Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK - apríl 17. týždeň

Týždeň v PSK - apríl 2021 - 17. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

 

 

Obsah

 1. Rekonštrukcia dvoch dôležitých ciest
 2. Mikroprojekty za 200 tisíc eur
 3. VKOC – zaočkovali vyše 47 tisíc ľudí
 4. Call centrum pre veľkokapacitné očkovacie centrá

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • Krajských poslancov čaká ďalšie on-line rokovanie, a to už 3. mája. Na programe majú 17 bodov, zaoberať sa budú najmä financiami, cykloturistickými trasami i záverečným účtom za rok 2020. Okrem toho poslanci rozdelia dotácie v Mikroprograme PSK, kde bolo alokovaných 1,28 milióna eur.

 • Bardejov bude mať novú cyklolávku. Povedie cez vodný tok „Šibská voda“ a priľahlý úsek cyklochodníka na obidvoch stranách vodného toku. Dielo by malo byť zhotovené do 180 dní. Jeho celková hodnota je viac ako 180-tisíc eur, polovicu tejto sumy tvorí dotácia PSK z grantovej schémy Výzva pre región, druhú vlastné zdroje mesta.

 • Minister školstva Branislav Gröhling uplynulý týždeň navštívil župné Gymnázium Terézie Vansovej v Starej Ľubovni. S predsedom PSK Milanom Majerským a riaditeľkou školy diskutovali na témy aktuálneho fungovania škôl, prezenčnej výučby i plánovaných rekonštrukcií na gymnáziu. 

 • Oživenie pozostatkov rusínskej kultúry – tak sa volá výstava fotografií mladej autorky Márie Gališinovej, ktorá svoje diela vystavuje priamo na ulici pred obecným úradom v obci Hostovice (okr. Snina). Prostredníctvom umeleckej fotografie chce oživiť krásy rusínskej kultúry a priblížiť ich širšej verejnosti.

Jingel PSK

Rekonštrukcia dvoch dôležitých ciest
Týždeň v PSK:: Cesty (flashové správy)                        

Ruch autá premávka – 2 sek.

Ruch 2 sek. – poklepanie základného kameňa – Raslavice – Demjata

Poklepaním základného kameňa 22. apríla dostala zelenú ďalšia etapa rekonštrukcie cesty  Prešov - Bardejov. Modernizovať sa bude úsek medzi obcami Raslavice a Demjata.

Nasleduje priama reč.

 • Marcel Horváth, riaditeľ SÚC PSK : "Budeme rekonštruovať 2,4 kilometra, investičný náklad je 2,214 milióna eur. Tento projekt zahŕňa rekonštrukciu dvoch mostných objektov, sedem priepustov, doplnenie a výmenu bezpečnostných záchytných zariadení."
 • Milan Majerský, predseda PSK: "Tento úsek sa nezačína, ani nekončí, ale iba sa pokračuje v rekonštrukcii, lebo táto cesta je veľmi významná pre okres Bardejov, ale aj v rámci cezhraničnej nielen turistiky, ale aj obchodu a spolupráce."

Rekonštrukcia uvedeného úseku cesty má byť hotová na jeseň, teda skôr ako zmluvne dohodnutých 300 dní. Financovaná je z európskych zdrojov, v rámci projektov Interreg. Krajská samospráva sa na spolufinancovaní podieľa sumou takmer 111 tisíc eur.

Nasleduje priama reč.

 • Patrik Mihaľ, poslanec ZPSK (Bardejov): "V rámci budovania infraštruktúry aj medzi Poľskom je to, samozrejme, veľmi dôležitá dopravná tepna, ktorá umožňuje občanom z Poľska cestovať na Slovensko a opačne."
 • Jozef Kmec, poslanec ZPSK (Bardejov): "Tento úsek už potreboval rekonštrukciu práve v takom rozsahu, ako sa vykonáva. A my ako poslanci Prešovského samosprávneho kraja urobíme všetko preto, aby bol spravený celý úsek."

Ruch autá premávka – 2 sek.

Ruch premiestnenie dopravnej značky – 2 sek.

Ruch 2 sek. – poklepanie základného kameňa – Fijaš – Lomné

Rovnaký deň, ale už okresy Svidník a Stropkov a ďalšia cesta, ktorá prejde obnovou.  Modernizovať sa tu bude vyše 7-kilometrov úseku Fijaš – Lomné.  

Nasleduje priama reč.

 • Marcel Horváth, riaditeľ SÚC PSK : "Zahŕňa rekonštrukciu jedného mostného objektu, štyroch priepustov, vybudovanie nového priepustu. Ďalej je to rekonštrukcia oporného múru a znova výmena záchytných bezpečnostných zariadení, doplnenie zvislého dopravného značenia, vodorovného dopravného značenia a v neposlednom rade úprava odvodňovacích pomerov celej cesty."

Okrem toho sa počíta s položením asfaltového koberca a vyrovnaním nerovností na ceste. Pribudnú bezpečnejšie priechody pre chodcov v obciach Fijaš, Kručov a Lomné. Aj tu je rekonštrukcia naplánovaná na 300 dní.

Nasleduje priama reč.

 • Martin Jakubov, podpredseda PSK (Stropkov): "Je to frekventovaná cesta. Zub času už ukázal, že potrebuje už hĺbkovú opravu a som veľmi rád, že sa za tie mesiace a roky, čo sa pripravoval tento projekt sa dotiahol dnes do úspešného začiatku."
 • Ján Vook, poslanec ZPSK (Svidník): "Rozsiahla investícia, ale spájame Svidnícko - Stropkovský okres s nádhernou cestou. Keď sa nám to podarí je to aj spojenie s Domašou. Myslím si, že každý občan, ktorý bude týmto ťahom prechádzať bude maximálne spokojný."

