Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Medzinárodný deň muzeí

18. mája -  31. mája 2020

Podtatranské múzeum v Poprade, Vajanského 72/4, 058 01 Poprad 

Názov súťaže: Hrajme sa s históriou – regionálne dejiny

Trvanie súťaže: 18. 05. 2020 – 31. 05. 2020

O podujatí

Podtatranské múzeum v Poprade, pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí vyhlasuje korešpondenčnú  súťaž – s názvom Hrajme sa s históriou – regionálne dejiny. https://www.muzeumpp.sk/media/documents/events/2020/05/Hrajme_sa_s_históriou_-_regionálne_dejiny.pdf

Cieľom tohto projektu je vzbudiť záujem o históriu podtatranského  regiónu, ktorú  prezentuje expozícia Podtatranského múzea v Poprade.  Po prestávke vynútenej korona krízou je múzeum opäť otvorené, za špecifických podmienok  a preto by rado pozvalo návštevníkov na prehliadku expozície, kde môžu nájsť odpovede na otázky, ktoré sú predmetom kvízu. Okrem toho je možné získať odpovede aj z iných dostupných prameňov ako sú web. múzea, literatúra, internet a pod. V čase keď sú zatvorené  školské zariadenia môže byť táto súťaž rozšírením vedomostí z dejepisu a zaujímavým spestrením pri získavaní informácii v tejto oblasti. Je tiež   určená aj všetkým záujemcom o históriu z radov širokej verejnosti.

Súťaž sa uzatvára  31.  mája  2020 a vyžrebovaní riešitelia získajú zaujímavé knižné ceny a upomienkové predmety  od Podtatranského múzea v Poprade.

Viac informácií na: https://www.facebook.com/171279829600176/photos/3057072917687505/?__tn__=%2CdkC-R-R

Plagát:

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor kultúry 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 752

E-mail: kultura@vucpo.sk

    

Kultúrne organizácie PSK - riaditelia

Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky v zbierkach PSK

 

 

Publikované: 18.05.2020 / Aktualizované: 26.05.2020 HoreTlačiť