Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK - marec 12. týždeň

Týždeň v PSK - marec 2020 - 12. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

 

Obsah

 1. Koronavírus – výzva predsedu PSK
 2. Kraj reagoval na koronavírus
 3. PSK dodal lekárom ochranné pomôcky
 4. Rekord v návštevnosti kraja
 5. Knižničných 95 radosti

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • Dodržiavajte preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám.
 • Umývajte si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej 40 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu.
 • Očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami.
 • Zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša.
 • Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky.
 • Dodržiavajte vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek, kto kašle alebo kýcha.
 • Vyhýbajte sa oblastiam s vysokou koncentráciou ľudí.
 • V domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov, niekoľkokrát denne nárazovo vetrajte.
 • Ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby.
 • Nosenie rúšky, resp. ochrannej šatky a rukavíc minimalizuje riziko nakazenia sa a šírenia vírusov.    

Jingel PSK

 Koronavírus – výzva predsedu PSK
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Situácia s koronavírusom Covid-19 je vážna a mení sa doslova z hodiny na hodinu. V celej krajine platí mimoriadny stav. K potrebným opatreniam pristúpil rovnako Prešovský samosprávny kraj.

Nasleduje priama reč.

 • Milan Majerský, predseda PSK: "Vážení obyvatelia Prešovského samosprávneho kraja, chcem vás všetkých vyzvať, aby ste boli v týchto dňoch disciplinovaní a pristupovali k opatreniam vlády naozaj zodpovedne. Aj Prešovský samosprávny kraj prijal niekoľko desiatok nevyhnutných opatrení, či už v doprave, sociálnej oblasti, kultúre, školstve, ale aj na úrade samotného Prešovského samosprávneho kraja. Niektoré možno nie sú jednoduché, ale musíme ich prijať. Musíme zaťať zuby a vydržať. Možno aj to, že sa nebudeme dočasne stretávať so svojimi rodinami alebo známymi. V tejto chvíli je to najlepšie, čo môžeme urobiť a nemýľme si pritom karanténu s voľnočasovými aktivitami. Nasledujúce dni majú byť časom, kedy budeme od seba separovaní. Nezľahčujme situáciu, nechoďme von, ak to nie je nevyhnutné. Neprechádzajme sa po sídliskách, nevysmievajme sa z tých, ktorí chcú chrániť zdravie nás všetkých a nosia rúška. Buďme my sami príkladom pre ostatných a zostaňme doma. Ak musíme ísť do práce autobusom alebo na nevyhnutný nákup, dajme si rúško alebo šatku. Ak sa u nás dostavia nejaké príznaky koronavírusu alebo inej choroby, zavolajme svojmu lekárovi predtým, než k nemu pôjdeme osobne. Riaďme sa nariadeniami, ktoré vydala vláda. Neverme neovereným správam a hoaxom, nešírme ich ďalej medzi ľudí, nevytvárajme zbytočnú paniku. Sledujme dôveryhodné weby, stránku ministerstva zdravotníctva a ministerstva vnútra, hlavného hygienika, oficiálnu stránku korona.gov.sk aj stránku PSK, kde pravidelne aktualizujeme informácie. Záleží to len od nás, ako sa bude situácia s koronavírusom vyvíjať. Ešte raz vás prosím, buďme disciplinovaní a predíďme tak scenáru, ktorý sa ešte stále odohráva v Taliansku. Touto cestou chcem poďakovať všetkým tým, ktorí stoja v prvej línii, či už sú to zdravotníci, lekári, ale aj všetci, ktorí zabezpečujú nevyhnutné zdravotné pomôcky pre tých, ktorí sa starajú o naše zdravie a bezpečnosť."

« obsah

Predel Jingel Týždeň v PSK

Kraj reagoval na koronavírus

Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Nasleduje priama reč.

Anketa

návštevníci Úradu PSK

 • "Opatrenia podľa mňa sú správne, že sú."
 • "Treba ešte pokračovať, žeby to nebolo ešte horšie."
 • "A byť hlavne opatrný."

Takto reagovali návštevníci Úradu PSK v piatok 13. marca na opatrenia župy, ktoré boli v tento deň prijaté v súvislosti s koronavírusom. Do uzávierky relácie Týždňa PSK 18. marca platilo nasledovné. V obmedzenom režime funguje podateľňa Úradu PSK – podania preberá informátor za dodržania prísnych podmienok. Župa žiada všetkých, ktorí potrebujú komunikovať s krajskou samosprávou, aby využili elektronickú, prípadne telefonickú komunikáciu. Až do odvolania ostávajú pre verejnosť zatvorené všetky kultúrne zariadenia. Krajská samospráva uzatvorila ambulantnú a týždennú formu sociálnej služby, ktorú má v pôsobnosti. V pravidelnej prímestskej autobusovej doprave kraj zaviedol  prázdninový režim. Ten zatiaľ platí do 27. marca.

