Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

IPC pre EŠIF

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF

Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy

Prešovský samosprávny kraj vytvoril k 1. októbru 2016 Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy (ďalej aj IPC pre EŠIF), ktoré je začlenené v Organizačnej štruktúre Úradu Prešovského samosprávneho kraj v rámci Kancelárie predsedu.

Zriadené informačno-poradenské centrum je súčasťou Integrovanej siete informačno-poradenských centier, ktoré zriadil Centrálny koordinačný orgán ako gestor a koordinátor v rámci projektu podporeného operačným programom Technická pomoc 2014-2020, ktorý bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Úlohu Centrálneho koordinačného orgánu plní Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

IPC pre EŠIF poskytuje bezplatné poradenstvo, osobné, resp. telefonické a e-mailové konzultácie potenciálnym žiadateľom, žiadateľom a prijímateľom pomoci.

Partnerská dohoda

Všetky potrebné informácie o sieti informačno-poradenských centier nájdete na stránkach portálu Partnerská dohoda.

Konzultačné hodiny

Pondelok: 7:00 – 15:00

Utorok:     7:00 – 15:00

Streda:     7:00 – 15:00

Štvrtok:    7:00 – 15:00

Piatok:     7:00 – 15:00

Osobné konzultácie je potrebné si vopred dohodnúť telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

Kontakty

Kontaktné údaje

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Email: ipc@vucpo.sk

Aktuality

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 113-115

E-mail: ipc@psk.sk

    

Konzultačné hodiny

Pondelok: 7:30 – 15:00

Utorok:     7:30 – 15:00

Streda:     7:30 – 15:00

Štvrtok:    7:30 – 15:00

Piatok:     7:30 – 15:00

Osobné konzultácie je potrebné si vopred dohodnúť telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

    

 

Publikované: 04.10.2016 / Aktualizované: 04.10.2016 HoreTlačiť