Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Prezentácia obce Hertník v súťaži Dedina roka 2021

V obci privítali hodnotiacu komisiu

Región

Národná hodnotiaca komisia súťaže Dedina roka 2021 zavítala do obce Hertník v okrese Bardejov 18. júna. V  sále kultúrneho domu ju privítal starosta obce Ing. Jozef Semanek. Zároveň privítal a predstavil ostatných hostí, starostov susedných obcí a predstaviteľov miestnych organizácii a spolkov.

Obec Hertník

V prezentácii o obci Hertník jej starosta predniesol prítomným všetky dôležité skutočnosti o Hertníku od histórie po súčasnosť, rozvojové projekty a aktivity, prostredníctvom ktorých  napreduje v rozvoji, ako aj služby, ktorými zlepšuje životné podmienky pre svojich občanov a návštevníkov.

Obec Hertník

V ďalšej časti sa uskutočnila prehliadka obce, v ktorej boli národnej hodnotiacej komisii a hosťom predstavené zrekonštruované priestory obecného úradu, knižnice, kultúrneho domu, hasičskej stanice a parku. Počas prehliadky obce komisia a hostia navštívili miestnu základnú školu s materskou školou, Kostol zasvätený svätej Kataríne Alexandrijskej, renesančný kaštieľ z roku 1563, v ktorom je umiestnené Integračné zariadenie KOR-GYM a turistickú ubytovňu.  Komisia a hostia si mali ďalej možnosť prezrieť spoločenské priestory klubu dôchodcov, kde členky a členovia predviedli svoje umenie a tradičné domáce jedlá. Vo vlastných zrekonštruovaných priestoroch spestrili prezentáciu svojím vystúpením aj členovia domácej folklórnej skupiny Hertník. V obci žije a pôsobí tiež miestny umelec – drevorezbár Václav Choma, ktorého diela zhliadla aj hodnotiaca komisia.

Obec Hertník pred hodnotiacou komisiou

Záver prezentácie – prehliadky obce sa uskutočnil v areáli chaty „Koliba“ pri rybníku na konci obce v krásnom prostredí Čergovského pohoria.  Je to  ideálne miesto pre oddych, kemping, relax, rybárčenie nielen pre miestnych občanov, ale pre celý región.

Obec Hertník

Aj táto obec Prešovského samosprávneho kraja poskytuje veľmi pekné miesto a podmienky pre život svojim občanom, ale aj návštevníkom a svojimi úspechmi a aktivitami sa uchádza o dobré umiestnenie v tejto súťaži.

***

Odbor strategického rozvoja PSK

oddelenie regionálneho rozvoja

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 16.08.2021 / Aktualizované: 16.08.2021 HoreTlačiť