Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK - máj 18. týždeň

 

Týždeň v PSK - máj 2021 - 18. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

 

 

Obsah

 1. Stropkov – všetci stredoškoláci opäť v triedach
 2. Záverečný účet 2020 schválený
 3. Raslavice – Kuková: opravujú vážne zosuvy
 4. Moderná pobočka krajskej knižnice

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • Erbová sála sa v súťaži SPP, v rámci hlavnej aktivity Kultúrna pamiatka roka - cena Fénix, stala najkrajšou obnovenou pamiatkou za roky 2018-2019. V hlasovaní verejnosti získala 3758 likov.

 • Delegácia PSK sa uplynulý týždeň na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR stretla s generálnym riaditeľom sekcie IROP Albertom Némethom a s generálnou riaditeľkou sekcie INTERREG. Spoločne rokovali o rozbehnutých a pripravovaných projektoch.

 • Predseda PSK Milan Majerský sa stretol so zástupcami Rady mládeže Prešovského kraja na on-line Raňajkách so županom. Spoločne diskutovali o dianí na stredných školách a novom mentoringovom programe Porada. Členovia rady priniesli konkrétne návrhy na zlepšenia života mladých v kraji.

 • Na Úrade PSK sme privítali čerstvých majstrov Európy v zápasení Tajmuraza Salkazanova a Achsarbera Gulaeva s ich reprezentačným trénerom Erikom Capom, ktorí klubovo účinkujú v ZK Vihorlat Snina. Salkazanov na majstrovstvách vybojoval zlato vo váhovej kategórii do 74 kg a Gulaev rovnako zlato v kategórii do 79 kíl.

Jingel PSK

Stropkov – všetci stredoškoláci opäť v triedach
Týždeň v PSK: Školstvo (flashové správy)                        

Ruch zvonček a ukážky škola  – 8 sek.

Nasleduje priama reč.

 • Ivana Jecušková, riaditeľka, Gymnázium Stropkov. "Je to 12-násť mesiacov, kedy sa stretávame komplet celá škola."
 • Peter Kuľbaga, riaditeľ, SOŠE Stropkov: "No boli sme zatvorení veľmi dlho od 12.októbra 2020."
 • Eva Vandová, zástupkyňa riaditeľa, SOŠ služieb Stropkov: "Vyučovať odborné vzdelávanie cez dištančné vzdelávanie sa nedá."

V Stropkove sa učitelia, majstri odborného výcviku a predovšetkým žiaci dočkali znovuotvorenia stredných škôl pre všetky ročníky. Ružova farba covid automatu umožnila ako jedinému a prvému okresu v PSK od 3. mája opäť naplno rozbehnúť prezenčnú formu vyučovania. Aké sú teda prvé dni v školských laviciach?

Nasleduje priama reč.

 • Oliver Malatina, žiak, Gymnázium Stropkov: "Ťažké, lebo trebalo vstávať skôr ako na dištančné, čo sa stačilo postaviť z postele, sadnúť si za počítač a zapnúť si kameru. Bolo to už dlho doma a ťažšie."
 • Ondrej Homoľa, žiak, SOŠE Stropkov. "Klasika sme nastúpili, pocit je taký ako v septembri. Viete, ak je to už viac ako rok doma, je to taký divný pocit – stále od rána do večera za počítačom."
 • Valéria Senajová, učiteľka, Gymnázium Stropkov. "To je ako keby bola moja nová trieda, opäť si na seba zvykáme. Učíme sa aký je rozvrh – na všetko sme zabudli – kde máme skrinky, aké máme hodiny, niektorí ani triedu nevedeli nájsť."

Prvé dni v stredných školách v Stropkove boli takzvane adaptačné. Zvolili postupný nábeh na plný vyučovací profil a za dodržania všetkých platných pravidiel.

Nasleduje priama reč.

 • Karolína Štofirová, žiačka, Gymnázium Stropkov. "To je fajn, sa nám to hodí určite, pretože sa ani tak nepoznáme, sme málo spolu boli."
 • Ivana Jecušková, riaditeľka, Gymnázium Stropkov: "Najmä u tých prvákov, ktorí boli jeden mesiac spolu a tam sme zvolili štyri hodiny triednických hodín."
 • Peter Kuľbaga, riaditeľ, SOŠE Stropkov. "Mali všetko prichystané, takže nebol najmenší problém nabehnúť na prezenčné vyučovanie. Samozrejme, ten zvyk dochádzania do školy sa musí postupne obnoviť."

Ukážka vyučovanie – prax

- Aby nám lepšie chutil, dávame džem na teplý koláč.

- Poopravujte si chyby, ak tam máte nejaké.

 

Stredné školy v jednotlivých okresoch sa budú riadiť regionálnym školským covid automatom. Tam, kde to bude nevyhnutné, sa budú zatvárať triedy. V troch stropkovských veria, že v nich vydržia spolu do konca tohto školského roka.

Nasleduje priama reč.

 • Mária Vaňková, majsterka OV, SOŠ služieb Stropkov: "Budeme sa snažiť teraz zdokonaliť a dobehnúť zameškané."
 • Maroš Maruščák, učiteľ, SOŠE Stropkov: "Sme optimisti. Keď to bude takto naladené, vydržíme kľudne aj do konca roka. Hoci s tým rúškom je to trošku namáhavejšie."