 

Tabuľa č. 1

Všetky aktuálne informácie o koronavíruse sú zverejnené na

korona.gov.sk            virus-korona.sk

 

Nepretržite je k dispozícii verejnosti

Národné centrum zdravotníckych informácií      0800 221 234

Linka Úradu verejného zdravotníctva SR            0917 222 682      novykoronavirus@uvzsr.sk

 
Všetko, o koronavíruse a opatreniach proti jeho šíreniu na území PSK nájdete na           

po-kraj.sk/koronavirus

 

Tabuľa č. 2

INFOLINKY Regionálnych úradov verejného zdravotníctva SR podľa miesta bydliska v PSK
región Bardejov         

0917 121 946

región Humenné, Snina, Medzilaborce 

0908 868 796, 0908 440 174

región Poprad, Kežmarok, Levoča

0911 635 260, 0903 905 080

región Prešov, Sabinov 

0911 908 823

región Stará Ľubovňa  

0902 197 145, 0910 440 662

región Svidník, Stropkov

0911 614 378, 0910 580 707

región Vranov nad Topľou 

0907 958 725, 0915 783 454

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

PSK dodal lekárom ochranné pomôcky
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Prešovský samosprávny kraj pridelil zdravotníkom z prešovskej a ľubovnianskej nemocnice prvé ochranné pomôcky. Ide o jednorazové overaly a polomasky, ktoré im majú pomôcť zvládnuť situáciu s nedostatkom základných ochranných prostriedkov. PSK ich distribuovala nemocniciam vo vlastnej réžii a z vlastných zdrojov. Časť ochranných pomôcok zabezpečila župa pre pracovníkov Správy a údržby ciest PSK, ktorí zasahujú pri dopravných nehodách. Ďalšie prostriedky poputujú v najbližších dňoch organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Prioritne do zariadení sociálnych služieb.  

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Rekord v návštevnosti kraja
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska, ktorá zastrešuje cestový ruch, vyhodnotila rok 2019 z pohľadu návštevnosti. Zaznamenaný bol historický nárast počtu návštevníkov a stúpali aj ďalšie ukazovatele.

Nasleduje priama reč.

 • František Baláž, KOCR Severovýchod Slovenska: "Prekonali sme prvýkrát hranicu jedného milióna návštevníkov všetkých ubytovacích zariadení. Čo predstavuje rast v priemere približne o 19%."

Potešil aj podiel domácich návštevníkov a počet ich prenocovaní v ubytovacích zariadeniach Prešovského kraja. Tu čísla narástli o viac ako 21%. Vzhľadom na záujem pribudli na trhu aj ďalšie nové ubytovacie kapacity. Je ich viac o 17%. Najväčší záujem pretrváva o región Vysokých Tatier, krajské mesto Prešov a mesto Bardejov.

Nasleduje priama reč.

 • František Baláž, KOCR Severovýchod Slovenska: "Tradičnými zahraničnými návštevníkmi, ktorí prichádzajú najčastejšie na územie Prešovského kraja sú Česi, za nimi nasledujú Poliaci a Maďari."

KOCR Severovýchod Slovenska sa pripravuje na nasledujúcu letnú turistickú sezónu aj keď sa predpokladá, že sa pod ňu výrazne podpíše pandémia koronavírusu. Vyhlásená bola fotografická súťaž Choď a foť, pripravuje sa cestovateľmi po kraji obľúbené Legendarium a po ročnej pauze sa má vrátiť Cyklopátranie.

Nasleduje priama reč.

 • Jana Andraščíková, KOCR Severovýchod Slovenska: "Chceli by sme sústrediť pozornosť napríklad aj na drevené chrámy, ktoré sa nachádzajú na území Prešovského kraja. Posilniť turistické linky do oblastí, ktoré sú menej rozvinuté, ale zato veľmi zaujímavé."

Nový projekt Otvorené chrámy sa pripravuje v spolupráci s Prešovskou archieparchiou. Turistickej verejnosti sa majú sprístupniť vybrané drevené kostolíky severovýchodného Slovenska.  

 

Tabuľka č. 1

Štatistiky návštevnosti PSK v roku 2019

Počet návštevníkov ubytovacích zariadení               1 108 313

V porovnaní s rokom 2018 je to                               o 176 192 viac

Medziročný nárast                                                     18,9 %

 

Celkový počet prenocovaní všetkých návštevníkov  3 380 394

V porovnaní s rokom 2018 je to                                o 479 314 viac

Medziročný nárast                                                     16,5 %

 

Počet ubytovacích zariadení                                          856

Počet lôžok                                                                34 038

Medziročný nárast                                                     17,5 %,

 

Tabuľka č. 2

Štatistiky návštevnosti PSK v roku 2019

Okres                          Návštevnosť

 

Poprad                         735 966

Kežmarok                   109 642

Prešov                           64 370

Bardejov                       58 087

Stará Ľubovňa               45 020

Vranov nad Topľou      24 890

Levoča                          21 790

Humenné                      21 527

Sabinov                         11 585

Svidník                           5 079

Snina                               4 825

Stropkov                         4 362

Medzilaborce                  1 170

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Knižničných 95 radosti
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Krajská knižnica Pavla Országha Hviezdoslava v Prešove oslavuje v tomto roku 95. rokov od svojho založenia. Pri tejto príležitosti predstavila počas Týždňa slovenských knižníc 6. marca nové logo a novú webovú stránku. Počas celého roka bude knižnica realizovať celkovo 95 knižničných radostí. Web a logo boli prvými. Ďalšími budú napríklad - Noc s Andersenom, festival pre rodiny s deťmi Zvedavé čítanie, nový používateľský prístupnejší knižnično-informačný systém, výmenná burza ručných prác, adventný kalendár, knižná výzva, ale aj burza kníh.       

« obsah

***

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 16.01.2020 / Aktualizované: 23.03.2020 HoreTlačiť