Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK - jún 26. týždeň

 

Týždeň v PSK - jún 2020 - 26. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

 

Obsah

 1. Financie pre povodňou zasiahnuté Pichne
 2. Poslanci odsúhlasili dotácie
 3. Catching-up Regions pokračuje ďalej
 4. Asfaltérska čata v akcii 

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • Združenie samosprávnych krajov SK8 sa na svojom stretnutí 18. júna zaoberalo témou školstva, bezpečnosťou škôl a ich financovaním. Župani rokovali tiež o doprave a oživení cestovného ruchu či spolupráci s Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR.
 • Krajská súťaž školských časopisov sa odkladá na budúci rok. Malo ísť už o 8. ročník súťaže. Porotcovia, zástupcovia novinárskej obce, budú v ďalšom ročníku súťaže hodnotiť časopisy aktuálneho i nasledujúceho školského roku.
 • Počas letných prázdnin bude premávať nová autobusová linka z Hanušoviec n./ Topľou na Domašu Dobrú k lodi Bohemia. Počas pracovného týždňa pôjde tento priamy spoj cez obec Detrík dvakrát denne tam a späť. Z Hanušoviec n./ Topľou budú odchody o 9.50 a o 14.05 hod., z Domaše o 10.45 a 15.00 hod.
 • Národná sieť rozvoja vidieka SR organizuje v poradí 10. ročník súťaže Najkrajšia fotografia z územia MAS. V tomto roku sa do súťaže zapája 31 fotografií z nášho kraja. Verejnosť ich môže podporiť svojím hlasom do 20. júla na FB stránke Národnej siete rozvoja vidieka.  

Jingel PSK

Financie pre povodňou zasiahnuté Pichne
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Ruch – 6 sek – odstraňovanie škôd

Obec Pichne v okrese Snina postihlo počas intenzívnych dažďov niekoľko záplavových vĺn. Zastupiteľstvo PSK, ktoré rokovalo 22. júna, okamžite vyčlenilo mimoriadne finančné prostriedky na odstraňovanie spôsobených škôd. Tie sú určené na sanovanie zničenej 3,5 kilometrovej cesty, ktorá je prieťahom obce.

Nasleduje priama reč.

 • Milan Majerský, predseda PSK: "Obec Pichne zažilo ťažký víkend a kto rýchlo dáva dvakrát dáva, preto sme sa rozhodli hneď teraz vyčleniť finančné prostriedky na tú haváriu, ktorá tam vznikla vplyvom povodní. Vyčlenili sme 600 tisíc eur na záchranné práce."
 • Marcel Horváth, riaditeľ SÚC PSK: "Tam už práce na čistení priekop intenzívne pokračujú. Po tomto hrubom rozpočte príde na rad príprava podrobného rozpočtu, nákup materiálu a vyčlenenie ďalšieho personálu na tieto práce. Tam už sa začalo a pokračuje sa plynule."

Ruch – 6 sek – Odstraňovanie škôd

Náklady pri likvidácii škôd budú predložené krízovému štábu a majú byť krajskej samospráve preplatené štátom, keďže vzhľadom na rozsah záplav, bol vyhlásený tretí stupeň povodňovej aktivity.

« obsah

Predel Jingel Týždeň v PSK

Poslanci odsúhlasili dotácie

Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Poslanci Prešovského samosprávneho kraja rozdelili dva milióny eur a v dvoch výzvach na poskytnutie dotácií tak podporili 450 úspešných žiadateľov. Vyše milión eur z vlastných príjmov PSK bolo rozdelených medzi 432 žiadateľov z Mikroprogramu PSK a rovnako jedným miliónom boli podporení 18-ti úspešní žiadatelia v rámci programu Výzvy pre región zameraného na obnovu kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok.

tabuľka 1

Nasleduje priama reč.

 • Milan Majerský, predseda PSK: "Čo sa týka Výzvy pre región, tam boli uspokojení všetci žiadatelia, čo je veľmi dobre. Možno nie v plných výškach, ale finančné prostriedky poputujú do nášho kraja na podporu či už kultúrnych, historických pamiatok, pamiatok UNESCO a to je dobré, že druhú polovicu prikladá partner."

Do Mikroprogramu PSK poslalo do konca marca svoje žiadosti o dotáciu 579 žiadateľov. Komisia vybrala 432 projektov a rozdelila dotácie v rámci troch programov - šport, kultúra a sociálne služby.

tabuľka 2

Nasleduje priama reč.

 • Martina Slivková, vedúca odboru strategického rozvoja PSK: "Tí, ktorí sa nechceli uchádzať o nejaké veľké infraštruktúrne projekty alebo možno technické projekty, tak využili práve tento priestor čo sa týka oblasti kultúry aj čo sa týka oblasti športovísk a zariadení. Sú to drobné doplnenia, vybavenie v sociálnych zariadeniach. Myslím, že veľmi zmysluplné."

Prostriedky vo výške viac ako 2,4 milióna eur sú ešte pripravené v ďalších programoch stanovených výziev. O ich rozdelení sa rozhodne najneskôr v septembri. Vyhlásená je aj Výzva predsedu PSK, v ktorej Milan Majerský rozhodne o rozdelení sumy takmer 225 tisíc eur.  

