Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Jazykový projekt na SPŠ v Snine

SPŠ v Snine v jazykovom projekte "Wir sind Schüler aus Europa"

Školstvo

Stredná priemyselná škola v Snine sa aj v tomto školskom roku zapojila do eTwinningového európskeho programu a realizuje jazykový projekt v nemeckom jazyku pod názvom Wir sind Schüler aus Europa.

Projekt sa bude realizovať od začiatku septembra do polovice októbra, v nadväznosti na Európsky deň jazykov 26. septembra.

V rámci projektu sa budú implementovať aktivity:

 • vzájomné predstavenie sa žiakov a jednotlivých partnerov zapojených v projekte,
 • predstavenie školy, vytvorenie rozvrhu hodín a viacjazyčného slovníka,
 • predstavenie mesta, krajiny - rôzne prezentácie a k nim vytvorené úlohy,
 • odoslanie reálnej pohľadnice partnerom projektu,
 • organizovanie výstavy z vytvorených pohľadníc.

Naším cieľom je:

 • nadviazanie kontaktov, vzájomné spoznávanie sa,
 • spoznanie iných európskych krajín a ich školských systémov,
 • zdokonalenie sa v cudzom jazyku,
 • komunikácia v priestore Twinspace,
 • aktívne využívanie IKT vo vyučovaní, spoznanie rôznych nových nástrojov a aplikácií využitých v projekte.

Počas prvých týždňov žiaci II. L – študijného odboru technické lýceum a II. E – študijného odboru elektrotechnika, spolu s realizátorkou projektu Mgr. Miroslavou Miškovou,  na vyučovaní nemeckého jazyka vytvorili krátke predstavenie sa v cudzom jazyku. Pomocou elektronickej padletovej nástenky predstavili svoju skupinu, našu školu, mesto a našu vlasť cez rôzne prezentácie. Vytvorili aktuálny rozvrh triedy, zoznámili sa s partnerskými krajinami, doplnili viacjazyčný slovník. Všetkým projektovým partnerom vypísali a odoslali pohľadnice nášho mesta v nemeckom jazyku.

Aktívna práca počas jednotlivých projektových aktivít prinesie žiakom nielen nové znalosti, zlepšenie ich jazykových či IT - kompetencií, ale aj nové partnerstvá či radosť z vykonanej pojektovej práce.

Bližšie informácie k projektovým aktivitám nájdete na: https://sps-snina-cudziejazyky.webnode.sk/etwinning/wir-sind-schuler-aus-europa/

Certifikát

***

Mgr. Miroslava Mišková
SPŠ Snina

Publikované: 22.09.2021 / Aktualizované: 22.09.2021 HoreTlačiť