér

Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky v zbierkach PSK

 logo programu - Interreg Poľsko - Slovensko PL-SKLogo programu Interreg Europe - Europian Union - European Regional Development Fund

Logo IROP - Integrovaný regionálny operačný program - odkaz na SO pre IROP PSK  logo - Nórsky finančný mechanizmus

UzemnePlany.sk - portál o budúcnosti

 logo - OPIS

Východoslovenská investičná agentúra / East Slovakia Investment Agency