Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK - máj 22. týždeň

 

Týždeň v PSK - máj 2019 - 22. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

Obsah

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • Na zámku v Českom Krumlove sa 23. mája stretli zástupcovia krajov z Čiech a Slovenska. Na zasadnutí Rady Asociácie krajov Českej republiky a združenia SK8 hovorili o spoločných a rozdielnych znakoch fungovania krajov. PSK zastupoval župan Milan Majerský.
 • Pod gesciou Úradu pre verejné obstarávanie sa na Úrade PSK uskutočnilo 28. mája školenie obstarávateľov, kontrolórov i novinárov k problematike novely zákona o VO. Stretnutie bolo venované hlavne praktickým otázkam zadávania zákaziek, predkladania ponúk, elektronizácii i profesionalizácii verejného obstarávania. 
 • Študenti SPŠ v Poprade zvíťazili v národnom finále projektu Social Innovation Relay. Členovia študentskej JA Fimy Fatcorn, Dominika Liptáková a Patrik Budzák, na súťaži prezentovali ochranný čip do detskej autosedačky. Vďaka víťazstvu postúpili na globálnu súťaž, kde ich súpermi budú študenti z 11 krajín sveta.
 • Navštívte hradné podujatia na troch z trinástich hradov v Prešovskom kraji a získajte kráľovskú korunu vykladanú hradnými kameňmi. Viac informácií na www.severovychod.sk.

Jingel PSK

Pracovný výjazd – tentoraz v Humennom
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Pracovné výjazdy vedenia prešovskej župy do jednotlivých okresov pokračovali 29. mája v Humennom. Aj na Zemplíne sa na stretnutí so zástupcami obcí, organizácií v pôsobnosti PSK, podnikateľmi diskutovalo o ďalšom rozvoji regiónu. Pozornosť si vyžaduje predovšetkým cestná infraštruktúra. Kraj spravuje v okrese Humenné takmer 200 kilometrov ciest.

Nasleduje priama reč.

 • Michal Babin, poslanec ZPSK (Humenné): "Občania týchto miest a obcí pociťujú nedostatok kvalitných ciest, čiže treba, aby tie cesty do Humenného boli dobudované."
 • Milan Majerský, predseda PSK: "Máme naplánované investície pre okres Humenné aj tento rok. Bude to okolo 900 tisíc eur. Ja nechcem dávať plané sľuby, ale vieme, že cestná infraštruktúra v celom kraji je veľmi zanedbaná."
 • Miloš Meričko, primátor mesta Humenné: "V oblasti cyklotrás majú starostovia o túto oblasť záujem. Máme jeden konkrétny projekt, ktorý by sme potrebovali aktualizovať a určite za pomoci Prešovského samosprávneho kraja by sme ho radi riešili. Ide o cyklotrasy, cyklochodník okolo Laborca."

V tomto roku plánuje kraj realizovať viacero investičných akcií. A tak ako v iných okresoch, aj v Humennom čaká stredné školy racionalizácia.

Nasleduje priama reč.

 • Milan Majerský, predseda PSK: "Nevyhne sa tomu ani mesto Humenné alebo okres Humenné, ale vždy po dohode s poslancami. Verím, že to bude pre dobro a prospech žiakov, rodičov aj učiteľov."
 • Michal Babin, poslanec ZPSK (Humenné): "Sám vidím, že tie školy majú malý počet žiakov je nutné, aby sa školy spájali."
 • Ivan Hopta, poslanec ZPSK (Humenné): "Vytvára sa v Humennom akési malé študentské mestečko a aj tam bude potrebné investovať finančné prostriedky."

Na stretnutí sa rozprávalo o sociálnych službách, ktoré bude potrebné v Humennom vzhľadom na demografický vývoj rozširovať.

Nasleduje priama reč.

 • Ondrej Mudry, poslanec ZPSK (Humenné): "Skôr vidím tu priestor, aby domovy sociálnych služieb sa budovali viac aj v našom okrese, keďže zatiaľ máme iba tri pod záštitou vyššieho územného celku."
 • Ivan Hopta, poslanec ZPSK (Humenné): "Mnohí nenachádzajú miesta v sociálnych zariadeniach. Ja si myslím, že župa sa bude musieť zamyslieť nad tým, či vytvorí podmienky pre súkromných zriaďovateľov alebo či aj sama nebude zriaďovať takéto sociálne zariadenia."

V pôsobnosti krajskej samosprávy sú v okrese Humennom tri kultúrne zariadenia, rovnaký počet sociálnych zariadení, stredisko Správy a údržby ciest a sedem stredných škôl.

Tabuľka

Vybrané investície do okresu Humenné v roku 2019 v eur

Modernizácia ciest 2. a 3. triedy                               851 tisíc

Strojové vybavenie SÚC PSK                                  120 tisíc

Rekonštrukcie kaštieľa Vihorlatského múzea           188 tisíc

(2. etapa)

Modernizácia stredných škôl celkovo                       834 tisíc

            - Gymnázium arm. gen. L. Svobodu             317 tisíc

            - Stredná zdravotnícka škola                        237 tisíc

            - SOŠ technická                                           185 tisíc 

Domov sociálnych služieb v Jabloni                         108 tisíc

« obsah

Predel Jingel Týždeň v PSK

Armáda v galérii

Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Do Popradu dorazili verné kópie vojakov prvého čínskeho cisára. V Tatranskej galérii je od 25. mája až do 22. augusta inštalovaná výstava unikátnej Terakotovej armády. Označovaná je ako ôsmy div sveta, ktorý bol objavený v roku 1974 v cisárskej hrobke.

