Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Talentovaný študent SŠ v Starej Ľubovni

Ocenený talentovaný študent Spojenej školy Jarmočná 108 v Starej Ľubovni

Školstvo

Martin Červeňák je študentom tretieho ročníka študijného odboru bilingválna obchodná akadémia Spojenej školy Jarmočná 108 v Starej Ľubovni. Skutočnou láskou sú mu však ikony. Jeho neobyčajný talent sme obdivovali už niekoľkokrát, vďaka výstavám, ktoré pripravil so svojimi spolužiakmi v priestoroch školy.

Za svoj najväčší úspech pokladá Martin Ikonu sv. Trojice s rozmermi 1,5 x 1 m, ktorú napísal pre českú farnosť Těrlicko.

Nie menej hodnotnou je drevená ikona nadrozmernej veľkosti 2,1 x 0,8 m umiestnená vo vestibule Spojenej školy Jarmočná 108 v Starej Ľubovni, organizačnej zložke Obchodná akadémia. Táto vykresľuje evanjelistu Matúša a vznikla vďaka podpore programu Talenty Novej Európy, zameraného na podporu výnimočne nadaných študentov v umení, vede a športe. V apríli 2020 bol Martin jedným z tých, ktorí získali grant na podporu umenia.

Martinove umelecké nadanie nie je jednostranné. Okrem výtvarného talentu rozvíja aj svoje recitačné schopnosti. V júni 2020 získal 2. miesto v celoslovenskom kole recitačnej súťaže Jazykový kvet (prednes poézie a prózy v ruskom jazyku). Porota mu udelila aj mimoriadnu pochvalu za hudobný talent, keďže svoj prednes doplnil spevom a hrou na gitare.

Za svoje úspechy si 3. júna 2021 prevzal ocenenie ako jeden z najúspešnejších reprezentantov mesta Stará Ľubovňa v oblasti kultúry a vzdelávania za rok 2020.

***

https://oasl.edupage.org/news/#photos:album:739

https://www.facebook.com/staralubovna/photos/pcb.2912092249006758/2912086412340675/?type=3&theater

Fotogaléria:

Publikované: 10.06.2021 / Aktualizované: 10.06.2021 HoreTlačiť