Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

PSK vo svojich centrách dosiaľ zaočkoval 34 127 ľudí

Uplynulý víkend sa kapacita VKOC Prešov nenaplnila na 100%

Prešovský samosprávny kraj  pokračoval po veľkonočnej prestávke v očkovaní vo svojich troch veľkokapacitných očkovacích centrách. Kým v Poprade a Humennom sa počas oboch víkendových dní  podarilo naplniť pôvodne plánovanú kapacitu, v Prešove v nedeľu 11. apríla záujemcovia o očkovanie chýbali.  

Prešovský samosprávny kraj pre uplynulý víkend (10. a 11. apríla) mal pre všetky tri veľkokapacitné očkovacie centrá (VKOC)  zakontrahovaných spolu 8-tisíc vakcín AstraZeneca, na sobotu a nedeľu po 2-tisíc vakcín pre VKOC v Prešove a po 1-tisíc vakcín pre VKOC Humenné a Poprad (taktiež na sobotu a nedeľu).

Po piatich plne vyťažených víkendoch v centrách kraja sa ale po prvý-krát počas veľkokapacitného očkovania počty v krajských VKOC nepodarilo naplniť. Zaregistrovalo sa totiž menej ľudí ako bola celková kapacita a zaočkovať sa prišlo napokon 7457 záujemcov.   

Bezproblémovo sa naplnila kapacita v Poprade, kde bolo počas víkendu zavakcinovaných 2174 ľudí. Podobná situácia bola aj v Humennom, kde vakcínu dostalo 2053 záujemcov. Takmer plnú kapacitu dosiahlo v sobotu aj VKOC v Prešove, kde bolo zaočkovaných 1925 ľudí. Problémy s naplnenosťou sa tu vyskytli v nedeľu 11. apríla, kde z 2000 voľných miest sa na očkovanie prihlásilo 1395 ľudí.

Aj tentoraz bolo očkovanie AstraZenecou prioritne otvorené pre vekové skupiny 50 až 59 rokov v zmysle vyhlášky ministerstva zdravotníctva. Medzi oprávnenými skupinami však mohli byť aj nižšie vekové kategórie, ak spĺňajú zdravotné kritériá alebo sú v rizikovej skupine vzhľadom na výkon svojho zamestnania. 

Kraj pritom opäť využil možnosť očkovania náhradníkov prostredníctvom vlastného registračného systému na základe nahlásenia záujemcov ošetrujúcim lekárom, ktorí sú definovaní v prílohe vyhlášky (96/2021 Z.z.).

Po intervencii kraja a nenapĺňaní kapacít vo VKOC v Prešove a Humennom v sobotu 10. apríla ministerstvo zdravotníctva  znížilo vekovú hranicu a otvorilo okno aj  pre 45+, do ktorého sa dalo prihlásiť cez registračný systém www.korona.gov.sk.

Prešovský samosprávny kraj doposiaľ za jedenásť vakcinačných dní zaočkoval vo svojich centrách celkovo 34 127 ľudí. 

***

Oddelenie komunikácie a propagácie PSK

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 12.04.2021 / Aktualizované: 12.04.2021 HoreTlačiť