Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Predseda PSK podpísal memorandum o spolupráci s Radou mládeže Prešovského kraja

Zástupcovia mladých sa stretli aj na raňajkách so županom

Školstvo

Medzi Prešovským samosprávnym krajom a Radou mládeže Prešovského kraja sa v utorok 20. novembra zrodila spolupráca. Potvrdilo ju Memorandum, ktoré podpísal predseda PSK Milan Majerský a predsedníčka Rady mládeže Prešovského kraja Marianna Potanovičová.

Rada mládeže Prešovského kraja (RMPK) zorganizovala v spolupráci s PSK Konferenciu pre členov a koordinátorov žiackych školských rád (ŽŠR) pôsobiacich v Prešovskom kraji. V rámci nej predseda PSK Milan Majerský a predsedníčka Rady mládeže Prešovského kraja Marianna Potanovičová slávnostne podpísali Memorandum o spolupráci a partnerstve. Obe inštitúcie podpisom deklarovali spoločné postupy pri napĺňaní cieľov mládežníckej politiky v Prešovskom samosprávnom kraji.

„Dobrovoľníctvo, participácia sú možno najväčšie a najsilnejšie pojmy tohto memoranda. Veľmi si vážim, že sú tu dnes mladí ľudia, ktorí chcú pomôcť a nechcú za to nič. Samozrejme, cítime povinnosť pomáhať mladým ľuďom, nakoľko to bude v našich silách. Preto vo všetkých oblastiach, v ktorých môžeme, budeme im vychádzať v ústrety, podporovať ich dobrovoľnícku činnosť, snažiť sa spolupracovať s mládežníckym parlamentom Prešovského kraja natoľko, aby jednak bolo vidno týchto mladých ľudí a aby to cítili aj ich spolužiaci na stredných školách," uviedol Majerský.

Ako dodala predsedníčka Rady mládeže Prešovského kraja Marianna Potanovičová budúci rok ich čaká prieskum potrieb a problémov mládeže v Prešovskom kraji. Na základe jeho výsledkov by chceli v spolupráci s PSK pripraviť návrhy Akčných plánov pre oblasti mládežníckej politiky vychádzajúcich zo Stratégie PSK pre mládež na roky 2015 - 2020 s výhľadom do roku 2025. Samotná stratégia hovorí napríklad o zamestnanosti a vzdelávaní, tvorivosti a podnikavosti, dobrovoľníctve, kvalite života, zdraví a sociálnom začlenení.

Členovia žiackych školských rád si počas konferencie vypočuli aj inšpiratívne príbehy mladých ľudí zamerané na efektívny time management, efektívnu činnosť ŽŠR, osobnostný rozvoj, ale aj to, ako a prečo sa zaujímať o dianie v škole a vo svojom okolí. Súčasťou konferencie bol zábavno-vedomostný kvíz „KonQuiz“ venovaný poznatkom o žiackych školských radách a Prešovskom kraji.

Zástupcovia žiackych školských rád a združení v Stredoškolskom parlamente PSK sa pred samotným začatím konferencie osobne stretli s predsedom PSK Milanom Majerským, aby diskutovali o problémoch a potrebách mládeže v Prešovskom kraji.

Na spoločnom stretnutí mladí predstavili svoju doterajšiu činnosť a plány na rok 2019, diskutovalo sa i o výsledkoch simulovaných komunálnych volieb na zapojených stredných školách Prešovského kraja, ale aj o problémoch mladých, o ktorých hovorí Správa o mládeži 2018.

Takéto stretnutie s názvom „Raňajky so županom“ sa aj na základe podpísaného Memoranda o spolupráci bude konať pravidelne, čím Prešovský kraj poskytol mladým ľuďom šancu byť vypočutí a podieľať sa na správe vecí verejných.

RMPK vznikla v roku 2002. Sieťuje občianske združenia, neziskové organizácie a neformálne skupiny, ktoré vyvíjajú aktivity v prospech detí a mládeže na území kraja. V súčasnosti má 27 členských organizácií. Stredoškolský parlament zastrešuje 22 žiackych školských rád a celkovo ide o približne 5000 mladých ľudí.

***

Fotogaléria

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 20.11.2018 / Aktualizované: 21.11.2018 HoreTlačiť