Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

ZENIT 2018

Úspech Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove

Školstvo

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov je aktívnou školou so šikovnými študentmi, čo sa odráža aj na ich výsledkoch v súťažiach, ktorých sa pravidelne zúčastňujú. Jednou z takýchto súťaží je ZENIT, názov ktorej je vytvorený zo začiatočných písmen slov zručnosť, elán, nápaditosť, iniciatívu, tvorivosť. Súťaž je zameraná na programovanie, elektroniku a strojárstvo v 8 kategóriách určených študentom stredných škôl, ktorej  cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných študentov, rozvíjanie ich tvorivých kompetencií, odborno-teoretických vedomostí a odborno-praktických schopností. Organizátorom je Štátny inštitút odborného vzdelávania.

V novembri sa uskutočnili krajské kolá ZENITu, v ktorých uspeli študenti SPŠE Prešov. V Elektronike obsadili prvé miesta študenti Peter Nemergut a Andrej Tadeáš Bača. Ich úlohou bolo vyriešiť 30 otázok z teórie a následne navrhnúť, osadiť a oživiť plošný spoj elektronickej hracej kocky. Obaja študenti postupujú do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční vo februári 2019 v Banskej Bystrici.

Zahanbiť sa nedali študenti SPŠE ani v Programovaní, keď v kategórii A (študenti 3. a 4. ročníka) Jonáš Dujava a Daniel Timko získali druhé a tretie miesto a v kategórii B (študenti 1. a 2. ročníka) obsadil druhé miesto Martin Nálepka. Úlohou študentov bolo vypracovanie úloh v časovom limite 240 minút v jednom z programovacích jazykoch C, C++, Python alebo Java.

Naši študenti dosiahli úspech aj v kategórii Webdeveloper, v ktorej prvé tri miesta obsadili Adam Valaský, Damián Paranič a Samuel Farkaš. Ich úlohou bolo navrhnúť webové stránky pomocou HTML, PHP, MySQL a JavaScript s využitím aplikačného softvéru. V súťažnej kategórii Grafik obsadila druhé miesto Daniela Chovancová. Daniela prezentovala svoje zručnosti pri práci so softvérom Adobe Photoshop, Adobe Illustrator/Corel, Adobe Indesign či Adobe Acrobat.

V čom spočíva úspech tejto strednej školy? Odpoveď na položenú otázku možno hľadať v prístupe kvalifikovaných a nadšených pedagógov, ktorí študentov podporujú a vedú k samostatnosti a aktivite. SPŠE  ich podporuje v účasti na súťažiach, prezentácii v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti, či v projektoch medzinárodnej spolupráce Erasmus +, ktoré im umožňujú získavať skúsenosti, vedomosti a zručnosti aj mimo územia Slovenska.

Tajomstvo úspechu sa skrýva aj vo filozofii vyhľadávať talenty už medzi žiakmi ZŠ. Spolupráca SPŠE so základnými školami sa realizuje prostredníctvom viacerých aktivít a foriem, ktoré sú určené nielen žiakom, ale aj ich pedagógom. Jednou z najúspešnejších aktivít SPŠE je JUNIOR akadémia, ktorá poskytuje neformálne voľnočasové vzdelávanie nad rámec povinnej školskej dochádzky v podobe kurzov – Programovateľné systémy, Programovanie, LEGO roboty, 3D tlač či Elektronika. Ďalšou sú napr. súťaže pre žiakov 7. - 9. ročníka ZŠ v oblasti aplikovanej elektroniky (Elektronika hrou), z anglického jazyka (ELEsparks), matematiky (ELEKTROmatik) alebo v oblasti robotiky (LEGObot).

Výsledky práce pedagógov a študentov prešovskej elektropriemyslovky prinášajú svoje ovocie. V hodnotení inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) sa SPŠE Prešov pravidelne umiestňuje v top trojke v rámci všetkých stredných odborných škôl na Slovensku. Podľa aktuálneho rebríčka zverejneného 15. 11. 2018 jej patrí skvelé druhé miesto.

***

Mgr. Lukáš Zgola 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 10.12.2018 / Aktualizované: 27.12.2018 HoreTlačiť