Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK - máj 20. týždeň

 

Týždeň v PSK - máj 2019 - 20. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

Obsah

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • Grantová schéma Prešovského samosprávneho kraja Výzva pre región vstupuje do hodnotiacej fázy. V rámci prvého kola, ktoré bolo uzavreté 31. marca, bolo predložených 74 žiadostí o poskytnutie dotácie v celkovej hodnote projektov viac ako 18,4 milióna eur.
 • Pri ochrane životného prostredia bude Združenie samosprávnych krajov – SK8 postupovať spoločne. Dohodli sa na tom 13. mája počas neformálneho rokovania siedmi predsedovia samosprávnych krajov. Tzv. Zelené memorandum podpísal aj predseda PSK Milan Majerský.
 • V obci Ubľa sa v sobotu 18. mája  uskutoční 18. ročník priateľského stretnutia dvoch susedných štátov Slovenska a Ukrajiny Deň priateľstva – Deň dobrosusedstva 2019.  Podujatie, ktorého hlavným organizátorom je Prešovský samosprávny kraj, je otvorené širokej verejnosti.
 • Do celoeurópskej aktivity Noc múzeí a galérií sa 18. mája opäť zapoja aj kultúrne inštitúcie v pôsobnosti PSK. Na návštevníkov do neskorých večerných hodín čakajú špeciálne ladené programy a netradičné prehliadky. Viac informácií na www.vucpo.sk.
 • KOCR Severovýchod Slovenska pripravila pre hokejových fanúšikov propagačné brožúry s tipmi na výlety v Prešovskom kraji. Brožúry sú distribuované v ubytovacích zariadeniach v Košiciach, Prešove a okolí.

Jingel PSK

Záverečný účet PSK za rok 2018
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Poslanci krajského parlamentu sa stretli 13. mája na svojom 13. rokovaní. Schvaľovali Záverečný účet PSK za rok 2018. Kraj dosiahol prebytok hospodárenia 20 miliónov. Po realizovaní finančných operácií bude do Rezervného fondu prevedených 34 miliónov eur.

Nasleduje priama reč.

 • Dagmar Olekšáková, vedúca odboru financií Úradu PSK: "Prešovský samosprávny kraj sa nachádza v dobrej finančnej kondícii a to predovšetkým vďaka nárastu príjmov z dane príjmov fyzických osôb, ktorá stúpla oproti upravenému rozpočtu o 8 miliónov eur. Aj vďaka tomu, že sme šetrili na bežných výdavkoch, ktoré sa plnili na 94%."
 • Jozef Hudák, hlavný kontrolór PSK: "Kraj za minulý rok hospodáril veľmi dobre, o čom svedčí aj prebytok rozpočtu."
 • Zuzana Bednárová, predsedníčka finančnej komisie pri Z PSK: "Bola možná aj vyššia tvorba Rezervného fondu, čo následné znamená, že bude možné viac prostriedkov rozdeliť na opravy ciest alebo na nejaké investičné akcie."

A práve na nižšie čerpanie v oblasti kapitálových, teda investičných zdrojov poukázal vo svojom stanovisku hlavný kontrolór. Kraj použil len 50% z plánovaných kapitálových výdavkov.

Nasleduje priama reč.

 • Dagmar Olekšáková, vedúca odboru financií Úradu PSK: "Hlavný dôvod vidíme v dĺžke verejného obstarávania a potom treba brať do úvahy aj klimatické podmienky."
 • Jozef Hudák, hlavný kontrolór PSK: "Je to síce spôsobené legislatívnym procesm, ktorý je a procesom verejného obstarávania v Slovenskej republike, kde sa oddiaľujú tieto procesy a sú podávané rôzne námietky zo strany uchádzačov. Je tam možnosť aj z našej strany pomôcť, aby tento proces bol trošku urýchlený."

Zastupiteľstvo PSK Záverečný účet za rok 2018 schválilo a zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra a správu nezávislého audítora.

