Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK - máj 21. týždeň

Týždeň v PSK - máj 2020 - 21. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

 

Obsah

 1. Pieniny - opraví sa 22 km ciest 
 2. geopresovregion.sk aj o Covid-19
 3. Knižnice sa opäť otvorili
 4. Poslanci sa stretnú na rokovaní 

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • Iniciatíva PSK pre ľudí v uplynulom týždni rozdala organizáciám, mestám a obciam približne 1500 rúšok, 400 ks párov rukavíc a 28 litrov dezinfekčných prostriedkov. Materiálna pomoc putovala do Stropkova, Sniny, Popradu, Levoče, Prešova, ale aj do Klčova a Ľubotíc.

 • Podtatranské múzeum v Poprade vyhlásilo pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí korešpondenčnú  súťaž „Hrajme sa s históriou – regionálne dejiny“.  Viac informácií na www.muzeumpp.sk

 • Študenti SPŠE v Prešove vylepšili aplikáciu MHD Prešov. Teraz je prehľadnejšia, rýchlejšia a obsahuje aj funkciu vyhľadávania spojenia a školských spojov. Navyše, po najnovšej aktualizácii funguje vyhľadávač spojenia aj offline.

 • Sté výročie narodenia Jána Pavla II. si pripomenul aj predseda PSK Milan Majerský, primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová a honorárny konzul Poľskej republiky v Prešove Ján Hudacký. K soche pápeža v Prešove položili symbolicky veniec.

Jingel PSK

Pieniny – opraví sa 22 km ciest
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Ruch stavba, kameň – 5 sek.

V rámci cezhraničnej spolupráce sa spustila modernizácia cestných  úsekov v Pieninskom národnom parku. Medzi Slovenskom a Poľskom sa zlepšia parametre dopravy a atraktívna turistická destinácia na Zamagurí bude mať výrazne kvalitnejšiu dopravnú infraštruktúru.

Nasleduje priama reč.

 • Milan Majerský, predseda PSK: "Goralská časť Slovenska alebo Spiša a Prešovského samosprávneho kraja je jednak  veľmi krásna a má čo ponúknuť. Už rokmi opotrebované cesty si zaslúžia svoju opravu."

Na slovenskej strane sa bude celkovo rekonštruovať 22 kilometrov ciest, a to v dvoch okresoch – Kežmarok a Stará Ľubovňa. Prvým úsekom je cesta od Haligoviec, cez Lechnicu, Červený Kláštor, Majere do Spišskej Starej Vsi.

Nasleduje priama reč.

 • Marcel Horváth, riaditeľ SÚC PSK: "Je to úsek tiahli zhruba 10,8 kilometra a na úseku 2/542, teda od Spišskej Starej Vsi a dole na Kežmarok, tam je úsek dlhý 11 kilometrov a je rozdelený na päť úsekov."
 • Róbert Šinály, EUROVIA SK, zhotoviteľ: "Neočakávame žiadne problém. Úsek je relatívne jednoduchý. Sú to štandardné práce, ktoré naša spoločnosť bežne realizuje. Pre zaujímavosť je to zruba 82 tisíc m2 asfaltových plôch, ktoré bude treba položiť a zároveň sa zrealizuje 22 tisíc ton obaľovaných zmesí."   

Ruch – cesty – 3 sek.

Stavba obsahuje aj komplexnú rekonštrukciu jedného mostu, dvoch zosuvov a 18-tich priepustov.

Nasleduje priama reč.

 • Milan Majerský, predseda PSK: "Chcú dodržať zmluvný termín, čiže do konca októbra by mala byť celá cesta v dĺžke 22 kilometrov zrekonštruovaná."
 • Róbert Šinály, EUROVIA SK, zhotoviteľ: "Stavba si vyžaduje určité obmedzenie, a preto by som aj ja chcel požiadať ako obyvateľov priľahlých obcí, tak aj turistov, ktorí tento nádherný kraj navštevujú ,o strpenie a rešpektovanie tých nevyhnutných dopravných obmedzení."

Hodnota projektu Modernizácie cestného spojenia Pieninských národných parkov – 2. etapa Poľsko – Slovensko je v hodnote 5,5 milióna eur. Z toho na slovenskej strane sa preinvestuje 3,5 milióna. 

Nasleduje priama reč.

 • Peter Sokol, poslanec ZPSK (Stará Ľubovňa): "Sú to projekty, kde sme vysoko úspešní aj Prešovský kraj a máme veľmi dobrú spoluprácu tiež s poľskou stranou. Toto je krásny výsledok a verím, že sa tá cesto čochvíľa zrealizuje."
 • Štefan Bieľak, poslanec ZPSK (Kežmarok): "Dnes už vidíme, že prvé mechanizmy nastúpili na cestu. V každom prípade sa teším, že to nie je konečný stav a že teda projekt bude pokračovať treťou etapou."
 • Marcel Horváth, riaditeľ SÚC PSK: "V úseku Hniezdne – Kamienka. Je to úsek v dĺžke 3,7 kilometra a rozpočtový náklad stavby predstavuje zhruba 1,9 milióna eur.

Ruch cesty – 5 sek.

« obsah

Predel Jingel Týždeň v PSK

geopresovregion.sk aj o Covid-19
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Ukážka geoportal

- Na obrazovke  momentálne vidieť vrstvu hustoty obyvateľstva a počet potvrdených prípadov Covid-19.

