Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zviditeľnenie PSK na celoslovenských súťažiach

ART úspechy SOŠ služieb v Prešove

Školstvo

Školský rok sme odštartovali úspešne a veríme, že budeme aj naďalej robiť dobré meno PSK.

V mesiaci september boli na našu školu doručené výsledky dvoch celoslovenských výtvarných súťaži, v ktorých sa veľmi úspešne umiestnili žiačky našej školy.

Strednej odbornej škole služieb, Košická 20, Prešov v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK bola udelená:

  • Cena Združenia zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, ktorú pri príležitosti Svetového dňa vody vyhlásilo Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku a Asociácia vodárenských spoločností vo februári 2020 ako výtvarnú súťaž pre študentov k Svetovému dňu vody. Naša žiačka Zuzana Sabolová (teraz žiačka III.A triedy) získala za svoje umelecké dielo Volanie o pomoc I,  jednu z troch hlavných cien.
  • Čestné uznanie na AMFO 2020 udelila našej žiačke Terézií Ďurišovej (teraz žiačke IV.A triedy) na celoštátnom kole za fotografiu „Príbeh dvoch“ odborná porota 48. ročníka postupovej súťaže amatérskej fotografie AMFO, ktorá posudzovala fotografie z ôsmich krajských súťaží.

Poďakovanie patrí aj pedagógom Mgr. Zuzane Harničárovej, Mgr. Márii Mišikovej, Mgr. Lenke Halickej, a Mgr. Zuzane Chromej, ktorí žiakov vedú nielen k tvorivosti a ku kreativite ale aj k tomu, aby si mladí ľudia vytvárali správne životné a spoločenské postoje  a hodnotovú orientáciu.

***

Fotogaléria

Publikované: 02.10.2020 / Aktualizované: 02.10.2020 HoreTlačiť