Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK - september 37. týždeň

Týždeň v PSK - september 2020 - 37. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

 

Obsah

 1. 45 miliónov pre päť škôl
 2. IDS - zavedená bude zónová tarifa 
 3. EuroVelo11 - cyklotrasa pre všetkých
 4. Cena PSK - nominujte osobnosti 

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • Na jar 2021 sa začne s modernizáciou úsekov Bijacovce – Brezovica a Spišský Štvrtok – Kežmarok. MPaRV SR na tento účel schválilo PSK nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 3,8 mil. eur. Prešovská župa sa na projektoch bude podieľať spolufinancovaním vo výške 204-tisíc eur.

 • V úseku Kapušany - Prešov jazdia autobusy prímestskej dopravy od 2. septembra vo vyčlenenom jazdnom pruhu, ktorý za bežných podmienok slúži v smere Prešov – Kapušany. Cieľom dočasného riešenia je v čase prebiehajúcich rekonštrukcií zabezpečiť zrýchlenie autobusových spojov.

 • Unikátna mobilná galéria zobrazujúca Svätomariánsku tradíciu v Prešovskom kraji a Malopoľskom, ako i Podkarpatskom vojvodstve sa začiatkom septembra presunula z Prešova do obci Litmanová.

 • Na Úrade PSK sa s jeho predsedom Milanom Majerským stretli zástupcovia združenia rómskych obcí Jekhetane Roma a Slovakia. Spoločne diskutovali o aktuálnych problémoch v rómskych obciach Prešovského kraja. Konkrétne sa venovali témam školstva, opráv ciest, dobudovania vody a kanalizácie, ako aj cestovného ruchu a turizmu.

Jingel PSK

 45 miliónov eur pre päť škôl
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Školstvo je jedným z hlavných komponentov iniciatívy Catching-up regions, ktorú realizuje PSK v spolupráci s Európskou komisiou a Svetovou bankou už druhý rok. Päť stredných škôl v pôsobnosti krajskej samosprávy sa pripravuje na rozsiahle investície a zmeny vzdelávacieho systému.

Nasleduje priama reč.

 • Ján Furman, vedúci Odboru školstva PSK: "V rámci komponentu školstvo je to zameranie na prepojenie odborného vzdelávania so zamestnávateľmi. To znamená tak, aby absolventi našich škôl sa vo výraznej miere uplatnili na trhu práce."
 • Miroslav Vaško, vedúci oddelenia pre duálne vzdelávanie PSK: "Všetci vieme a vždy sa o tom hovorí, že najväčším problémom stredného školstva na Slovensku je práve ten nesúlad medzi tým, čo školy ponúkajú a tým, čo trh žiada."

V piatich školách sa budú z európskych zdrojov realizovať projekty na rozvoj študijných programov, materiálno-technického a priestorového vybavenia, tréningy učiteľov a vzdelávania žiakov.

Nasleduje priama reč.

 • Ján Furman, vedúci Odboru školstva PSK: "Tri operačné programy sú zakomponované do školskej problematiky a v spolupráci so Svetovou bankou a Európskou komisiou sa nám podarilo alokovať finančné zdroje vo výške cca 45 miliónov, aby sme vytvorili päť špičkových centier."
 • Miroslav Vaško, vedúci oddelenia pre duálne vzdelávanie PSK: "Tá synergia v rámci jednotlivých programov bola nastavená tak, aby sa vzájomne jednotlivé investície dopĺňali, a možno najväčšou časťou je Integrovaný operačný program, teda IROP, z ktorého budú financované výstavby, rekonštrukcie budov a nákup materiálno-technického zabezpečenia.
 • Ján Holub, riaditeľ, Spojená škola Ľ. Podjavorinskej Prešov: "V rámci našej školy budú kompletne zrekonštruované priestory dielní odborného výcviku, ktoré dostanú úplne nový šat. To znamená budú to kompletne moderné priestory, ktoré sú už hodné tretieho tisícročia a viac menej aj tých technológií."
 • Vladimír Buvalič, riaditeľ, SOŠ Jarmočná, Stará Ľubovňa: "Budú zrekonštruované pôvodné priestory, ale vzniknú aj nové objekty, ktoré budú slúžiť na výučbu u praktického vyučovania. Napríklad dobudovaný bude športový areál, bude postavená budova, kde sa bude vyučovať barbecue, odbor cukrár, budú vybudované priestory pre remeslá, vzniknú v škole rybníky."

Z operačného programu Integrovaná infraštruktúra je pre školy alokovaných 10 miliónov eur, a to na podporu spolupráce malých a stredných podnikateľov a stredných škôl. Ďalších päť miliónov eur je určených na vzdelávanie pedagógov a odborných pracovníkov, a to z operačného programu Ľudské zdroje.

