Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Petícia - rušenie spojov

18.07.2012

Petícia za zachovanie železničných spojov

Na Úrade Prešovského samosprávneho kraja bola 18. júla 2012 spustená petícia proti zrušeniu železničných spojov:

PETÍCIA

1. Za zachovanie terajšej podoby „Grafikonu vlakovej dopravy (GVD)“ platného pre roky 2011/2012 aj pre GVD pre roky 2012/2013 v rámci Prešovského samosprávneho kraja.

2. Za zachovanie priameho denného spojenia medzi mestami: PREŠOV a BRATISLAVA cez ZVOLEN v terajšej podobe a to vlakmi: 800, 801, 932, 933, 934 a 1931.

3. Za zavedenie priameho denného spojenia medzi mestami: PREŠOV a BRATISLAVA cez ŽILINU.

My, občania Slovenskej republiky, podpísaní na tomto podpisovom hárku, obraciame sa na základe čl. 27ÚSTAVY SR a zákona č. 85/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov, na MDVRR SR so žiadosťou uvedenou v hlavičke tejto petície.

***

Petíciu môžu záujemcovia podpísať aj na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov u informátora na prízemí, alebo na podateľni Úradu.

 

 

Peter Chudík, predseda PSK
Pavel Hagyari, primátor mesta Prešov
Jozef Róbert Šmigalla

zároveň podpísali

Vyhlásenie k petícii
za zachovanie súčasnej podoby grafikonu vlakovej dopravy
v rámci Prešovského samosprávneho kraja

 

Zásadne nesúhlasíme s predloženým návrhom grafikonu vlakovej dopravy pre roky 2012/2013. Trváme na zachovaní súčasnej podoby grafikonu vlakovej dopravy platného pre roky 2011/2012 v rámci Prešovského samosprávneho kraja.

Žiadame Železničnú spoločnosť Slovenska a Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, aby prehodnotili svoje zámery a riešili najvážnejšie problémy v Prešovskom kraji: priame spojenie Prešov – Bratislava a elimináciu trate Stará Ľubovňa – Plaveč a Kežmarok – Stará Ľubovňa.

Plánované zmeny grafikonu vlakovej dopravy znemožnia obyvateľom Prešovského kraja spojenie s okolitými regiónmi i hlavným mestom Slovenska. Zachovanie súčasného grafikonu je nevyhnutné pre život obyvateľov v tomto kraji. Ekonomická stratovosť spojov nemôže mať väčšiu váhu ako kvalita života ľudí. Verejný záujem občanov musí stáť nad ekonomickými záujmami akciových spoločností.

Preto žiadame Železničnú spoločnosť Slovenska, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR i Vládu Slovenskej republiky, aby citlivo a čo najrýchlejšie pristúpili k riešeniu problému dopravy v ekonomicky najslabšom regióne Slovenska.

***

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 18.07.2012 / Aktualizované: 30.07.2012 HoreTlačiť