Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK - máj 21. týždeň

 

Týždeň v PSK - máj 2019 - 21. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

Obsah

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • Do festivalu dobrovoľníckej činnosti Miluj svoje mesto – Miluj svoj kraj sa pod záštitou PSK zapojili mestá Prešov, Bardejov, Humenné, Stará Ľubovňa, Sabinov, Svidník, Snina, Vranov nad Topľou a  Podolínec.
 • V Novom Smokovci rokovali 16. -17. mája experti Európskej komisie, Svetovej banky, PSK i zástupcovia Úradu podpredsedu vlády a ministerstiev. Na stretnutí Riadiaceho výboru hovorili o smerovaní iniciatívy dobiehajúcich regiónov Catching-up Regions a najmä možnostiach financovania konkrétnych projektov z eurofondov.
 • Na Úrade PSK zasadala 21. mája Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu v Prešovskom samosprávnom kraji. Témou stretnutia bola optimalizácia stredných škôl v kraji.
 • V rámci medzinárodného dňa múzeí pozýva Vihorlatské múzeum v Humennom 26. mája na prehliadku expozícií a výstav v kaštieli a v skanzene. Pripravený je kultúrny program a výstava unikátnych záberov na výsledky reštaurátorských prác.
 • Expozícia, za ktorou cestujú tisíce ľudí do Číny, prichádza už 25. mája do Tatranskej galérie v Poprade. Výstava Terakotovej armády bude verejnosti prístupná až do 22. augusta.  

Jingel PSK

Deň priateľstva – symbol spolupráce
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Ukážka program – 5 sek.

Každoročne v máji sa na slovensko-ukrajinskej hranici konal Deň priateľstva – Deň dobrosusedstva. Tento rok 18-teho mája to už bolo v prihraničnej obci Ubľa a aj preto bol 18-ty ročník otvorený pre širokú verejnosť.

Nasleduje priama reč.

 • Nadežda Sirková, starostka obce Ubľa, poslankyňa ZPSK: "Je to vo vnútrozemí priamo v obci Ubľa po tých 17-tich rokoch. Aj napriek tomu, že je tu hranica, napriek tomu, že roky bol vízový režim, napriek tomu tie rodinné väzby a tie priateľské väzby nikdy nezanikli."

Ukážka podpis memoranda – 3 sek.

Slovensko-ukrajinské partnerstvá, spoluprácu Prešovského samosprávneho kraja a Zakarpatskej Ukrajiny spečatilo podpísanie Protokolu o spolupráci na nasledujúcich 12 mesiacov.

Nasleduje priama reč.

 • Milan Majerský, predseda PSK: "Memorandum hovorí o spolupráci v rôznych oblastiach – kultúry, športu, vzdelania, ale je tu samozrejme aj veľký projekt napríklad projekt ENI. Medzinárodný projekt, ktorý zahŕňa Maďarsko, Rumunsko, Ukrajinu a Slovensko, kde chceme rozvíjať cestnú infraštruktúru."
 • Michajlo Rivis, predseda Zakarpatskej oblastnej rady: "Jednou z aktivít sú aj  tábory detí zo Zakarpatskej oblasti a detí z Prešovského kraja, kde deti zo Zakarpatska pôjdu do Prešovského kraja a naopak. Hlavne však všetky dohody, ktoré sa dnes podpísali, pomôžu čerpať prostriedky z programu ENI  Európskej únie a budeme môcť rozvíjať infraštruktúru, šport a kultúrne projekty."
 • Milan Majerský, predseda PSK: "Ukrajinskí ľudia študujú na našich školách, ukrajinskí ľudia pracujú v našich firmách, podnikoch, zdravotníckych zariadeniach. My sme častokrát odkázaní na ich pomoc, kde už máme deficit našich pracovných síl."

Dohody o spolupráci podpísali aj prihraničné obce. Z Prešovského kraja to boli Ubľa, Rovné,  a Belá nad Cirochou. Súčasťou Dňa priateľstva bola prezentácie remesiel, trh tradičných výrobkov  a kultúrny program.

