Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Magazín PSK 2014

 

Pripojené súbory formátu MPEG sú upravené. Majú nižšie rozlíšenie - pre možnosť prehrávania z internetu. Po kliknutí na odkaz sa spustí prehrávač digitálnych médií. Súbory v pôvodnej kvalite sú k dispozícii záujemcom v archíve Tlačového oddelenia ÚPSK.

 

Magazín PSK 2014 - 12

05.01.2015 OBSAH: 1. Laureátmi Žampa, Milk-Agro a PKO Prešov; 2. Spolupráca medzi Autonómnou oblasťou Vojvodiny a PSK; 3. Rok 2014 z pohľadu PSK; 4. Dovidenia v roku 2015

Magazín PSK 2014 - 11

02.12.2014 OBSAH: 1. Ľubovnianska nemocnica má 50 rokov; 2. Vyšší štandard bývania v Kalinove; 3. Kraj získal Zlatý erb po šiestykrát; 4. Cieľ: hustá sieť cyklotrás; 5. Cestári sú na zimu pripravení; 6. Súťaž časopisov stredných škôl; 7. Slnečný dom v Prešove má snoezelen; 8. Zdravotnícka škola má 65 rokov; 9. Lesnícka škola v Prešove s 50-tkou; 10. Deň otvorených dverí na Košickej

Magazín PSK 2014 - 10

28.10.2014 OBSAH: 1. Najlepšie hospodáriaci kraj SR je PSK; 2. Krídla túžby s novými laureátmi; 3. Kto je najlepší v oblasti cestovného ruchu?; 4. 3. ročník súťaže opatrovateliek; 5. Karpatsko-duklianska operácia; 6. Kraj má nové propagačné materiály; 7. Nápad predáva – vedia to aj stredoškoláci; 8. Prešovská hvezdáreň má 30 rokov; 9. Eurocup namiešal chutné kokteily; 10. DJZ ponúka Obchod na korze

Magazín PSK 2014 - 09

02.10.2014 OBSAH: 1. Nezamestnaní pomáhajú pri údržbe ciest; 2. Cena pre Podtatranské múzeum; 3. Stavebné práce na Kuzmányho sa začali; 4. Ako sa žilo v praveku?; 5. Knižnica na železničnej stanici; 6. Súťaž Objavujeme Prešovský kraj ukončená; 7. Spišský Jeruzalem v publikácii

Magazín PSK 2014 - 07 - 08

03.09.2014 OBSAH: 1. PSK: Regionálna integrovaná územná stratégia PSK 2014 – 2020; 2. Školstvo: Začal sa školský rok 2014/2015; 3. Kultúra: Podtatranská knižnica je zrekonštruovaná; 4. Úrad PSK: Opravuje sa budova Úradu PSK; 5. Cestovný ruch: Cyklopátranie bolo úspešné; 6. Projekty: Chcete byť dobrovoľníkom v centre EÚ?; 7. Projekty: Pomôžeme Rómom skvalitniť ich život

Magazín PSK 2014 - 06

11.07.2014 OBSAH: 1. Kultúra: Digitalizácia kultúrnych pamiatok PSK sa začala; 2. Zastupiteľstvo PSK: Poslanci schválili dotácie; 3. PSK: Milión korún na následky povodne; 4. PSK: Územné plány miest a obcí PSK; 5. Školstvo: PSK ocenil pedagógov a žiakov; 6. Regionálny rozvoj: Energetický deň - netradičné energie; 7. Kultúra: Knižnice moderne a inovatívne; 8. Školstvo: Grilovacia súťaž v Kežmarku; 9. Kultúra: Festival krojovaných bábik

Magazín PSK 2014 - 05

16.06.2014 OBSAH: 1. Regionálny rozvoj: Klaster turizmu Tatranského regiónu; 2.Medzinárodná spolupráca: Oslavy vstupu Slovenska do EÚ v Bruseli; 3. Zastupiteľstvo PSK: Komisia územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia; 4. Zastupiteľstvo PSK: Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu; 5. Školstvo: Technická olympiáda – motivácia k zručnosti; 6. Kultúra: Hrad v Kežmarku otvoril letnú turistickú sezónu; 7. Projekty: Európsky projekt pre mládež je spustený, registrácia otvorená; 8. Cestovný ruch: Letná súťaž – Objavujeme Prešovský kraj

Magazín PSK 2014 - 04

05.05.2014 OBSAH: 1. Kultúra a šport - výzva na poskytnutie dotácie; 2. Rok 2013: Kraj hospodáril s prebytkom 8,8 mil. €; 3. Klesajúci počet žiakov = zmeny v školstve; 4. KOCR: V kraji sa osadili hnedé tabule; 5. Celoslovenská prehliadka SOČ; 6. Rezervy v oblasti cestnej infraštruktúry; 7. Komisia sociálna: v pláne sú výjazdové rokovania; 8. Gymnázium v Levoči oslávilo 100 rokov; 9. Si mladý, neumieraj zbytočne; 10.Rodové erby šarišskej šľachty

Magazín PSK 2014 - 02

10.03.2014 OBSAH: 1. Zastupiteľstvo PSK: Jozef Hudák - nový hlavný kontrolór PSK; 2. Zastupiteľstvo PSK: Kraj má troch podpredsedov; 3. Kultúra: Tatranská galéria - rozsiahla rekonštrukcia je ukončená; 4. Zastupiteľstvo PSK: Predstavujeme zámery finančnej komisie Z PSK; 5. Projekty: Nórsky finančný mechanizmus podporí rozvoj pohraničia ; 6. Školstvo: Súťaž pre študentov stredných škôl; 7. Školstvo: Burza informácií uplatnenia absolventov; 8. Kultúra: Bardejovský katechizmus - najstaršia kniha Slovenska; 9. Školstvo: Sweet Cup 2014

Magazín PSK 2014 - 03

07.04.2014 OBSAH: 1. KOCR: dôraz na spoluprácu v cestovnom ruchu; 2.Bowlingová benefícia znova pomáhala; 3. Čím sa budú zaoberať komisie?; 4. Regionálna súťaž prác žiakov; 5. Novinka – rodinné čitateľské preukazy; 6. Príprava na prijímacie pohovory; 7. Medzinárodný deň planetárií v Prešove; 8. Nescudzoložíš – nové predstavenie DAD

Magazín PSK 2014 - 01

21.02.2014 OBSAH: 1. Z PSK: Prvé pracovné rokovanie; 2. Z PSK: Poslanci v 11-tich komisiách; 3. Doprava: Hľadajú sa riešenia pre Prešov; 4. Šport: Ocenenia pre najúspešnejších športovcov; 5. Kultúra: Rekonštrukcia pod hradom; 6. Sociálne veci: Sociálny čin 2013 pre DSS Kalinov; 7. Kultúra: Prvou premiérou v DJZ bol Škriatok

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 21.02.2014 / Aktualizované: 21.02.2014 HoreTlačiť