Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK - august 35. týždeň 2022

Týždeň v PSK - august 2022 - 35. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

 

Obsah

 1. Fijaš – Lomné: obnovených 7 km
 2. Dotácie pre Prešov a Ubľu
 3. Podpora diagnostiky mostov
 4. Expresné spoje medzi PO – KE

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • Zastupiteľstvo PSK podporilo žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre tri župné kultúrne organizácie - Vihorlatská hvezdáreň v Humennom, Podtatranské múzeum v Poprade a Šarišské múzeum v Bardejovských Kúpeľoch, a to na realizáciu, resp. dofinancovanie ich projektov. Celkovo ide o schválenie príspevky vo výške 436 607 eur.
 • Koncom augusta sa v poľskej obci Strachocina otvoril nový plynovod Poľsko-Slovensko. Prechádza cez viacero obcí PSK a KSK. Jeho celková dĺžka je 164 km, pričom na Slovensku je to 103 km. Vedie od štátnej hranice po kompresorovú stanicu Veľké Kapušany. Jeho kapacita je približne 5 miliárd kubických metrov plynu ročne.
 • Podporiť rozvoj cyklodopravy v mestách a obciach – to je hlavným cieľom pilotnej kampane Do školy a do práce na bicykli v Prešovskom kraji. Župa ju spúšťa už od septembra. Zapojiť sa do nej môžu všetci žiaci, študenti, aj pracujúci s trvalým bydliskom v PSK. Najlepší cyklisti získajú zaujímavé ceny. Informácie o kampani a o registrácii sú dostupné na webe www.cyklo.psk.sk.
 • Aktuálne župa začína s vypracovaním kapitoly strategického dokumentu Plán udržateľnej mobility PSK – región Vysoké Tatry. V dokumente sa budú riešiť hlavné problémy mobility a dopravy v Tatrách, ktorými sú napr. statická doprava – parkovanie či železničná a autobusová doprava a iné. Dokument bude spracovávaný do mája 2023.

Jingel PSK

Fijaš – Lomné: obnovených 7 km
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Ruch cesta – 5 sek.

Modernizácia cesty medzi Fijašom a Lomným, ktorá prepája okresy Stropkov a Svidník je po vyše roku ukončená. Nový asfalt na sedemkilometrovom úseku, opravený most v obci Fijaš, sanácia 135-metrového oporného múru, vynovené priepusty, ale aj bezpečnostné prvky na ceste v obciach. To všetko vďaka zdrojom Európskej únie a spolufinancovaniu krajskej samosprávy vo výške 5%.

Nasleduje priama reč.

 • Milan Majerský, predseda PSK: "2,6 milióna eur. Tieto peniaze sme použili na rekonštrukciu tejto cesty a dnes môžeme konštatovať, že finančné prostriedky z Európskych štrukturálnych fondov, cez projekt Interreg, boli vynaložené účelne a správne."
 • Marcel Horváth, riaditeľ SÚC PSK: "Výzva Interreg, ktorá bola od roku 2016, tohto roku skončila. to je posledný projekt v rámci programu Interreg V-A, ktorý sa zrealizoval."

Ruch cesta – 5 sek.

Hlavným cieľom modernizácie cesty v úseku Fijaš – Kručov – Lomné bolo prispieť k zvýšeniu cezhraničnej mobility a dostupnosti severovýchodnej a východnej časti Prešovského kraja na TEN-T koridor. Tento úsek je dôležitý aj z pohľadu napojenia na rekreačnú oblasť Domaša.

Nasleduje priama reč.

 • Dušan Lukáč, poslanec ZPSK (Stropkov): "Prispela určite aj k bezpečnosti občanov obce Kručov, ale aj tých, ktorí sa presúvajú na Domašu. Videli sme v dolnej časti aj vybudované nové zastávky autobusu. Skvalitnila  sa aj prejazdnosť tejto cesty, keď tu boli rôzne defekty, zosuvy."
 • Anna Kertisová, starostka obce Kručov: "Kvalita života sa ľuďom zvýši, zvýši sa pohodlie. Je to rýchlejšie, je to lepšie, priechody sú osvetlené."
 • Martin Jakubov, podpredseda PSK (Stropkov): "Je to pre náš región tepna, ktorá je konečne v stave, ktorý zodpovedá 21. storočiu a vďaka veľkej investícií a medzinárodnej spolupráci Interreg sa podarilo toto veľké dielo."