Nasleduje priama reč.

 • Dominika Vavrová, manažérka výstavy: "Celková armáda, ktorá je momentálne v Číne, tá ma zhruba osem tisíc bojovníkov a v Tatranskej galérii sa ich nachádza 54 s tým, že máme dvoch koňov v nadživotnej veľkosti." 
 • Anna Ondrušeková, riaditeľka Tatranskej galérie v Poprade: "Je to po prvýkrát, čo takáto armáda a v pomerne veľkom počte okupuje tento náš priestor.  Dúfam, že statika to vydrží, pretože máme na poschodí takmer 60 ťažkých vojakov, ktorí vážia do 200 kíl."

Verné repliky, ktoré sú vystavené v Poprade vznikli v roku 2002 v Číne. Na výstave sa dozviete informácie, ako bola armáda objavená, o jednotlivých typoch zbraní bojovníkov, ale aj o samotnom cisárovi. Každý vojak je unikátny svojím výzorom.

Nasleduje priama reč.

 • Ján Chmelarčík, sinológ: "Sú tam veľké individuálne rozdiely v tvárach a veľkosti jednotlivých postav, takže predpokladáme, že mali reálne predlohy."
 • Dominika Vavrová, manažérka výstavy: "Keďže sú certifikované kópie, tak sú vyrobené priamo z terakoty zo špeciálnej hliny. Originály sú vyrobené z tej istej. Aj preto sú to verné kópie."
 • Anna Ondrušeková, riaditeľka Tatranskej galérie v Poprade: "Verím, že návštevníci, ktorí tu prídu, budú očarení, rovnako inštaláciou tejto výstavy, ako aj detailmi, pretože každá postava je zaujímavá, má svoj príbeh."
 • Ján Chmelarčík, sinológ: V SJ a čínskom jazyku - "Pozývame vás do Popradu pozrieť sa na Terakotovú armádu prvého cisára."

Expozícia nadväzuje na výstavy, ktoré sa konali v Českej republike a doteraz ich videlo viac ako 70 tisíc návštevníkov. Cieľom je zároveň oživiť kultúrny turizmus v Podtatranskom regióne a Prešovskom kraji.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Choď a foť aj tento rok  
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Pozeráte sa na najkrajšie fotografie súťaže Choď a foť za rok 2018. Svoje zábery môže verejnosť do tejto fotosúťaže zasielať aj tento rok. Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska vyhlásila už jej siedmy ročník. Určená je amatérskym a profesionálnym fotografom. Na kvalitnú fotografiu je dostatok času - uzávierka je 15. októbra a vyhlásené sú štyri súťažné kategórie. Cieľom je zachytiť zaujímavosti Prešovského kraja a predstaviť ich prostredníctvom putovnej výstavy. V predchádzajúcom ročníku sa do súťaže zapojilo 155 autorov.   

Tabuľka

Fotografická súťaž Choď a foť

Uzávierka súťaže:       15. október

Vyhlásené kategórie:  1. Príroda

                                   2. Kultúra, tradície a história

                                   3. Black & white

                                   4. Šport, športové aktivity

Fotografia musí byť zhotovená na území PSK.

Fotosúťaž je určená amatérskym a profesionálnym fotografom.

Do predchádzajúceho ročníka bolo prihlásených 493 fotografií od 155 autorov.

V roku 2018 získala ocenenie Grand Prix Karin Kaľatová za fotografiu z dreveného chrámu v Bardejovských Kúpeľoch Ďakujem, Pane Bože.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Súťaž – prihláste stredoškolský časopis
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Regionálnou organizáciou Slovenského syndikátu novinárov v Prešove a Knižnicou Pavla Országha Hviezdoslava organizuje po siedmykrát súťaž stredoškolských časopisov. Uzávierka aktuálne vyhláseného ročníka je 30. júna. Obsah časopisov bude aj tentoraz hodnotiť odborná porota zložená z profesionálov z mediálnej praxe. Tí si budú všímať obsahovú a grafickú úroveň spracovania príspevkov, aktuálnosť tém, ich prepojenie so životom školy či regiónu. Každoročne sa do súťaže zapájajú tvorivé novinárske tímy z celého kraja. V minulom roku súťažilo 21 stredoškolských časopisov.

Tabuľka č. 1

Súťaž stredoškolských časopisov

Uzávierka súťaže:       30. jún

Súťaž je určená pre všetky typy stredných škôl PSK.

Do súťaže je potrebné poslať časopisy z aktuálneho školského roku 2018/2019.

Každý účastník musí poslať minimálne dve a maximálne tri rôzne čísla časopisu z uvedeného obdobia, každé v dvoch exemplároch.

Súťaže sa môžu zúčastniť aj on-line časopisy stredných škôl.

 

Tabuľka č. 2

Súťaž stredoškolských časopisov

Prihlášky do súťaže:   kniznicapoh.crd@gmail.com

V printovej podobe:   Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove

                                   Centrum regionálnych dokumentov

                                   Hlavná 139

                                   080 01 Prešov

s označením „Súťaž školských časopisov“

Doplňujúce otázky adresujte:            hovorca@vucpo.sk alebo kniznicapoh.crd@gmail.com

Zaradenie časopisu do súťaže emailom potvrdí Centrum regionálnych dokumentov Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove.

Výsledky budú vyhlásené pri príležitosti Dňa študentstva.

« obsah

***

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 11.01.2019 / Aktualizované: 03.06.2019 HoreTlačiť