Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Verejné konzultácie k programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021-2027

Aj ty môžeš pomôcť formovať poľsko-slovenské pohraničie

Obyvatelia pohraničia ako aj všetky zainteresované osoby môžu ovplyvniť formu cezhraničnej spolupráce medzi Poľskom a Slovenskom. Po mnohých mesiacoch intenzívnej spolupráce, cezhraniční partneri pripravili návrh programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021-2027, financovaný z európskych fondov. Teraz nadišiel čas jeho verejných konzultácií.

Poľsko-slovenská cezhraničná spolupráca má dlhoročnú tradíciu. Projekty sa financujú od roku 2004, najskôr v rámci programu PHARE a potom v rámci programu Interreg. Vďaka európskym fondom sa zrealizovalo takmer 2 000 projektov v hodnote viac ako 400 miliónov EUR. V rokoch 2021 - 2027 bude program naďalej podporovať cestné projekty a projekty v oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva. Významná časť finančných prostriedkov pôjde na rozvoj cestovného ruchu a prehĺbenie sociálnych a hospodárskych vzťahov. Projekty sa budú snažiť ešte lepšie zohľadňovať špecifické potreby rôznych spoločenských skupín. Prispejú tiež k zachovaniu a vytvoreniu nových pracovných miest v prihraničnej oblasti. Finančný príspevok môžu dostať aj iniciatívy zamerané na ochranu a rozvoj biodiverzity, zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a turistov v súvislosti s klimatickými zmenami. S príspevkom môžu počítať aj mikroprojekty, ktoré už roky úspešne prispievajú k posilňovaniu poľsko-slovenských väzieb.

Počas konzultácii sa môžete vyjadriť k dôležitým otázkam cezhraničnej spolupráce medzi Poľskom a Slovenskom. Pripomienky predložené počas konzultácií budú zohľadnené v priebehu prípravy finálnej verzie programu. Podrobnosti o priebehu konzultácií nájdete na webovej stránke programu Interreg Poľsko - Slovensko v záložke „Program 2021 - 2027“. Pripomienky je možné zasielať do 22. augusta.

***

Odbor strategického rozvoja Ú PSK
oddelenie regionálneho rozvoja

Facebook

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 20.07.2021 / Aktualizované: 28.07.2021 HoreTlačiť