Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Podpora malých inovácií 2022 na SPŠ v Snine

Inovatívne vzdelávanie odborných predmetov na SPŠ v Snine

Školstvo

Cieľom projektu je umožniť učiteľom pochopiť potenciál virtuálnej reality (VR) v inovatívnom vzdelávaní odborných predmetov, nadchnúť ich pre osvojenie si nových digitálnych technológií a umožniť im využiť tieto technológie priamo vo vyučovaní.

V rámci projektu budú pripravené nové vzdelávacie metodiky, vyškolení učitelia a s použitím zakúpenej technológie VR aj odskúšané vzdelávanie v reálnom prostredí v SPŠ v Snine. Následne na základe získaných skúseností chce žiadateľ prezentovať výstupy (best-practice) na partnerských odborných školách v regióne východného Slovenska.

Začiatok realizácie:     20.02.2023

Ukončenie projektu:   31.10.2023

Projekt „Využitie virtuálnej reality pre inovatívne vzdelávanie odborných predmetov“, sa realizuje v spolupráci s občianskym združením Sapiente a bol podporený Nadáciou VSE.

04.04.2023 – bolo realizované úvodné krátke zaškolenie vybranej skupiny učiteľov v Košiciach.

Počet zaškolených učiteľov: 4

Trvanie školenia: 3 hod.

06.06.2023 – bolo realizované školenie pre všetkých učiteľov na škole SPŠ Snina

Školenia sa zúčastnilo 17 pedagógov školy, pričom 4 z nich už mali úvodné školenie za sebou a pomáhali kolegom pri nastavovaní VR zariadenia a inštruktáži.

Úvod prezentácie sa venoval VR vo všeobecnosti a následne možnostiach využitia VR vo vzdelávaní. Následne bolo prezentované zakúpené zariadenie OCULUS QUEST 2 a nasledovala inštruktáž jeho používania.

Po inštruktáži sa učitelia rozdelili do menších skupín po 5-6 a čas bol venovaný samotnému osobnému skúšaniu VR približne 15-20 min/osoba. Skupiny sa postupne striedali.

V priebehu školenia účastníci mali možnosti diskutovať nad možnosťami využitia VR v ich konkrétnom predmete a zdieľali sa nápady na úlohy a praktické cvičenia v tom ktorom predmete.

Učitelia, ktorí už odskúšali VR na svojich hodinách prezentovali svoje získané skúsenosti z hľadiska pedagogickej praxe.

Bola ponúknutá možnosť každému učiteľovi využiť existujúce zariadenia s možnosťou obohatiť si svoj vlastný predmet.

V závere sa prezentovali odborné úlohy pripravované konkrétne pre SPŠ Snina.

Počas školenia učiteľov bola zhotovovaná fotodokumentácia a video so zámerom spracovať video/podcast venovaný priebehu projektu a propagácii výstupov z projektu.

***

PaedDr. Alena Romanová
riaditeľka školy

Fotogaléria

Publikované: 04.08.2023 / Aktualizované: 04.08.2023 HoreTlačiť