Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Informačný seminár k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu sociálnych inovácií (OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22)

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie a Slovenská inovačná a energetická agentúra v spolupráci s Informačno-poradenským centrom v Prešovskom samosprávnom kraji Vás pozývajú na informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu sociálnych inovácií ( OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22 ). 

Termín konania: 11. októbra 2019 (piatok) od 10.00 hod.

Miesto konania: Úrad Prešovského samosprávneho kraja 

                          Námestie mieru 2, veľká zasadacia miestnosť 2.poschodie, Prešov

 

Účasť na seminári je bezplatná. Vašu účasť, prosím, potvrďte najneskôr do 7. októbra 2019 zaslaním e-mailu na adresu vyzvy@mhsr.sk . Do predmetu e-mailu, prosím, uveďte text: INFOSEMINÁR PREŠOV

 

Pozvánku s programom nájdete v prílohe 

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 04.02.2019 / Aktualizované: 26.09.2019 HoreTlačiť