Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Úspechy študentov Obchodných akadémií v Poprade na krajskom kole SIP

Krajské kolo súťaže žiakov SŠ v spracovaní informácií na počítači

Školstvo

Dňa 10. februára 2021 sa konalo krajské kolo súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači (SIP) a jeho organizátorom bola Obchodná akadémia Poprad. Vyhlasovateľom súťaže je MŠVVaŠ SR a Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu a prerušené vyučovanie v stredných školách sa krajské kolo súťaže v SIP konalo po prvýkrát v jej histórii dištančnou formou – online.

Na krajskom kole súťažili žiaci z 9 stredných škôl Prešovského kraja:

 • Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad,

 • Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné,

 • Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou,

 • Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa,

 • Spojená škola, Centrálna 464, Svidník,

 • Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov,

 • SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov,

 • SPŠ strojnícka, Duklianska 1, Prešov,

 • Spojená škola sv. Jána Pavla II., Dlhé hony 3522/2, Poprad.

Súťaž pozostáva z 3 samostatných súťažných disciplín a výsledky sú takéto:

Súťažná disciplína: Písanie na PC:

 1. miesto: Martin Olah - OA Poprad
 2. miesto: Monika Fabianová - OA Poprad
 3. miesto: Simona Cibulková – OA Humenné

Súťažná disciplína: úprava textu na PC:

 1. miesto: Simona Cibulková - OA Humenné
 2. miesto: Ivana Hlavačová - OA Poprad
 3. miesto: Monika Fabianová – OA Poprad

Súťažná disciplína: profesionálne spracovanie textu - wordprocessing:

 1. miesto: Miriam Kopkášová - OA Poprad
 2. miesto: Eduard Slavkovský -  OA Poprad
 3. miesto: Michael Pitek - OA Poprad

Na celoslovenské kolo súťaže, ktoré bude konať v dňoch 23. – 25. marca 2021 v SOŠ dopravnej Martin-Priekopa, postúpili na základe výborných výkonov z nášho Prešovského kraja v kategórii písanie na počítači – Martin Olah z OA Poprad, v úprave textu na počítači – Simona Cibulková z OA Humenné a Ivana Hlavačová z OA Poprad. V súťažnej disciplíne wordprocessing postupujúci žiaci ešte nie sú určení.

Pozitívom krajského kola súťaže v SIP je, že aj v tejto mimoriadnej situácii sa mohli žiaci na online súťaži v spracovaní informácií na počítači zúčastniť a porovnať si svoje výkony v ovládaní práce s počítačom s rovesníkmi z iných stredných škôl.

Víťazom blahoželáme a držíme palce na celoslovenskom kole súťaže v SIP, ktoré bude pravdepodobne tiež prebiehať dištančnou formou.

***

Ing. Magdaléna Zavacká
predsedníčka krajskej súťažnej komisie SIP

Publikované: 23.02.2021 / Aktualizované: 23.02.2021 HoreTlačiť