Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Seminár „Vodovody, kanalizácie a ČOV 2019“

Seminár „Vodovody, kanalizácie a ČOV 2019“ na SPŠ stavebnej v Prešove

Školstvo

Dňa 10.10. 2019 sa žiaci IV.C študijného odboru staviteľstvo zúčastnili seminára spojeného s prednáškami odborníkov z praxe „Vodovody, kanalizácie a čistiarne odpadových vôd 2019“, ktorý organizovala spoločnosť ASICE.

Jednotlivé prednášky boli zamerané na bezpečné potrubné systémy pre budúce generácie, výstavbu vodovodov bezvýkopovou metódou, horizontálne riadené vŕtanie, spájanie polyetylénových rúr elektrotvarovkami, armatúry pre verejné sanitárne priestory, systémové riešenia pre zachytávanie, čistenie a vypúšťanie dažďových vôd, elektronické systémy pre meranie hladiny a prietoku kvapalín ... Predstavili sa nám firmy: EGEPLAST International GmbH, MIVA spol. s r.o., ALIAXIS Utilities & Industry Kft., SCHELL GmhH & Co, KG, Maret systém s.r.o., GEORG FISCHER Rohrleitungssysteme GmbH, ACO Stavebné prvky s.r.o. Žiaci mali možnosť diskutovať so zástupcami týchto firiem aj firiem, ktoré nemali prednášku ako HAES s.r.o., PREFA kompozity a.s., SLOVARM a.s. Prednášky a diskusia boli veľmi prínosné, obohacujúce, ukázali aplikáciu teórie v praxi.

Fotogaléria:

Publikované: 21.10.2019 / Aktualizované: 21.10.2019 HoreTlačiť