Tabuľka 1

Výzva pre región
Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok

18 podporených projektov

výška dotácie 1 milión eur

 

Niektoré z podporených projektov
Spišské biskupstvo

sprístupnenie objektu kláštora s krížovou chodbou v Levoči           150 tisíc eur

Východný dištrikt ECAV na Slovensku v Prešove

druhá etapa rekonštrukcie budovy na Baštovej ulici                        133 tisíc eur

Mesto Spišské Podhradie

komplexná obnova Mariánskeho a Palešovho námestia                  106 tisíc eur

Obec Krížová Ves

kaštieľ v obci – dokončenie                                                                99 750 eur

Mesto Kežmarok

rekonštrukcia renesančnej zvonice                                                     94 500 eur

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Ľubovňa

rekonštrukcia fasády kostola sv. Mikuláša v Starej Ľubovni               80 tisíc eur

Tabuľka 2

Mikroprogram PSK
Program šport

126 podporených projektov 

výška dotácie 286 tisíc eur

Program kultúra

276 podporených projektov

výška dotácie 637 tisíc eur

Program sociálne služby

30 podporených projektov

výška dotácie 87 800 eur

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Catching-up Regions pokračuje
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Iniciatíva Catching-up Regions má v Prešovskom samosprávnom kraji pokračovať treťou etapou. Aj to je jeden zo záverov zasadnutia riadiaceho výboru tejto iniciatívy. Zástupcovia Európskej komisie, Svetovej banky a ďalší zainteresovaní aktéri rokovali na úrade župy o konkrétnych projektoch a ich financovaní. Intenzívne sa pracuje na zvyšovaní kvality a efektívnosti stredoškolského vzdelávania, zdynamizovaní rozvoja regiónu v oblasti Polonín, rozširovaní geoinfraštruktúry priestorových informácií a lepšom riadení projektov v integrácie marginalizovaných rómskych komunít a environmentálnej infraštruktúry v okrese Snina.

Tabuľka

Catching-up Regions
Päť stredných škôl v pôsobnosti PSK

- Matejovce, Medzilaborce, Stará Ľubovňa, Prešov, Kežmarok  

38 miliónov eur zo zdrojov EÚ

- použité na rozvoj študijných programov, materiálno-technické a priestorové vybavenie, tréningy učiteľov a neformálne vzdelávanie žiakov

10 miliónov eur zo zdrojov EÚ

- na podporu spolupráce malých a stredných podnikov a stredných odborných škôl

V realizačnej fáze je  príprava turistickej trasy Poloniny trail v oblasti Národného parku Poloniny.

Súčasťou komponentu je aj podpora malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu.

Spustená bola nová verzia geoportálu - geopresovregion.sk s tematickými mapami a informáciami.

 

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Asfaltérska čata v akcii

Ruch – 5 sek. – práce na ceste

Asfalérska čata, ktorú zriadila Správa a údržba ciest PSK, sa od júna naostro pustila do práce.Postupne sa vyberie opravovať cesty druhej a tretej triedy do všetkých okresoch kraja. Deväťčlenná čata má k dispozícii novú techniku za 980 tisíc eur, napríklad cestný asfaltový finišer, dva tandemové vibračné valce a cestnú frézu.

Nasleduje priama reč.

 • Marcel Horváth, riaditeľ SÚC PSK: "Chceli by sme tento rok zvládnuť zhruba 20 – 25 kilometrov takých najhorších stavov ciest, ktoré máme, kde sme už len dlhodobo plátali diery. Teraz sa už realizujú veľkoplošné opravy týchto ciest. Hlavne neudržiavaných ciest a ciest, ktoré máme v havarijných stavoch."
 • Anton Seman, majster asfaltérskej čaty: "Chodíme v podstate po celom našom kraji od Humenného až po Poprad. V každom okrese sú nejaké úseky ciest."
 • Václav Mihaľ, frézar, asfaltérska čata: "Dvaja sú vpredu - obsluhujú predný finišer - čistia, vzadu sú dvaja výškari, jeden finišerista a vzadu je ešte valcista, ktorý ide za nami."

Ruch – 5 sek. – práce na ceste

Správa a údržba ciest PSK bude aj naďalej realizovať rekonštrukcie a modernizáciu cestnej siete formou externých dodávateľov. Novovytvorená asfaltérska čata má pôsobiť aj tam, kde by proces verejného obstarávania zbrzdil potrebné opravy.

Nasleduje priama reč.

 • Marcel Horváth, riaditeľ SÚC PSK: "Dá sa povedať do koncových obcí alebo v takých ťažkých terénoch, kde by sme dosť ťažko súťažili nejakého dodávateľa, keďže táto činnosť nezahŕňa len čisto asfaltérske práce, ale obsahuje komplexnú prípravu pred týmito prácami, či už sa to týka vyčistenia priekop, zrezanie krajníc, orezanie stromov."
 • Václav Mihaľ, frézar, asfaltérska čata: "Pracujeme, aby sme mali čím lepšie a kvalitnejšie cesty pre občanov."

Ruch – 5 sek. – práce na ceste

Po úvodnom polročnom zábehu má asfaltérska čata v budúcom roku opraviť približne 50 kilometrov ciest.

 

« obsah

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 16.01.2020 / Aktualizované: 25.06.2020 HoreTlačiť