Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

SK8 v Banskej Bytrici

Predsedovia upozornili na obrovský problém v zdravotníctve

Zlá situácia je aj v školstve, doprave a v sociálnom zabezpečení

„V krátkom čase sa naše nemocnice môžu dostať do platobnej neschopnosti.“ Po zasadnutí na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) 1. marca na to upozornil predseda Združenia predsedov samosprávnych krajov SK 8 Tibor Mikuš s tým, že takýto katastrofálny dopad môže mať navýšenie platov lekárov. „Toto navýšenie, ktorého financovanie bolo garantované predsedníčkou vlády a ministerstvom zdravotníctva v memorande, ktoré podpísali s lekárskymi odborovými zväzmi, reálne nebolo zaistené prostredníctvom platieb cez zdravotné poisťovne. Toto navýšenie predstavuje negatívny výsledok v hospodárení jednotlivých nemocníc zhruba od 1 do 1,5 milióna eur ročne pre každú nemocnicu a pre jednotlivé samosprávne kraje to predstavuje nedostatok finančných prostriedkov od 4,5 milióna eur v Trnavskom samosprávnom kraji až do 7,5 milióna eur v Žilinskom samosprávnom kraji. Čiže niekto nám predpisuje koľko máme platiť, aké mzdy lekárom, ale zároveň nám prísne reguluje príjmy našich nemocníc prostredníctvom platieb cez zdravotné poisťovne.“ V BBSK podľa predsedu Vladimíra Maňku vzrastú náklady pre konkrétne nemocnice cca o 25 - 30 %. To znamená, že z balíka, ktorý majú na celé zdravotníctvo, im zostane možno 10 - 15 % na ostatné veci okrem miezd. „Z toho sa samozrejme žiť nedá, nedajú sa z toho nakúpiť lieky a iné pomôcky, takže nemocnice budú nútené buď porušovať zákon a neplatiť odvody za pracovníkov do poisťovní, alebo rušiť celé oddelenia a niekedy môžu zaniknúť aj celé zariadenia. Takže to je obrovský problém,“ dodal predseda V. Maňka. Združenie predsedov samosprávnych krajov preto vyzýva vládu na bezodkladné doriešenie a splnenie záväzku deklarovaného v memorande, t.j. dofinancovanie platov lekárov a zdravotných sestier.

Predsedovia upozornili aj na ďalšie problémy v sociálnej oblasti, v školstve a v oblasti dopravy, ktoré si vyžadujú riešenie. Napríklad školám chýbajú v rozpočte normatívnych nákladov na rok 2012 minimálne 1 - 3 milióny eur. V oblasti školstva predsedovia požadujú aj právo veta na vznik nových súkromných škôl. Župani považujú za nevyhovujúci aj súčasný spôsob financovania sociálnych služieb, pretože prenáša ťarchu na plecia samosprávnych krajov a klientov zariadení. Predsedovia preto požadujú objektívne doriešenie financovania sociálnych služieb. Upozornili aj na vplyv zvýšenia platov zdravotných sestier na rozpočty svojich sociálnych zariadení.

Venovali sa aj stavu ciest II. a III. triedy, ktoré sú neustále poškodzované tranzitujúcou nákladnou dopravou, ktorá tak obchádza mýtny systém. Dochádza tým k poškodzovaniu ciest, mostov a poškodzovaniu majetku občanov. Predsedovia opätovne požadujú, aby Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR riešilo zákaz neoprávneného tranzitu legislatívnym opatrením s rešpektovaním pripomienok samosprávnych krajov. Zoberali sa aj stavom päťtisíc mostov v samosprávnych krajoch, z ktorých 10 % percent je vo veľmi zlom stave.

Na záver zasadnutia združenia predsedovia vyjadrili svoju nespokojnosť s rozhodnutím Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR nepokračovať v budovaní Regionálnych inovačných centier. Zoberali sa aj významným výročím, ktoré bude na budúci rok - 1150. výročím príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Predsedovia chcú aktívne prispieť k dôstojnému priebehu osláv. Prerokovali aj pozvanie Slovenského olympijského výboru na Prvé športové fórum 3. apríla 2012 v Bratislave.

***

Banská Bystrica 1. marca 2012

Peter Hajnala
hovorca BBSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 02.03.2012 / Aktualizované: 02.03.2012 HoreTlačiť