« obsah

Predel Jingel Týždeň v PSK

Požiadajte kraj o dotáciu

Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Záujem o pridelenie dotácie z prostriedkov župy zo strany obcí, športových klubov a občianskych združení je obrovský. Poslanci preto na májovom zasadnutí odsúhlasili zmenu Výzvy predsedu PSK na poskytnutie dotácie pre rok 2019. V nej došlo k navýšeniu pôvodnej sumy 101 tisíc eur o ďalších 100 tisíc eur. Termín predloženia žiadosti o podporu projektu je do 31. augusta. Úspešná dotácia má byť schválená najneskôr do konca septembra. V tomto roku v rámci grantového programu z Výzvy PSK bolo na verejnoprospešné projekty už rozdelených rekordných 899 tisíc eur. 

Tabuľka

Výzva predsedu PSK o poskytnutie dotácie

Celková suma výzvy                                     201 000 eur

Termín realizácie podporeného projektu       1. január – 31. október 2019

Termín na predloženie žiadosti                      najneskôr do 31. augusta 2019

Termín schválenia dotácie                             najneskôr do 30. septembra 2019

 

Minimálna výška dotácie na projekt                800 eur

Maximálna výška dotácie na projekt             5000 eur

Spolufinancovanie žiadateľa                         min. 20% zo schválenej dotácie

Spôsob financovanie                                     refundácia

 

Podrobné informácie a formuláre nájdete na vucpo.sk

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Milujem svoje mesto – milujem svoj kraj
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Mestský festival priateľstva a dobrovoľníckej činnosti Milujem svoje mesto, ktorý bol pôvodne v Prešove, sa tento rok rozšíri do celého kraja. Tisíce dobrovoľníkov sa zapojilo do upratovania verejných priestranstiev, parkov, okolia škôl... a to v deviatich mestách Prešovského kraja.

Nasleduje priama reč.

 • Gabriel Paľa, organizátor festivalu, poslanec ZPSK (Prešov): "V Prešove je tento rok momentálne zapojených 2100 dobrovoľníkov z 25-tich subjektov a v celom kraji je to cez päť tisíc ľudí."

Vďaka dobrovoľníkom, prevažne žiakom základných a stredných škôl, ale aj občianskym zduženiam zažil kraj v máji veľké jarné upratovanie.

Nasleduje priama reč.

 • Milan Majerský, predseda PSK: "Študenti sú zapojení, pracujú, čistia okolie, maľujú zábradlia, zberajú odpadky. Takže naozaj jar sa nesie v našom kraji v duchu toho, že chceme mať krajšie okolie."
 • Vladimír Feľbaba, viceprimátor mesta Prešov: "Je to dôkazom toho, že ľudia majú záujem o svoje mesto ako vyzerá, ako vyzerajú tie verejné priestranstvá."
 • Gabriel Paľa, organizátor festivalu, poslanec ZPSK (Prešov): "Hrabú priestranstvá, čistia ich od odpadkov, zberajú plasty, triedia to, konáre vyhrabávajú."

Čerstvo zasadený strom na Ulici Laca Novomeského v Prešove bude symbolom festivalu Miluj svoje mesto – miluj svoj kraj. Táto dobrovoľnícka akcia bola po prvýkrát zorganizovaná  v roku 2017.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Interakcia v Podtatranskom múzeu
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

ukážka dielňa – 6 sek.

Takto kedysi pracovali remeselní majstri v tokárskej a textilnej dielni. A práve remeslám je od 17. mája venovaná výstava v Podtatranskom múzeu v Poprade  pod názvom Historické remeslo od praveku po súčasnosť. Múzeum je zároveň bohatšie o ďalšie interaktívne a virtuálne prvky. V stálej expozícii môžu návštevníci prostredníctvom tabletov, dotykových LCD obrazoviek získať podrobnejšie informácie o muzeálnych artefaktoch. Napríklad v časti expozície „Praveký človek pod Tatrami“ bol vytvorený digitálny 3D model originálu výliatku mozgovne neandertálskeho človeka z Popradu – Gánoviec.

« obsah

***

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 11.01.2019 / Aktualizované: 24.05.2019 HoreTlačiť