Modernizácia úseku Fijaš – Lomné bude stáť necelé dva milióny eur. Finančná spoluúčasť krajskej samosprávy je takmer 100 tisíc eur. Aj tento projekt sa realizuje z eurofondov - projektového programu Interreg.

« obsah

Predel Jingel Týždeň v PSK

Mikroprojekty za 200 tisíc eur
Týždeň v PSK: Projekty (flashové správy)

Šesť mikroprojektov v hodnote 200 tisíc eur sa bude realizovať v cezhraničnom partnerstve s Karpatským euroregiónom v Poľsku. Krajská samospráva podpísala zmluvy s ďalšími úspešnými žiadateľmi o finančný príspevok. Tri mikroprojekty sú zamerané na ochranu a rozvoj prírodného kultúrneho dedičstva a rovnaký počet zacieli na vzdelávanie v pohraničí.

Nasleduje priama reč.

 • Milan Majerský, predseda PSK: "Tie aktivity tu stále sú a európske štrukturálne fondy môžu prispieť aj k takýmto projektom, ktoré majú i edukatívny, ale aj investičný charakter do nášho kraja. To partnerstvo s Poliakmi prináša dlhodobo veľké úspechy a má veľký význam."

Dva úspešné projekty sú z dielne Krajského múzea v Prešove. Prvý s názvom Cezhraničné virtuálne prehliadky výstav a expozícií múzeí a druhý mikroprojekt - Vzdelávanie v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva.

Nasleduje priama reč.

 • Ľuboš Olejník, riaditeľ, Krajské múzeum Prešov. "Aby začali chodiť nové skupiny divákov, aby sme sa stali prístupnejší skupinám, ktoré nemajú príležitosť prísť do múzea. A v tom druhom prípade je to implementácia tých najmodernejších, najkvalitnejších a najšetrnejších reštaurátorských postupov do reštaurátorskej práce krajského múzea."

Slovenský Červený kríž Územný spolok Svidník bude realizovať projekt Prvá pomoc rozprávkou - zážitkový kurz prvej pomoci. Určený je pre rodiny s deťmi, ktoré čaká putovanie lesom.

Nasleduje priama reč.

 • Slavomír Sakalik, riaditeľ, SČK Územný spolok Svidník: "Kde stretnú rozprávkové bytosti a tým rozprávkovým bytostiam sa stanú rôzne malé úrazy.Takže deti sa venujú rozprávkovým bytostiam, ošetrujú ich a rodičia sa v tej prvej pomoci tiež rovnako vzdelávajú, lebo sú tam prítomní. A takto nepriamo ukázať, že keď sa nebojí to dieťa, tak sa neboj ani ty."

Prešovský samosprávny kraj, ako implementačná jednotka pre fond mikroprojektov podporil od roku 2014 z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, projekty v hodnote viac ako dva milióny eur. 

 

Tabuľka

Mikroprojekty v cezhraničnom partnerstve s Karpatským euroregiónom v Poľsku
4. výzva
Podporený žiadateľ, názov mikroprojektu                                   hodnota projektu

 

Slovenské technické múzeum - Múzeum Solivar                        37.968 eur

Kultúrne dedičstvo Solivaru a Krosna v jedinečných tradíciách                 

 

LESY SR, závod Prešov                                                                 27.379 eur

Spoločne za objavovaním prírodného a kultúrneho dedičstva                    

náučných chodníkov Sigord a Tajch                                                            

 

Krajské múzeum v Prešove                                                            40.331 eur

Cezhraničné virtuálne prehliadky výstav a expozícií múzeí                       

 

SČK Územný spolok Svidník                                                         30.873 eur

Prvá pomoc rozprávkou - zážitkový kurz prvej pomoci                              

 

Krajské múzeum v Prešove                                                            37.613 eur

Vzdelávanie v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva

 

Mesto Veľký Šariš                                                                           34.027 eur

Vzdelávanie zamestnancov samospráv a práca

on-line v období mimoriadnej situácie – pandémie

« obsah

 Jingel - PSK Týždeň v PSK

VKOC – zaočkovali vyše 47 tisíc ľudí       
Týždeň v PSK: Zdravotníctvo (flashové správy)

Prešovský samosprávy kraj za devätnásť očkovacích dní vo svojich štyroch veľkokapacitných centrách podal vakcínu viac ako 47 tisíc ľuďom. A začala sa podávať aj druhá dávka vakcíny AstraZeneca. Počas predchádzajúceho víkendu ju dostalo cez dvetisíc ľudí. Cez rezervačný systém PSK, ktorý prevádzkuje župa v spolupráci s ambulantnými lekármi, zaočkovali vyše 2800 prihlásených.

« obsah

 Jingel - PSK Týždeň v PSK

 Call centrum pre veľkokapacitné očkovacie centrá            
Týždeň v PSK: Zdravotníctvo (flashové správy)

Obyvatelia kraja majú k dispozícií špeciálne telefónne linky, kde získajú informácie o očkovaní vo veľkokapacitných očkovacích centrách PSK. Na tých im operátori odpovedajú na otázky, poskytujú aktuálne informácie a zbierajú podnety. Do veľkokapacitných očkovacích centier PSK sa môžu občania dovolať v dobe očkovania od 7.00 hod. do 19.00 hodiny. Call centrum Prešov bude prijímať hovory nepretržite 24 hodín, sedem dní v týždni. To znamená, že po skončení očkovania v krajských centrách budú regionálne linky presmerované na prešovskú linku.

 

« obsah

***

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 02.05.2021 / Aktualizované: 12.05.2021 HoreTlačiť