Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Na Úrade PSK sa stretli riaditelia kultúrnych inštitúcií PSK

Hodnotili svoju činnosť a predstavili budúce vízie a priority

Kultúra

Pracovná porada riaditeľov kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja prebiehala na pôde Úradu PSK v utorok 24. septembra.

Stretnutia sa zúčastnil tiež predseda PSK Milan Majerský, ktorý sa prítomným hneď v úvode poďakoval za aktuálnu sezónu, vyzdvihol zvyšujúcu sa návštevnosť Prešovského kraja i implementáciu zvýhodneného rodinného vstupného do krajských organizácií v júli tohto roku.

„Kultúrne inštitúcie v kraji nereprezentujú len svoju organizáciu ako takú,  a teda nie sú iba tvorcom, ale aj sprostredkovateľom kultúry. Dôležité je preto zviditeľňovať náš kraj tak, aby ponúkal čo najširšiu ponuku pre kultúrne využitie. Doba sa totiž zmenila a ľudia sú ochotní cestovať za kultúrou. Chcú nové poznatky a nové zážitky...“ Uviedol Milan Majerský, ktorý riaditeľov kultúrnych zariadení zároveň vyzval k aktívnemu zapájaniu sa do projektov a výziev.

Na pracovnej porade vystúpili aj vedúca Odboru financií PSK Dagmar Olekšáková s témou mzdového programu „Magma“ a jeho výhodami, ako i vedúci Odboru majetku a investícií PSK Vladimír Grešš, ktorý prítomných riaditeľov oboznámil s plánom riadenia investícií PSK. Prerokovávali sa témy hodnotenia činnosti a hospodárenia jednotlivých zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a predstavili sa hrozby, ich vízie a priority do roku 2023. Jednou z vízií je výzva k spolupráci medzi inštitúciami v kontexte hesla „Kultúra spája“, ktorá má reflektovať presahy do školstva, cestovného ruchu, ale napríklad aj do životného prostredia. Riaditelia kultúrnych inštitúcii PSK boli v súvislosti s touto témou požiadaní o návrhy, nápady a koncepcie.

Prešovský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 27 kultúrnych inštitúcií: 2 divadlá, 5 osvetových stredísk, 8 knižníc, 7 múzeí, 2 galérie, 2 hvezdárne a planetáriá a 1 umelecký súbor.

***

Fotogaléria

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 11.01.2019 / Aktualizované: 25.09.2019 HoreTlačiť