 

Tabuľka

Catching-up Regions - zapojené školy

SOŠ agropotravinárska a technická Kežmarok

SOŠ polytechnická A. Warhola Medzilaborce

SOŠ Jarmočná Stará Ľubovňa 

SOŠ elektrotechnická Poprad - Matejovce

Spojená škola Ľudmily Podjavorinskej Prešov

 

« obsah

Predel Jingel Týždeň v PSK

IDS - zavedená bude zónová tarifa
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Prešovský a Košický samosprávny kraj pracujú na zavedení Integrovaného dopravného systému. Aktuálne sa blíži čas zavedenia zónovej tarify ako jedného z cieľov integrovanej verejnej dopravy. Zvýšiť sa má počet cestujúcich a komfort cestovania.

Nasleduje priama reč.

 • Alexander Galajda, vedúci Odboru dopravy PSK:" Zonácia bude mať možnosť predplatenia si nejakých mesačných a štvrťročných lístkov, polročného, ročného lístka. Z tohto dôvodu sa snažíme zónovú tarifu sprístupniť od 1. februára 2021."
 • Milan Škorupa, konateľ spoločnosti IDS Východ: "Bude táto tarifa uplatnená pre prímestskú autobusovú dopravu, začnú sa realizovať kroky k jej rozšíreniu na jednotlivé mestské hromadné dopravy, nielen v krajských mestách, ale aj v rôznych okresných mestách, kde je nejaká mestská doprava prevádzkovaná.

A to aj v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko ako prevádzkovateľom vlakovej osobnej dopravy. Cestujúci si má v systéme zakúpiť len jeden cestovný lístok bez ohľadu na to, aké druhy dopravy použije na svojej trase a či prestúpi raz alebo dva razy. Cestujúci zároveň bude môcť využiť na cestovanie jednu tarifu.

Nasleduje priama reč.

 • Milan Škorupa, konateľ spoločnosti IDS Východ: "Predpokladáme, že takým najpopulárnejším produktom z týchto časových predplatných lístkov budú zónové mesačníky. Teda kúpim si mesačný lístok povedzme na nejaké tri zóny, ktoré sú pre mňa najzaujímavejšie a v rámci týchto zón jazdím neobmedzene, čo sa týka počtu jázd, čo sa týka smerov jázd a podobne."  

Ide o produkt na zvýhodňovanie pravidelných cestujúcich. V minulom roku v rámci IDS Východ došlo k zjednoteniu tarify a prepravných poriadkov v prímestskej autobusovej doprave na území oboch krajov.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

EuroVelo11 – cyklotrasa pre všetkých
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Medzinárodná cyklotrasa EuroVelo11, nazývaná aj Šelma východu, je určená všetkým priaznivcom cyklistiky. Dokazuje to aj propagačný cyklovýjazd deti a seniorov, ktorý sa konal 5. septembra vo Veľkom Šariši. Tí, ktorí šliapli do pedálov absolvovali aspoň malú časť z celkových vyše 6500 kilometrov EuroVela11, ktoré vedie z Nórska do gréckych Atén. V Prešovskom kraji začína transeurópska cyklistická železnica v Mníšku nad Popradom, pokračuje v Plavnici, vedie cez Lipany, Sabinov, Veľký Šariš, Prešov a končí v Seniakovciach.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Cena PSK - nominujte osobnosti
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Aj tento rok v decembri bude udelené najvyššie krajské ocenenie - Cena Prešovského samosprávneho kraja. Významné osobnosti a kolektívy môže verejnosť nominovať do 30. septembra. Potrebné sú súhlasy navrhovateľa a navrhovaného so spracovaním osobných údajov. O laureátoch Ceny PSK rozhodne krajské zastupiteľstvo na základe odporúčania Komisie pre udeľovanie verejných ocenení PSK. Cena Prešovského samosprávneho kraja bude tento rok udelená už po 17-ty krát. 

Tabuľka

Nominácie na laureáta Ceny PSK

 

Termín nominácie:     do 30. septembra 2020

Nominácie zaslať:     Úrad PSK

                                    Námestie mieru 2

                                    080 01 Prešov

s označením „Cena PSK“

e-mailom:                   podatelna@vucpo.sk

 

Súčasťou nominácie sú aj potrebné súhlasy navrhovateľa a navrhovaného so spracovaním osobných údajov.

Bližšie informácie a tlačivá spolu s povinnými prílohami sú dostupné na oficiálnom webovom sídle www.vucpo.sk.

« obsah

***

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 16.01.2020 / Aktualizované: 16.09.2020 HoreTlačiť