Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK - september 38. týždeň

 

Týždeň v PSK - september 2019 - 38. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

Obsah

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • Do konca septembra ešte môžete získať bezkontaktnú čipovú kartu na prímestské autobusy v PSK zadarmo. V priemere ušetríte šesť eur, ďalšie financie usporíte pri kúpe cestovného lístka. Viac info na www.vucpo.sk
 • Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši diskutoval 17. septembra na Úrad PSK o problémoch a riešeniach miestnych akčných skupín. Stretnutie sa uskutočnilo aj za účasti predsedu PSK Milana Majerského.
 • V záujme zlepšovania služieb v doprave PSK žiada cestujúcich, aby vyplnili anonymný dotazník. Zameraný je na kvalitu poskytovania služieb v prímestskej autobusovej doprave na území kraja. Dostupný je na www.vucpo.sk/doprava
 • Príklady fungovania verejnej správy v SR - to bol dôvod návštevy bavorskej delegácie v Prešovskom kraji. Na Úrade PSK im odborníci predstavili samosprávu a úspešné projekty. Následne navštívili Prešov, Bardejov, Hervartov a Raslavice.

Jingel PSK

Prezidentka navštívila Prešovský kraj
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Prezidentka republiky Zuzana Čaputová navštívila 12. a 13. septembra Prešovský kraj. Pokračovala tak vo svojich regionálnych výjazdoch po Slovensku. V Prešove sa stretla s predsedom PSK Milanom Majerským a primátorkou krajského mesta Andreou Turčanovou.

Hovorilo sa predovšetkým o najväčších problémoch regiónu – odlive ľudí za prácou a    dopravnej infraštruktúre.

Nasleduje priama reč.

 • Zuzana Čaputová, prezidentka SR: "Veľmi ma zaujíma čím daný región žije. Prešov sme si vybrali aj z toho dôvodu, že je to kraj a región, ktorý má najväčší problém s vyľudňovaním, s ľuďmi, ktorí sa odsťahovávajú a nevracajú sa naspäť. Infraštruktúra má samozrejme vplyv na mieru zamestnanosti."
 • Milan Majerský, predseda PSK: "Máme tu veľa problémov, či už to je zamestnanosť, rómska komunita. a tieto sa snažíme riešiť či už samostatne alebo cez veľkú výzvu v spolupráci so Svetovou bankou, takzvanou spoluprácou Carching up Regions a v tom vidím veľký potenciál."

Témou bolo aj zdravotníctvo, sociálna oblasť, školstvo a životné prostredie. Prezidentka prisľúbila, že chce byť nápomocná pri riešení problémov Prešovského kraja.

Nasleduje priama reč.

 • Zuzana Čaputová, prezidentka SR: "Budem sa snažiť pri rozhovore s kompetentnými predstaviteľmi jednotlivých rezortov byť nápomocná a v istom zmysle byť tak trocha hlasom Prešova, aby tie kľúčové oblasti, ktoré ešte nie sú vyladené optimálne, aby sa posunuli dopredu."
 • Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov, poslankyňa ZPSK: "Som veľmi rada, že pani prezidentka si s veľkým záujmom vypočula to všetko čo nás trápi a sľúbila, že bude tým našim hlasom."

S predsedom prešovskej župy navštívila prezidentka aj múzeum Rusínskej kultúry a stretla sa zo zástupcami tejto komunity, ktorá žije na Slovensku.

« obsah

Predel Jingel Týždeň v PSK

Začína projekt Obnova hradobných miest

Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Poslanci krajského zastupiteľstva PSK schválili realizáciu projektu Obnova hradobných miest a rovnako aj jeho spolufinancovanie v rámci štvrtej výzvy programu Interreg Europe.

Do projektu za 1,5 milióna eur sú zapojené viaceré krajiny starého kontinentu. Pre Prešovskú župu je určených vyše 135 tisíc eur. Kraj sa na jeho realizácii bude podieľať 15%-nou spoluúčasťou.

Nasleduje priama reč. 

 • Patrícia Janošková Hnátová, vedúca Odboru cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce PSK: "Hlavným cieľom tohto projektu je nájsť nové možnosti, nové rozmery využitie hradieb, ktoré sa nachádzajú v Prešovskom samosprávnom kraji. to znamená či už pre oblasť  enviromentálnu, či už pre oblasť edukačnú, pre podporu cestovného ruchu, pre zvýšenie atraktivity územia, rekreáciu, voľný čas, čiže to je kľúčovým cieľom."

Obnova hradobných miest - to je celkovo 74 projektov v Európe a medzi nimi je aj Prešovský samosprávny kraj. Realizácia projektových aktivít je rozvrhnutá na obdobie štyroch rokov.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Zbierka školských pomôcok
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Pracovníci Úradu PSK a tri prešovské stredné školy v pôsobnosti prešovskej župy - Gymnázium Konštantínova, Stredná odborná škola pedagogická a Stredná odborná škola strojnícka sa počas druhého septembrového týždňa zapojili do zbierky Darujte školské pomôcky. Tie sú určené deťom zo sociálne slabších rodín Nadácie PSK pre podporu rodiny a pre Gréckokatolícku charitu Prešov, odkiaľ poputujú do znevýhodnených rodín. Projekt bol úspešný - vyzbierali sa stovky rôznych pomôcok od výtvarných cez písacie až po rysovacie, ale aj školské tašky, boxy, vrecúška, peračníky... Cieľom zbierky školských pomôcok je umožniť vzdelávanie všetkým deťom bez rozdielu a pomôcť im vykročiť do nového školského roku.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Cena PSK – nominácie do konca septembra
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Verejnosť môže do 30. septembra navrhnúť osobnosti a kolektívy na Cenu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2019. V nominácii je potrebné uviesť meno navrhovaného laureáta a krátke zdôvodnenie, prečo by mal cenu získať. Laureátov Ceny PSK schvaľuje krajské zastupiteľstvo. Cena PSK sa udeľuje občanom Slovenskej republiky, ako aj cudzím štátnym príslušníkom, jednotlivcom a kolektívom za dlhoročný mimoriadny prínos pre rozvoj kraja. V tomto roku sa bude najvyššie krajské ocenenie udeľovať už po 16-krát.

Tabuľka

Nominácie na laureáta Ceny PSK

Termín nominácie:      do 30. septembra 2019

Nominácie zaslať:       Úrad PSK

                                   Námestie mieru 2

                                   080 01 Prešov

s označením „Cena PSK“

e-mailom:                    podatelna@vucpo.sk

 

Súčasťou nominácie sú aj potrebné súhlasy navrhovateľa a navrhovaného so spracovaním osobných údajov.

Bližšie informácie a tlačivá spolu s povinnými prílohami sú dostupné na oficiálnom webovom sídle www.vucpo.sk.

« obsah

***

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 11.01.2019 / Aktualizované: 20.09.2019 HoreTlačiť