Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Mikroprojekty

Obrovský záujem o mikroprojekty

Takmer polovicu žiadostí podala samospráva

Enormný záujem prejavili inštitúcie o tretiu výzvu mikroprojektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013. Prešovský samosprávny kraj k 31. júlu zaevidoval spolu 176 projektov od uchádzačov z regiónu. Ďalšie dva projekty pripravil aj vyšší územný celok. 

Oprávnými žiadateľmi boli subjekty neziskového charakteru - nadácie, samosprávy, školy, združenia a podobne. Šancu na získanie finančných prostriedkov sa snaží využiť hlavne samospráva. Takmer polovicu žiadostí - 87, podali mestá a obce z regiónu, pričom 69 projektov predložili obce a 18 mestá.

Program je určený pre všetkých, ktorí chcú rozvíjať slovensko-poľské pohraničie. V rámci tretej výzvy budú podporené projekty v oblasti rozvoja cestovného ruchu, na podporu rozvoja a modernizácie turistickej infraštruktúry, rozmanité kultúrne podujatia, aktivity na ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva, rôznorodé aktivity v oblasti vzdelávania, propagácie, marketingu, športu a zdravia. O tom, ktoré sa napokon budú realizovať, rozhodne Monitorovací podvýbor, ktorý je naplánovaný na október.

Na aktivity je určených 2,5 milióna eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Hodnota finančného príspevku na jeden projekt sa pohybuje v rozmedzí od 5 tisíc do 50 tisíc eur.

Doteraz sa na území Prešovského kraja uskutočnili dve výzvy mikropojektov. V rámci nich sa realizovalo spolu 80 projektov v celkovej zazmluvnenej sume cca 3,5 mil. €.

Medzi nimi bol napríklad projekt Kone Koňarom – Vráťme kone do Prešova, ktorý umožnil zrekonštruovať jazdiareň, zorganizovať jazdecké preteky a pripraviť propagačné materiály. Ďalším úspešným bol projekt mesta Spišská Belá - Živá kultúra regiónu Tatier a Pienin, v rámci ktorého sa realizovali viaceré zaujímavé aktivity – Kaštieľne hry, Zemiakarsky jarmok, Slovensko-poľské jarmočné dni, Medzinárodný festival fotografie, či Medzinárodný deň cestovného ruchu. Tretím dobrým príkladom je obec Ulič s projektom Medzinárodným enviropobytom k prehĺbeniu environmentálnej a regionálnej výchovy. Na slovensko-poľskom pohraničí sa uskutočnil výmenný envirotábor, aktéri vytvorili náučný ekochodník, pripravili putovnú výstavu a DVD film zameraný na ochranu životného prostredia a vydali informačný leták.

***

Prešov 8. augusta 2012

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 08.08.2012 / Aktualizované: 09.08.2012 HoreTlačiť