Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Medzinárodný deň múzeí 2019

Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva

Kultúra

Vihorlatské múzeum v Humennom otvára 26. mája so začiatkom o 14.00 hod. všetky svoje expozície, výstavy  a kultúrno-zážitkové  podujatia – v objekte renesančného zámku (sídle Vihorlatského múzea) a v areáli skanzenu v rámci tridsiateho tretieho ročníka programu Medzinárodného dňa múzeí vo Vihorlatskom múzeu v Humennom.

Počas návštevy kaštieľa pozývame návštevníkov na prehliadku komnát s pôvodným mobiliárom, historickými bytovými doplnkami, bohatou obrazovou zbierkou, kolekciou starobylých zbraní a hodinových strojov. Pozornosť návštevníkov upriamujeme, okrem vzácnej nástennej výmaľby miestností na  novonadobudnuté zbierkové predmety v umeleckohistorickej expozícii múzea, ako aj vnímanie architektonického usporiadania jednotlivých miestností kaštieľa, ktoré tvorí jedinečná baroková enfiláda na prízemí a poschodí kaštieľa v jeho južnej časti.

V rámci prehliadkovej trasy v kaštieli ponúkame interiér pôvodnej kaštieľskej kaplnky zo 17. storočia, dnes sakrálnej expozície múzea, v ktorej sú vystavené  sakrálne maľby, sochárske diela, ukážky liturgického odevu a predmetov kultového charakteru z nášho regiónu. Na ploche revitalizovanej prírodovednej expozície predstavujeme textom, obrazom a trojrozmernými  exponátmi zástupcov živočíchov severovýchodného Slovenska. Súčasťou expozície je výstava geologických vzoriek, minerálov, hornín a vzácnych skamenelín. Spolu s doterajšími exponátmi prvýkrát vystavuje múzeum  zaujímavú ukážku  inváznych živočíchov na našom území a  veľkorozmerné dermoplastické preparáty jelenice a jeleňa – kráľa našich lesov (Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia).

Vo výstavných priestoroch je sprístupnená nová výstava prezentujúca ukážky zo starších a nových archeologických výskumov na Zemplíne. Výstava Archeológia horného Zemplína zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom a Zemplínskeho múzea v Michalovciach pozýva na prehliadku archeologických artefaktov od obdobia staršej doby kamennej po 20. storočie. Predmety z kameňa a hliny, staré viac než 6 000 rokov pred Kristom, spolu s vykopávkami z bronzu, drahých kovov,  železa, keramiky a skla v podobe úžitkových i umeleckých predmetov z jednotlivých období ľudských dejín až po súčasnosť, ožívajú na výstave novým príbehom plynutia dejín. Súčasťou výstavnej ponuky múzea je stála výstava dobových fotografií interiéru humenského kaštieľa  z 19. storočia Kaštieľ v zrkadle času a putovná výstava fotografií autorov z Prešovského kraja Hráme spolu. V manželstve, v rámci programu týždňa manželstva na území Prešovského kraja a výstava diel ukrajinských autorov Farebné spomienky.

V areáli skanzenu sa o 14.30 hod. uskutoční v kostolíku sv. Michala Archanjela bohoslužba  a o 16. hodine  kultúrny folklórny program.  Prehliadku skanzenu a kolorit  podhorskej dediny z 19. storočia pripomenú od 14. hodiny rekreačná jazda na koňoch a  ukážky tradičných remesiel a umeleckej výroby – kováčstva, tokárstva, hrnčiarstva a podmaľby na sklo. Súčasťou prehliadky jednotlivých objektov expozície sú ukážky diel insitných umelcov a agroartové umelecké dielo − prvok spojenia poľného umenia, histórie a ekológie v skanzene.

Napriek prebiehajúcej rekonštrukcii kaštieľa ponúkame návštevníkom unikátne zábery na výsledky procesu reštaurátorských prác v rámci uchovávania kultúrneho dedičstva v praxi a ojedinelú ukážku premeny najvýznamnejšej kultúrnej pamiatky v regióne do podoby pôvodnej historickej podoby z 19. storočia. Zároveň si dovoľujeme oznámiť návštevníkom, že vstup do všetkých expozícií kaštieľa je od začiatku tohto roka bezbariérový s využitím  osobného výťahu s osvetlením a dorozumievacím zariadením vo východnej časti kaštieľa. Nedeľný slávnostný program je koncipovaný ako  prezentácia múzejných činností, stretnutie rodín,  priaznivcov a podporovateľov múzea a všetkých, ktorí sa spoločným úsilím podieľajú na spoznávaní a prezentovaní kultúrneho dedičstva regiónu. 

***

Mgr. Jana Fedičová

Vihorlatské múzeum v Humennom

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 08.01.2019 / Aktualizované: 24.05.2019 HoreTlačiť