« obsah

Predel Jingel Týždeň v PSK

Záverečný účet 2020 schválený
Týždeň v PSK: Zastupiteľstvo (flashové správy)

Krajský parlament, ktorý rokoval 3. mája opäť on-line, schválil Záverečný účet PSK za rok 2020. Výsledkom hospodárenia je schodok 3,8 milióna eur, ale po realizácii finančných operácií ostala na účte župy suma 30,9 milióna eur. Tento prebytok sa bude deliť nasledovne.

Nasleduje priama reč.

 • Dagmar Olekšáková, vedúca Odboru financií PSK: "28 304 000 je prevod do rezervného fondu na financovanie investičných akcií a suma 2 595 000 eur je suma určená do fondu nevyčerpaných dotácií na vykrytie zmlúv, ktoré sú uzatvorené z Výzvy pre región."
 • Milan Majerský, predseda PSK: "Záverečný účet bol taktiež určitým zrkadlom toho, ako stojí finančne PSK a ako sme schopní fungovať v ďalšom období, a to hlavne v súvislosti aj s čerpaním 30 miliónového úveru v pohľade na Európsku investičnú banku. To naše zrkadlo bolo nastavené a ukázalo sa aj to, že sme schopní financovať väčšie investičné akcie." 

Poslanci zároveň tento veľký investičný úver z EIB schválili. Financie z prebytku za rok 2020 sú oproti predchádzajúcemu roku nižšie. Krajská samospráva mala aj s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti výdavky na boj s pandémiou 3,4 milióna eur.

« obsah

 Jingel - PSK Týždeň v PSK

Raslavice – Kuková: opravujú vážne zosuvy     
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Ruch oprava cesty – 3 sek.

Rucc - premávka auto – 2 sek.

Prešovská župa rieši modernizáciu cestnej siete aj mimo hlavných dopravných uzlov v kraji. Jedným z príkladov je cesta medzi obcami Raslavice a Kuková, ktorá prepája šarišskú os Prešov – Bardejov s hlavnou medzinárodnou cestou na Svidník.

Nasleduje priama reč.

 • Marcel Horváth, riaditeľ SÚC PSK : "Riešili sme tam ťažké zosuvy v katastri obci Lopúchov, v katastri obce Stuľany a ten prvý oporný múr, ktorý riešil stabilitu a rozšírenie cesty pri kaštieli v Raslaviciach."

Kde ide o dostavbu oporného múru z lomového kameňa s dĺžkou takmer 250 metrov. Rekonštrukcia vyše osemkilometrového úseku končí v Kukovej, kde sú aktuálne práce zastavené.

Nasleduje priama reč.

 • Marcel Horváth, riaditeľ SÚC PSK : "Pretože tam prebieha rekonštrukcia vodovodu v ceste a v jeseni by sme chceli tento projekt ukončiť kompletnými kobercovými úpravami."

Ruch práce cesta – 2 sek.

Nasleduje priama reč.

 • Milan Majerský, predseda PSK: "Sú to veľmi dôležité komunikácie a sú tam vážne zosuvy, ale ak by sme odrezali od ostatného sveta tieto obce, tak ľudia by nemali kontakt či už s okresným mestom alebo so strediskovou obcou a boli by výrazným spôsobom eliminovaní."

Ruch práce cesta – 2 sek.

Spojenie Raslavie – Kuková má v budúcnosti slúžiť pre napojenie na pripravovanú rýchlostnú cestu R4. Cesta sa modernizuje v rámci projektu Interreg - Zlepšenie dopravného spojenia Jaslo, Bardejov, Svidník a TEN-T koridor.

« obsah

 Jingel - PSK Týždeň v PSK

Moderná pobočka krajskej knižnice         
Týždeň v PSK: Kultúra (flashové správy)

Nasleduje priama reč.

 • Emília Antolíková, vedúca Odboru kultúry PSK: "Je nevyhnutné, aby tieto priestory našich knižníc boli adekvátne dobe, ktorú žijeme."
 • Iveta Hurná, riaditeľka, Krajská knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove: "Zmenil sa priestor, zmenili sa regále a zmenil sa duch tejto knižnice a to je najdôležitejšie."

Stalo sa tak v pobočke Krajskej knižnice Pavla Országha Hviezdoslava v Prešove - Sídlisko Šváby, ktorá prešla počas šiestich mesiacov modernizáciou, a to v celkovej výške 17-tisíc eur.

Nasleduje priama reč.

 • Iveta Hurná, riaditeľka, Krajská knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove: "Je tu kútik pre malé deti, je tu zašívací kútik pre tínedžerov, jednoducho každý si tu nájde svoje a čo je dôležité verím, že si tu každý nájde aj tú svoju správnu knihu."
 • Júlia Labudová, knihovníčka: "Hlavným zámerom bol komfort pre čitateľov a trošku sa zmenila už filozofia fungovania knižníc. Malo by to byť aj  miesto nejakého relaxu, trochu aj pohody."
 • Emília Antolíková, vedúca Odboru kultúry PSK: "Ak keď to nie je nejaká veľká rekonštrukcia, pretože si tu vieme určite predstaviť ďalšie úpravy. Je to prenajatý priestor, sme veľmi radi, že knižnica má túto pobočku a veríme tomu, že v tomto trende zveľaďovania priestorov knižníc budeme pokračovať."

Pobočka krajskej knižnice na Sídlisku Šváby má 1400 čitateľov a vo fonde viac ako 12-tisíc kníh. V rámci modernizácie pribudli aj nové knižné tituly, výtvarné riešenia, nábytok a vznikli oddychové zóny.                              

« obsah

***

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 09.05.2021 / Aktualizované: 12.05.2021 HoreTlačiť