Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu "Adaptačná stratégia na zmenu klímy PSK"

Pozvánka na verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu "Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja"

Prešovský samosprávny kraj ako obstarávateľ zabezpečuje vypracovanie strategického dokumentu „Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja“.

Podľa § 11 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení odbor strategického rozvoja ako vecne príslušný odbor zabezpečuje

Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu „Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja“


Účelom prerokovania správy o hodnotení je oboznámenie sa s výsledkami hodnotenia vplyvov návrhu strategického dokumentu na životné prostredie.

Termín prerokovania

Verejné prerokovanie sa uskutoční v budove Úradu Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2,  080 01 Prešov, v malej zasadačke na 1. posch. dňa:

26. 09. 2023 o 13:30 hod.

Nahlásenie účasti

Dovoľujeme si požiadať, aby ste svoj záujem o účasť na verejnom prerokovaní nahlásili

Zverejnené dokumenty

Predmetná správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu sú zverejnené:

https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/uradna-tabula/materialy-pripomienkovanie/materialy/2023/sprava-hodnoteni-strategickeho-dokumentu-adaptacna-strategia-zmenu-klimy-presovskeho-samospravneho-kraja.html

 

 

 

Publikované: 06.07.2020 / Aktualizované: 21.09.2023 HoreTlačiť