Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Priame prepojenie odborných zručností a kompetencií s praxou na SPŠ v Snine

Európsky týždeň odborných zručností 2018

Školstvo

Lepšie raz vidieť, ako trikrát čítať v zošite. Zažitá školská pravda, ktorú netreba dokazovať. Preto sa žiaci tretieho ročníka, študijného odboru technika a prevádzka dopravy Strednej priemyselnej školy v Snine, rozhodli, že novú tému z predmetu cestná doprava prežijú prakticky.

Žiaci počas Európskeho týždňa odborných zručností po dohode s pánom Františkom Mergom, konateľom spoločnosti, navštívili Stanicu technickej kontroly v Snine. Počas odbornej exkurzie ich sprevádzali páni Jaroslav Kudláč a Viliam Petro.

Náplňou exkurzie bola praktická realizácia výkonu emisnej a technickej kontroly, ktorej súčasťou bol aj odborný komentár k jednotlivým pracovným fázam a prebiehajúcim činnostiam a vysoko kvalifikovaný odborný výklad k danej téme. Veľkým prínosom bolo, že niektoré merania si žiaci, pod odborným dohľadom, mohli aj vyskúšať a zároveň žiaci dostali aj odpovede na svoje otázky. Aj keď sa vraví, že prax bez teórie je slepá, skúsili sme to opačne, pretože niektoré odborné témy na našich žiakov v škole po teoretickej stránke ešte len čakajú, ale v praktickej činnosti ich už mohli vidieť. Takže názorne sa tu prepojila škola s praxou a prax so školou. Odborná exkurzia je vždy obohatením vedomostí. Žiaci môžu priamo vidieť, skúsiť, zažiť a pýtať sa odborníkov z praxe. Po exkurzii si žiaci zase sadnú do školských lavíc a doplnia videné a zažité o teóriu, ktorá vždy podporuje prax.

A to je jednou z priorít Strednej priemyselnej školy v Snine – podporovať získavanie odborných zručností a kompetencií a ich priame prepojenie s praxou.

***

PhDr. Jarmila Kuriljuková
SPŠ V Snine

Fotogaléria

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 23.11.2018 / Aktualizované: 23.11.2018 HoreTlačiť