Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Školský rok 2012/2013

Do škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského kraja nastúpilo v tomto školskom roku o 1925 žiakov menej ako pred rokom. Pri prepočte na triedy to vychádza o 70 tried menej. To má dopad aj na rozpočet určený pre školy. Príspevok od štátu na normatívne financovanie sa zníži takmer o milión eur. 

Celkový počet žiakov na školách v pôsobnosti krajskej samosprávy predstavuje k 15. septembru 31 328. V roku 2003 dosiahol počet stredoškolákov 40 552, odvtedy toto číslo postupne klesá. Prvý veľký medziročný prepad počtu študentov sa objavil už minulý rok. „Čísla nie sú potešujúce. Školy sú v priemere naplnené na 62 percent. Kraj bude nútený pristúpiť k racionalizácii v sieti stredných škôl. Materiál sa už začal pripravovať na rokovania jednotlivých odborných komisií kraja. Každý bude bojovať o existenciu svojej školy, ale každý musí pochopiť, že ak nie sú žiaci, nemôže byť toľko učiteľov, ani toľko škôl,“ komentuje situáciu Karol Lacko, vedúci odboru školstva PSK.

K zníženiu počtu žiakov došlo vo všetkých okresoch kraja. Ide predovšetkým o odborné školy, ale dotknuté začínajú byť aj gymnáziá. Výrazne nižší počet žiakov nastúpil napríklad na SPŠ strojnícku v Prešove, na SOŠ technickú vo Svidníku, na SOŠ drevársku vo Vranove nad Topľou, ale i na gymnáziá v Kežmarku, či Sabinove.

Napriek tomu sa nájdu školy, ktoré, naopak, zaznamenali pozitívny trend. Vyšší počet žiakov v tomto roku zaevidovali všetky tri zdravotnícke školy – v Humennom, Poprade i v Prešove, Stredná pedagogická škola v Levoči, SOŠ polytechnická v Humennom, SPŠ elektrotechnická v Prešove, či SOŠ arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku.

Najväčšou školou v kraji je Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov. V troch zložkách – gymnázium, osemročné gymnázium a bilingválne gymnázium študuje 778 žiakov. Sedemstovku prekročila aj Stredná odborná škola (SOŠ), Kušnierska brána, Kežmarok s počtom žiakov 755. V kraji je ešte päť škôl s počtom žiakov vyšším ako 600: Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej, Prešov (665), Spojená škola J. Henischa, Bardejov (656), Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné (650), Gymnázium J. A. Raymana, Prešov (646) a SOŠ obchodu a služieb, Prešov (624).

Najmenšie školy v kraji sú vo Svidníku - Stredná priemyselná škola (118 žiakov) a SOŠ technická (138). SPŠ chcemická a potravinárska, Humenné má 154 žiakov, Spojená škola, Čaklov (160), dve školy v Stropkove - SOŠ, Hlavná (152) a SOŠ, Hviezdoslavova (162), či Gymnázium Medzilaborce (165).

V Prešovskom kraji je v súčasnosti 79 stredných škôl, pričom priemerný počet žiakov na jednu školu dosahuje 396. Na školách pracuje 4 138 pracovníkov, z toho 2 974 pedagógov.

Krajská samospráva od januára do augusta tohto roku poskytla školám 3,7 milióna eur na opravu a modernizáciu.

***

Prešov 10. októbra 2012

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 10.10.2012 / Aktualizované: 10.10.2012 HoreTlačiť