Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Nominovať najlepších športovcov PSK za rok 2019 môžete až do 31. decembra

PSK predĺžil termín na zasielanie nominácií

Školstvo

Prešovský samosprávny kraj aj v tomto roku pripravuje podujatie Športovec roka PSK. Počas neho ocení jednotlivcov a kolektívy, ktorí v roku 2019 dosiahli najvýraznejšie výsledky a uspeli na slovenských, európskych a svetových športoviskách. Nominovať najlepších môžu už tradične telovýchovné jednoty, športové kluby i verejnosť.

PSK spustil nominácie 25. novembra 2019 s uzávierkou 19. decembra 2019. V týchto dňoch lehotu na doručenie nominácií pre veľký záujem nominujúcich predĺžil do konca roka 2019. Krajská samospráva tak nominácie na Športovca PSK 2019 prijíma do 31.12..

Nominovať najlepších je možné v kategóriách najúspešnejší športovec, najpopulárnejší športovec v internetovom hlasovaní, najúspešnejší znevýhodnený športovec, najúspešnejší športový kolektív, najúspešnejší žiak – športovec strednej školy, najúspešnejšia stredná škola, najúspešnejší športový kolektív mládeže,  Cena predsedu PSK, najväčší talent – športovec do 15 rokov, najúspešnejší tréner mládeže do 18 rokov a najúspešnejší tréner dospelých. Odborná komisia bude o ocenených rozhodovať na základe stanovených kritérií. Hlavnou podmienkou nominovania je pôsobnosť športovca alebo klubu na území Prešovského samosprávneho kraja. 

Nominácie je potrebné zaslať  najneskôr do  31. decembra 2019 elektronicky na email: sportovec@vucpo.sk, prípadne poštou na adresu: Úrad PSK, Športovec roka 2019, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov. Nominácie musia obsahovať údaje nominovaného športovca, trénera alebo kolektívu (s ich klubovou príslušnosťou), uvedenie kategórie, v ktorej budú komisiou posudzovaní, informácie o ich dosiahnutých úspechoch v roku 2019 a ich krátku športovú vizitku. Samozrejmosťou sú kontaktné údaje nominujúceho, ale i súhlas nominovaného a nominujúceho so spracovaním osobných údajov.  

Všetky bližšie informácie o ocenení Športovec roka PSK 2019 a potrebné formuláre sú zverejnené na webovej stránke krajskej samosprávy www.vucpo.sk.

***

Youtube

 

 

 

Publikované: 01.03.2019 / Aktualizované: 28.01.2020 HoreTlačiť