Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zamestnanci Úradu PSK sa zapojili do Zbierky školských pomôcok pre deti v núdzi

Do  zbierky prispeli aj školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

Školstvo a Sociálna oblasť

Zbierka školských pomôcok s názvom Darujte školské pomôcky" prebiehala na Úrade PSK vo štvrtok 12. septembra. Počas 37 kalendárneho týždňa sa do charitatívnej akcie zapojili aj vybrané školy v našej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Aktivitu zamestnancov úradu konkrétne doplnili školy Gymnázium Konštantínova Prešov, Stredná odborná škola pedagogická Prešov a Stredná priemyselná škola strojnícka Prešov, kde sa zbierka školských pomôcok zrealizovala za aktívnej účasti ich zamestnancov a žiakov v termíne od 10. do 13.9.. Stretla sa s veľkým ohlasom a pre našu mládež bola motiváciou pomôcť tým, ktorí žijú v náročných životných podmienkach

Charitatívna akcia bola určená deťom zo sociálne slabších pomerov Nadácie PSK pre podporu rodiny - rodine Tlučkovej z Prešova, rodine Wágnerovej zo Šarišských Bohdanoviec, rodine Kuchárovej a tiež Stupianskej z Plavča a pre Gréckokatolícku charitu Prešov. Odovzdávanie vyzbieraných školských pomôcok Gréckokatolíckej charite prebiehalo 19. septembra na Úrade PSK za prítomnosti jej riaditeľa Petra Valička a Silvie Hrabčákovej, predsedu PSK Milana Majerského a správcu Nadácie PSK pre podporu rodiny Viktora Gumana. V najbližších dňoch budú odovzdané deťom z Domu sv. Anny v Starej Ľubovni a tamojšej špeciálnej školy a ďalším deťom zo znevýhodnených rodín nášho regiónu. Taktiež spomínaným rodinám z Nadácie PSK pred podporu rodiny, ktorí nadáciu požiadali o pomoc.

Cieľom zbierky bolo umožniť vzdelávanie všetkým deťom bez rozdielu a pomôcť im úspešne vykročiť do nového školského roku 2019/2020. Cieľ sa zamestnancom Úradu PSK v súčinnosti s vybranými strednými školami v meste Prešov podarilo v plnej miere naplniť. Počas zbierky sa vyzbieralo veľké množstvo písacích, rysovacích či výtvarných pomôcok, tašiek, peračníkov, fliaš, boxov, obalov, vrecúšok a pod..

Poďakovanie  patrí všetkým zúčastneným školám, ich žiakom i pedagógom, ktorí svojich zverencov motivovali prispieť na dobrú vec. Zamestnancom Úradu PSK, ktorí neváhali spojiť svoje sily, Informačno-poradenskému centru Úradu PSK za technické a priestorové vybavenie akcie a predsedovi PSK Milanovi Majerskému za jeho darované pomôcky i ďakovné slová všetkým, ktorí do zbierky prispeli: „Spojili sme sa pre dobrú vec a ukázali, že pomoc druhým má v našich životoch dôležité miesto a že pomáhať naozaj vieme a chceme. Svojou troškou sme prispeli na vzdelanie naozaj všetkým deťom a spoločným úsilím naplnili ich školské tašky tým, čo pri svojom vzdelávaní nutne potrebujú. Som rád, že aj vďaka našej zbierke a aktívnej účasti zamestnancov úradu a žiakov i pedagógov našich škôl si tak môžu s radosťou plniť svoje školské povinnosti tiež deti zo sociálne slabších rodín."

***

Fotogaléria

 

Publikované: 01.03.2019 / Aktualizované: 23.09.2019 HoreTlačiť