Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK - december 50. týždeň

 

Týždeň v PSK - december 2019 - 50. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

Obsah

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • Krajskí poslanci schválili na svojom 17. zasadnutí zmenu názvu Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove. Od prvého januára sa bude volať Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove.
 • Do funkcie riaditeľa Krajského múzea v Prešove vymenovali krajskí poslanci na decembrovom zastupiteľstve Ľuboša Olejníka. Novou riaditeľkou Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou bude od prvého januára Martina Jurčová.
 • Stredná odborná škola A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou oslávila 40. výročie od svojho založenia. Srdečne blahoželáme!
 • PSK a Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska vás pozýva na fotografickú výstavu Choď a foť 2019. Vernisáž sa uskutoční 17. decembra o 17.00 hod. v Divadle Jonáša Záborského a je výberom finálových fotografií súťaže.

Jingel PSK

Tragédia obrovských rozmerov
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Osem obetí na životoch. Rodiny bez domova, ktoré prišli o všetko. Rozsiahle materiálne škody. To je hrozivá bilancia výbuch plynu bytového domu na Mukačevskej ulici č. 7 v Prešove. Tragédia zo 6. decembra spojila a zomkla ľudí z celého Slovenska ale zahraničia. Kto mohol poskytol materiálnu alebo finančnú pomoc. Prešovský samosprávny kraj okrem ubytovania, stravy či techniky, vyčlenil pre obyvateľov zasiahnutých udalosťou nateraz sumu 50 tisíc eur. Schválili to poslanci krajského parlamentu na svojom rokovaní 9. decembra s tým, že táto čiastka poukázaná Nadácii PSK pre podporu rodiny nebude konečná.

Nasleduje priama reč.

 • Milan Majerský, predseda PSK: "Týchto 50 tisíc plus finančné čiastky, ktoré vyzbierame teraz od poslancov ešte fyzicky budú rozdelené na hlavu každého jedného človeka, ktorý bol postihnutý touto tragédiou. My sme pripravení cez našu nadáciu poskytnúť ďalšie finančné prostriedky, ak to bude potrebné. Táto nadácia slúži primárne pre tieto účely."

Podľa aktuálnych informácií k 10. decembru účelová dotácia smeruje pre obyvateľov bytovky č. 7 najviac postihnutých piatkovým nešťastím. Po zasadnutí správnej rady nadácie sa prerozdelí spolu s finančnými darmi od verejnosti 51 975 tisíc eur, čo je vyše 611 eur na osobu. Krajská samospráva je pripravená z rozpočtu uvoľniť ďalšie peniaze na zmiernenie následkov nešťastia.  

« obsah

Predel Jingel Týždeň v PSK

Kraj má rozpočet na rok 2020 

Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Zastupiteľstvo PSK schválilo na svojom decembrovom rokovaní zákon roka - rozpočet kraja na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 22. Rozpočet prešovskej župy na rok 2020 je vo výške 240 miliónov eur a je plánovaný ako vyrovnaný. Najviac financií pôjde do oblasti vzdelávania, teda stredného školstva. Ďalej do oblasti dopravy a cestnej infraštruktúry a do sféry sociálneho zabezpečenia. Budúcoročný rozpočet je vyšší o 34 miliónov eur ako ten z roku 2019.

 

Tabuľka

Rozpočet PSK pre rok 2020

Príjmy celkom                        240 210 000 €

Výdavky celkom                    240 210 000 €

 

Programový rozpočet                     

Vzdelávanie                                       96 900 000 €

Doprava a komunikácie                     59 890 000 €

Sociálne zabezpečenie                       35 500 000 €

Rozvoj kraja                                       20 498 924 €

Kultúra                                               12 850 000 €

Administratíva                                     9 621 760 €

Plánovanie, manažment, kontrola        1 234 000 €

Interné služby                                      1 379 000 €

Zdravotníctvo                                           30 240 €

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Dotácia PSK – zmena pravidiel
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Nové všeobecno-záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK, ktoré priali poslanci PSK určuje postup poskytovania dotácií v nasledujúcich rokoch. Novinkou je zastropovanie dotácie v rozpočte kraja, a to vo výške 4,4 % zo sumy daňových príjmov za uzatvorený rok.

Nasleduje priama reč.

 • Dagmar Olekšáková, vedúca Odboru financií PSK: "Znie to dosť náročne, ale je to suma maximálna pre rok 2020 – 5,6 milióna eur. Táto suma, 4,4% z celkových daňových príjmov, je uvažovaná ako najvyššia. Nebude sa prekračovať."

Tieto financie budú rozdelené do troch kapitol dotačnej schémy v roku 2020. Najviac financií je určených na projekty v rámci Výzvy pre región. Jednotlivé výzvy a podmienky čerpania dotácie PSK budú zverejňované postupne. Prvé konkrétne informácie budú známe vo februári 2020.

 

Tabuľka

VZN o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK
Rozdelenie finančných zdrojov podľa kapitol

Výzva pre región        78%                4 379 700 €

Mikroprogram PSK    18%                 1 010 700 €

Výzva Predsedu PSK   4%                    224 600 €

Výška daňových príjmov za uzatvorený rozpočtový rok 2018        127 628 000 €

z toho 4,4%                                                                                          5 105 000 €

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Sto rokov verejných knižníc
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Prvý zákon o verejných knižniciach má sto rokov. Pri tejto príležitosti sa 11. decembra v priestoroch Úradu PSK konala odborná konferencia,  na ktorej sa diskutovalo o histórii a budúcnosti verejných knižníc. Zároveň boli ocenené osobnosti v oblasti knihovníctva v Prešovskom kraji. V priestoroch župného úradu bola otvorená bola výstava 100 rokov knihovníckeho zákona, ktorá je zapožičaná z Národní knihovny Českej republiky.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Nominujte NAJ športovca 2019
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Opätovne vám dávame do pozornosti možnosť nominovať svojich favoritov v ankete Športovec roka PSK 2019. Krajská samospráva ocení športové kolektívy a jednotlivcov, ktorí dosiahli v tomto roku najvýraznejšie výsledky. Vyberie ich odborná komisia na základe určených kritérií. Svoje nominácie môžete na uvedené kontakty posielať do 19. decembra. Novinkou tohtoročnej ankety sú ocenenia pre najväčší talent do 15-násť rokov a najúspešnejších trénerov dospelých a mládeže do 18-násť rokov. Základnou podmienkou nominácie je pôsobnosť športovca alebo klubu na území PSK. 

 

Tabuľka

Športovec PSK 2019
Nominácie zasielajte

elektronicky na email: sportovec@vucpo.sk

poštou na adresu:                   Úrad PSK

                                               Športovec 2019

                                               Námestie mieru 2

                                               080 01 Prešov

termín uzávierky:                   do 31. decembra 2019

 

Základnou podmienkou nominácie je pôsobnosť športovca alebo klubu na území PSK. 

Ďalšie kritériá

Účasť a umiestnenie na olympijských hrách, majstrovstvách sveta, Európy, na podujatiach Svetového pohára, majstrovstvách Slovenska.

Zohľadňuje sa, či ide o reprezentanta Slovenska, jeho dlhodobá špičková výkonnosť a do úvahy sa berie pozícia lídra úspešného tímu.

Bližšie info: www.vucpo.sk

« obsah

***

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 11.01.2019 / Aktualizované: 13.12.2019 HoreTlačiť