Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

SÚC PSK zrekonštruovala most za Stropkovom

57-ročný most bol v zlom technickom stave

Doprava

Most za mestom Stropkov je po rozsiahlej rekonštrukcii opäť v prevádzke. Jeho oprava si vyžiadala náklady vo výške  851-tisíc eur.

Šandalský most v Stropkove po rekonštrukcii opäť slúži verejnosti. Správa a údržba ciest (SÚC) PSK ho slávnostne sprejazdnila v piatok 2. júla. Rekonštrukcia, ktorá začala ešte koncom minulého roka, si vyžiadala úplné uzavretie mosta. Z pôvodného starého mosta totiž museli odstrániť všetko až na úroveň nosníkov. Cestná premávka tak bola odklonená na obchádzkovú trasu.

Zrekonštruovaný Šandalský most v Stropkove

V rámci opravy mosta, ktorý už bol v zlom technickom stave (5. stupeň STS), sa zrealizovala aj nová konštrukcia vozovky (250 m), chodník pre peších so zábradlím a po oboch stranách komunikácie sa osadili oceľové zvodidlá.

Okrem toho došlo k úprave vodného toku Ondava, preložky telekomunikačného kábla, osadeniu osvetlenia, úprave nespevnenej krajnice a svahu, ale aj osadenia trvalého dopravného značenia. Celkové náklady rekonštrukčných prác predstavujú viac ako 851-tisíc eur.

Most za mestom Stropkov z roku 1964 už vykazoval značné známky poškodenia. Na celej nosnej konštrukcii bolo pred opravou možné vidieť stopy po priesakoch vody a evidentné zatekanie nosnej konštrukcie. Rímsy vykazovali značný rozpad betónových častí a koróziu obnaženej výstuže. Pod mostným objektom chýbala časť opevnenia svahov.

***

V Prešove 6. júla 2021

Facebook

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 06.07.2021 / Aktualizované: 06.07.2021 HoreTlačiť