Aj takéto informácie ponúka aktuálne Geoportál Prešovského samosprávneho kraja, ktorý rozšíril svoju ponuku otvorených dát. Pod jednou strechou sú všetky informácie o koronavíruse, vývoji trhu práce, demografii, cestách, rómskych komunitách či zdravotnej starostlivosti.

Nasleduje priama reč.

 • Marek Hudák, Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia PSK: "Momentálne sa na geoportáli nachádza a je integrovaných vyše sto datasetov a 11 tematických máp z rôznych oblastí života. Cieľom geoportálu je zbierať, integrovať a publikovať pre verejnosť otvorené údaje."

Mapa Covid-19 ponúka všetky priestorové informácie súvisiace s pandémiou koronavírusu v Prešovskom samosprávnom kraji.

Nasleduje priama reč.

 • Marek Hudák, Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia PSK: "Miesta pomoci, mapa výskytu, odberné miesta, ale aj zaujímavosti ako rizikové demografické ukazovatele, ktoré podľa odborníkov vplývajú na šírenie tejto nákazy, ako aj komplexné informácie o poskytovaní zdravotnej starostlivosti na území kraja. Všetky tieto údaje sú v mape, v priestore na jednom mieste."

Ukážka geoportál.

 • Marek Hudák, Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia PSK: "Napríklad jedným takýmto pohľadom je možné vyčítať, akým spôsobom koreluje podiel rómskej komunity s vývojom nákazy na území Prešovského kraja."

Stav nezamestnanosti,  informácie o projekte Poloniny trail či podporené projekty Výzvy pre región v jednotlivých okresoch. Aj to nájdete na GeoPresovRegion. Portál poskytuje otvorené dáta jeden rok a vznikol v spolupráci s Európskou komisiou, Svetovou bankou a Prešovskou univerzitou v rámci iniciatívy Catching-up Regions.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Knižnice sa opäť otvorili
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Anketa

návštevníci knižnice: 

- Chýbalo mi to. Ja som stará škola, viete mne internet a také veci nehovorí nič.

- Bez knihy som stratená (smiech), veľmi rada čítam.

 

Pri postupnom uvoľnení koronaopaterení sa dočkali tiež čitatelia. Svoju činnosť pre verejnosť už obnovilo aj osem regionálnych knižníc v pôsobnosti PSK. Tak ako inde, aj pri návšteve knižnice však stále platia určité obmedzenia.

Nasleduje priama reč.

 • Janka Dolanská, riaditeľka, Knižnica Jána Henkela v Levoči: "Sme nesmierne radi, že môžeme už mať knižnicu otvorenú aspoň na to, aby sme prijímali výpožičky, odkladali ich do karantény a aby sme prijímali objednávky od čitateľov a na druhý deň ich mali prichystané, aby si ich mohli vyzdvihnúť. Zároveň pokračujeme v on-line aktivitách."
 • Iveta Hurná, riaditeľka, Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove: "Čitatelia si môžu u nás nielen knihy vrátiť, ale môžu si ich aj vypožičať. Púšťame ich aj medzi knižný fond, kde si môžu vybrať knihu, ktorú chcú, môžu si ju aj prelistovať ale s tým, že pri vstupe musia použiť dezinfekciu."

Vypožičané knihy sa vracali do knižníc po dvoch mesiacoch, k ďalším čitateľom sa dostanú po absolvovaní povinnej karantény – podobne ako repatrianti pri návrate na Slovensko.

Nasleduje priama reč.

 • Marcela Rušinová, knihovníčka, Knižnica Jána Henkela v Levoči: "Vrátené výpožičky idú do karantény, ktorú máme zriadenú v skladových priestoroch a až následne po čase sa môžu odpisovať z konta."
 • Michaela Demková, knihovníčka, Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove: "Každý pochváli, že konečne ste otvorený, knihy nám chýbali. Kupovať si knihy – jedna pani povedala, že kúpila si15 kníh a už by tak skoro nechcela nakupovať."

Koronakríza spomalila každodenný zhon a kniha sa stala vyhľadávaným spoločníkom.

Nasleduje priama reč.

 • Iveta Hurná, riaditeľka, Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove: "Mnohí čitatelia mimoriadne ocenili to, že už môžu prísť a vybrať si knihu."

Anketa

návštevníci knižnice: 

- Sme šťastní, lebo nemáme čo čítať.

- Myslím si, že toto je jedinečná príležitosť na to, aby sme si našli niekde svoj kútik, zobrali tú knihu a ostali len s ňou.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Poslanci sa stretnú na rokovaní
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

V apríli rokovalo Zastupiteľstvo PSK on-line. Pod tento spôsob sa podpísala koronakríza. Ďalšie stretnutie krajského parlamentu je naplánované na 25. mája a konať sa bude už v priestoroch Úradu PSK. Bude mať svoje pravidlá - pred vstupom do budovy sa bude merať telesná teplota, každý dostane rúško a rukavice. Rokovacia miestnosť sa pred zasadnutím vydezinfikuje, k dispozícii budú dezinfekčné prostriedky na ruky. Hlavnou témou rokovania bude úprava rozpočtu a úsporné opatrenia. Poslanci sa budú zaoberať aj zmenou a doplnením Výzvy pre región na rok 2020 a rozvojom cyklodopravy v kraji.

« obsah

***

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 224, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 16.01.2020 / Aktualizované: 21.05.2020 HoreTlačiť