Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Richard Raši sa stretol so zástupcami miestnych akčných skupín

Rokovali o fungovaní MAS a riešení jej problémov

Región

Pracovné stretnutie organizované Úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu v spolupráci so združením ZRR- VÝCHOD  prebiehalo 17. septembra 2019 v Informačno-poradenskom centre Úradu PSK s účasťou zástupcov IROP a PRV.

Predseda vlády SR  pre investície a informatizáciu Richard Raši rokoval so zástupcami miestnych akčných skupín na tému riešenia problematiky MAS a návrhu možných riešení, aby miestne akčné skupiny na území našej krajiny fungovali úspešne a napĺňali svoj cieľ. Tým je podpora vidieka a jeho obyvateľov, realizovanie rozvojových stratégií a zvyšovanie potenciálu vidieckych oblastí.

MAS predstavuje partnerstvo zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektora,  funguje na princípoch Leader a spolupracuje na rozvoji svojho územia a získavaní finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ i z národných programov. Práve miestne akčné skupiny najlepšie poznajú potreby a problémy svojho regiónu a preberajú tak zodpovednosť za rozvoj jeho územia či výber a kontrolu podporených projektov. Zoznam schválených miestnych akčných skupín pre obdobie implementácie 2014 – 2020 tvorí celkovo 110 MAS v rámci Slovenskej republiky, z toho najviac, 23, je práve na území Prešovského samosprávneho kraja.

Predsedu vlády SR  pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho privítal na pôde Úradu PSK pri príležitosti pracovného stretnutia s MAS aj predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

***

Fotogaléria:

 

Facebook

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 113-115

E-mail: ipc@psk.sk

    

Konzultačné hodiny

Pondelok: 7:30 – 15:00

Utorok:     7:30 – 15:00

Streda:     7:30 – 15:00

Štvrtok:    7:30 – 15:00

Piatok:     7:30 – 15:00

Osobné konzultácie je potrebné si vopred dohodnúť telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

    

 

Publikované: 07.02.2019 / Aktualizované: 19.09.2019 HoreTlačiť