Krajská samospráva od roku 2018 zmodernizovala v stropkovskom regióne takmer 36 kilometrov ciest a 11 mostov za 6,1 milióna eur. V okrese Svidník 75 km ciest a 9 mostných objektov celkovo za 9,6 milióna eur.

« obsah

 Jingel - PSK Týždeň v PSK

Dotácie pre Prešov a Ubľu
Týždeň v PSK: Zastupiteľstvo (flashové správy)

Poslanci Zastupiteľstva PSK na svojom rokovaní 30. augusta schválili rozdelenie účelových dotácií pre mesto Prešov a obec Ubľa. V krajskom meste sa má vďaka finančným prostriedkom vo výške 300-tisíc eur realizovať projekt Dobudovanie športovej infraštruktúry na Jazdeckej ulici.   

Nasleduje priama reč.

 • Ján Kocák, vedúci Odboru projektového riadenia PSK: "Konkrétne budú využité na účely rekonštrukcie hlavnej tribúny, vytvorenie šatní a zázemia, osadenie nových dočasných tribún na protiľahlej strane a vytvorenie sektoru hostí vrátane príslušného zázemia."

Mesto Prešov už vyčlenilo z rozpočtu na tento účel 250-tisíc eur a v tomto areáli nájde, do času, kedy bude stáť nový futbalový štadión, svoj domovský stánok okrem mládežníckych mužstiev Tatrana aj mestský futbalový klub Tatran Prešov.

Nasleduje priama reč.

 • Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov, poslankyňa ZPSK: "Chceme v jazdeckom areáli vytvoriť priestor, ktorý bude slúžiť futbalovej akadémii, ale zároveň bude spĺňať podmienky pre hranie 2. ligy. Týchto ďalších 300-tisíc pomôže k tomu, aby to, čo tam vznikne, bolo trvalé a slúžilo dlhodobo."

Dotácia vo výške 100-tisíc eur pre obec Ubľa je určená na projekt výstavby cyklochodníka pre rozvoj cestovného ruchu - I. etapa v Národnom parku Poloniny a prihraničnom území spájajúceho Slovensko s Ukrajinou.

Nasleduje priama reč.

 • Nadežda Sirková, starostka obce Ubľa, poslankyňa ZPSK: "Už je vypracovaný realizačný projekt. Toto je na realizáciu tohto cyklochodníka."
 • Ján Kocák, vedúci Odboru projektového riadenia PSK: "Čím sa napojí na pripravovanú a už budovanú sieť Poloniny Trail a ďalších úsekov."

Dofinancovanie oboch projektových zámerov pre mesto Prešov a obec Ubľa zabezpečia mestská a miestna samospráva.

titulok:

Vizualizácia areálu na ul. Jazdeckej v Prešove

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Podpora diagnostiky mostov
Týždeň v PSK: Zastupiteľstvo (flashové správy)

Poslanci krajského parlamentu podporili žiadosť o nenávratný finančný príspevok, prostredníctvom ktorého sa má realizovať projekt Diagnostiky vybraných mostných objektov v PSK. V rozpočtovom náklade 3,5 milióna eur sa bude zisťovať technický stav 14-tich mostov, ktoré vytipovala Správa a údržba ciest PSK. Do mostov budú osadené diagnostické zariadenia, ktoré budú monitorovať stav mostných objektov a zistenia budú podkladom k ich následnej modernizácii. Kraj bude projekt spolufinancovať vo výške 175-tisíc eur.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Expresné spoje medzi PO – KE
Týždeň v PSK: Cena PSK (flashové správy)

Cestovanie autobusmi medzi Prešovom a Košicami počas pracovných dní je pohodlnejšie a rýchlejšie. Od 1. septembra premávajú autobusové spoje po diaľnici v čase dopravnej špičky každých 10 až 15 minút, mimo špičky každých 30 minút. Ich odchody sú usporiadané v pravidelných a jednoducho zapamätateľných časových intervaloch.

Ruch BUS – 3 sek.

Nový systém diaľničných autobusových spojov prinášajú cestujúcim v rámci projektu IDS Východ spoločne Prešovský a Košický samosprávny kraj. Súčasťou tejto expresnej dopravnej obsluhy sú autobusové spoje zmluvných dopravcov – ARRIVA Michalovce, BUS Karpaty, Eurobus, SAD Humenné a SAD Prešov.

Ruch BUS - 3 sek.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 31.08.2022 / Aktualizované: 06.09.2022 HoreTlačiť