Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Vzdelávanie pracovníkov zdravotníctva

Možnosti právneho vzdelávania pre zdravotníckych pracovníkov

Bezplatné e-learningové kurzy pre  zdravotníckych pracovníkov

Pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa chcú ďalej vzdelávať - v oblasti zdravotníckeho práva - existuje možnosť bezplatných e-learningových kurzov. Získané vedomosti sú prínosné, praktické a zdravotnícki pracovníci ich vedia uplatniť vo svojej praxi (ako napr. informovaný súhlas, povinná mlčanlivosť a iné).

Kreditované BEZPLATNÉ kurzy sú dostupné na portáli www.e-medius.sk. Kurzy sú kreditované Slovenskou akreditačnou radou pre kontinuálne medicínske vzdelávanie a komorami (SLK, SKSaPA, SLeK, SKP, SKIZP, SK MTP a pod.). Po ukončení kurzu je možné získať kredity a certifikát o absolvovaní vzdelávacej aktivity.

Výhodou portálu je, že účastníci kurzov majú možnosť bezplatného prístupu k materiálom daného kurzu aj po ukončení, teda aj v čase, kedy už bude kurz pre iných záujemcov spoplatnený.

Vzhľadom k tomu, že témy bezplatných kurzov sa menia v danom časovom období, aktuálne bezplatné kurzy nájdete na stránke http://www.e-medius.sk/sk/kurzy/.

Portál ponúka momentálne tieto bezplatné kurzy:

Na absolvovanie kurzu je potrebné sa na portáli bezplatne zaregistrovať, resp. prihlásiť.

Bližšie informácie nájdete na stránke www.e-medius.sk alebo čísle 0948 342 800.

 

 

 

Publikované: 11.09.2017 / Aktualizované: 11.09.2017 HoreTlačiť