« obsah

Predel Jingel Týždeň v PSK

Prezident Kiska v Prešove

Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Prezident Andrej Kiska, ktorému sa končí mandát, v rámci rozlúčkového turné po Slovensku zavítal do Prešova. So zástupcami krajskej samosprávy diskutoval 9. mája o zdravotníctve, nezamestnanosti i rómskej problematike. Východ krajiny trápi aj vyľudňovanie obcí. Podľa prezidenta potrebuje prešovský región predovšetkým kvalitnú cestnú infraštruktúru. Jeho rozvoju by pomohol aj vstup Ukrajiny do Európskej únie.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Stála konferencia pre rozvoj PSK
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Stála konferencia pre rozvoj PSK - to je názov neformálnej platformy, ktorej účastníci sa stretli 9. mája. Spolupráca a vzájomná koordinácia rôznych partnerov v oblasti regionálneho rozvoja - aj to je úlohou župy. A práve takéto stretnutia majú prinášať podnety, výmenu informácií a mapovať názory, ktoré môžu prispieť k rozvoju regiónu. Na stretnutí sa hovorilo o iniciatíve Catching-up Regions, o návrhu komponentov Akčného plánu pre rast zamestnanosti a Výzve pre región 2019.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Warhol na turné
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Nasleduje priama reč.

 • Anketa: "Nevedela som ani, že namaľoval alebo stotožnil poslednú večeru a že bol veľmi náboženský založený."

Aj takéto informácie sa dozvedeli 7. mája aktéri vernisáže výstavy pod názvom - Ja pochádzam odnikiaľ. Autorom tohto výroku je kráľ pop-artu Andy Warhol. Práve jemu je venovaná výstava v Šarišskej galérii v Prešove. A to v rámci špeciálneho projektu Warhol tour 2018 – 2021, ktorého cieľom je...

Nasleduje priama reč.

 • Martin Cubjak, riaditeľ MMUAW: "Aby sme neizolovali Warhola len pre Medzilaborce a pre tento okres. Ale aby sme časť jeho diel v rámci nejakých sekvenčných tematických výstav, na ktorých predstavíme buď časť osobnosti, časť tvorby Andyho Warhola vysunuli aj do iných okresných miest, aby ľudia sa mohli skonfrontovať s touto svetovou osobnosťou."

Výstava v Prešove sa zameriava najmä na pôvod Andyho Warhola, predstavuje jeho ranné práce v konfrontácii s jeho ikonickými pop-artovými dielami ako Marilyn Monroe, Jackie Kennedy, Goethe až po diela, ktoré vytvoril tesne pred svojou smrťou a súvisia s jeho náboženskou vierou ako Posledná večera, Kríže či Lebky.

Nasleduje priama reč.

 • Anketa: "Pre Prešovčanoch niektorých je trošku ďaleko ísť do tých Medzilaboriec."
 • Martin Cubjak, riaditeľ MMUAW: "V rámci toho populárneho umenia, ktoré má byť pre všetkých je dobré cestovať s týmto Warholom a ukazovať ho aj i iných priestoroch."
 • Anketa: "Fakt je to unikátna výstava, na ktorú sa oplatí prísť."

A lákadlom počas mája bude určite aj pre hokejových fanúšikov a účastníkov majstrovstiev sveta.

Nasleduje priama reč.

 • Rudolf  Dupkala, riaditeľ Šarišskej galérie v Prešove: "Ktokoľvek príde na hokej a keď niekto povie, že – tu je obraz Andyho Warhola, ktorý je signovaný nie len Warholom, ale aj mladým Waynom Greckym s číslom 99 je to naozaj vec, ktorá tu mnoho, mnoho ďalších rokov nebude."
 • Milan Majerský, predseda PSK: "Ak bude dielo Andyho Warhola vystavené, tak bude magnetom pre tých, ktorý chcú vidieť ostatné diela v Medzilaborciach. A tento čas majstrovstiev sveta v hokeji je naozaj úplne ideálnym."

ukážka spev – 3 sek

Warhol tour odštartoval v Levoči. V Prešove si expozíciu kráľa pop-artu môžete pozrieť do 30. júna. Nasledovať budú výstavy v Bardejove a vo Svidníku.

« obsah

***

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 11.01.2019 / Aktualizované: 17.05.2019 HoreTlačiť